Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Jeppe Huus Lomholt
Hold 2018 HI/a (1a HI, 2a HI, 3a HI)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Historien om Danmark
Titel B DHO: Nationalisme og national identitet
Titel C Korstog og kulturmøder
Titel D Ideologiernes kamp i det 20. århundrede
Titel E Japans historie
Titel F Teknologihistorie
Titel G Romerriget
Titel H USA's historie

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Historien om Danmark

Forløbet er afholdt fysisk.

Forløbsbeskrivelse:

Historien om Danmark er et oversigtsforløb, der har beskæftiget sig med de lange linjer i Danmarks historie, og som gennem nedslag i forskellige perioder fra vikingetiden til indførelsen af demokratiet har haft fokus på dannelsen af Danmark som stat og Danmark som nation. I forløbet er der arbejdet med forskellige historiske genstandsfelter - politik, økonomi, kultur og sociale forhold - ligesom periodiseringsprincipper er blevet diskuteret.

Kernestof:

̶ hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
̶ forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
̶ forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
̶ stats- og nationsdannelser, herunder Danmarks
̶ politiske og sociale revolutioner
̶ demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv
̶ historiebrug og -formidling
̶ historiefaglige teorier og metoder
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B DHO: Nationalisme og national identitet

Forløbet er afholdt fysisk.

Forløbsbeskrivelse:

I forløbet ”Nationalisme og national identitet”, der er et DHO-forløb, er der arbejdet med begreber som danskhed, fædrelandskærlighed, nationalisme, national identitet og nationalliberalisme, og hvordan strømninger udsprunget af disse førte til Første og Anden Slesvigske Krig samt kampen for indførelse af et demokrati i Danmark.

Kernestof:

̶ hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
̶ stats- og nationsdannelser, herunder Danmarks
̶ nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
̶ historiefaglige teorier og metoder
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Korstog og kulturmøder

Forløbet er afholdt fysisk.

Forløbsbeskrivelse:

Forløbet "Korstog og kulturmøder" har beskæftiget sig med de første korstog og årsagerne hertil, samt mødet mellem den kristne og muslimske kultur i henholdsvis den arabiske og europæiske verden. Desuden er der arbejdet med korstogenes umiddelbare betydning samt brugen af ordet "korstog" i en nutidig kontekst.

Kernestof:

̶ hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
̶ kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
̶ nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
̶ historiebrug og -formidling
̶ historiefaglige teorier og metoder
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Ideologiernes kamp i det 20. århundrede

Forløbet er afholdt fysisk.

Forløbsbeskrivelse:

Forløbet "Ideologiernes kamp i det 20. århundrede" har dels beskæftiget sig med de ideologiske kampe mellem de totalitære ideologier, fascismen og nazismen, på den ene side og det liberale demokrati på den anden side, samt mellem det liberale demokrati og kommunismen under Den kolde Krig, og dels med de to verdenskrige og Danmarks besættelse. Forløbet har desuden haft fokus på historiebrug og brugen af propaganda i mellemkrigstiden og under Den kolde Krig.

Kernestof:

̶ hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
̶ forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
̶ nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
̶ politiske og sociale revolutioner
̶ demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv
̶ politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
̶ historiebrug og -formidling
̶ historiefaglige teorier og metoder
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Japans historie

Forløbet er afholdt fysisk med undtagelse af sidste modul.

Forløbsbeskrivelse:

I forløbet "Japans historie" er der arbejdet med Japans historie fra overgangen fra Tokugawaperioden til Meijiregeringen og frem til efterkrigstiden. Hovedfokus har været på moderniseringen af Japan under Meiji-restaurationen og Japans kamp for at blive anerkendt som en ligeværdig nation af tidens vestlige stormagter, herunder Japans imperialistiske tendenser og konflikten mellem det traditionelle Japan og den moderne vestlige kultur og ideologi.

Kernestof:

̶ hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
̶ forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
̶ kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
̶ politiske og sociale revolutioner
̶ globalisering
̶ historiefaglige teorier og metoder
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Teknologihistorie

Forløbet er afholdt virtuelt og opgives ikke til eksamen.

Forløbsbeskrivelse:

I forløbet "Teknologihistorie" er der med udgangspunkt i teknologibegrebet - produkt, teknik, viden og organisation - fokuseret på teknologiens udvikling og samfundsmæssige betydning i nedslag i Europas historie fra Romerriget til industrialiseringen.

Kernestof:

̶ hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
̶ forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
̶ politiske og sociale revolutioner
̶ globalisering
̶ historiefaglige teorier og metoder
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Romerriget

Forløbet er afholdt fysisk.

Forløbsbeskrivelse:

Forløbet "Romerriget" har undersøgt forskellige aspekter af Romerrigets historie fra Republikkens indførelse i 509 f.Kr. til Romerrigets fald i 476 e.Kr. Fokus har været på det politiske systems opbygning i Republikken, samfundsstrukturer og levevilkår herunder slavernes og gladiatorernes rolle, Augustus og Pax Romana samt årsagerne til Romerrigets fald.

Kernestof:

̶ hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
̶ forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
̶ forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
̶ historiefaglige teorier og metoder
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H USA's historie

Forløbet er afholdt delvist virtuelt.

Forløbsbeskrivelse:

I forløbet "USA's historie" er der arbejdet med USA's historie fra de første nybyggere kom til landet til i dag. Fokus har været på de værdier, lighed og frihed, som landet bygger på, og hvilken betydning disse har haft gennem USA's historie. Der har ligeledes været arbejdet med afroamerikaneres rolle i samfundet fra slaveriet og dets ophævelse over borgerretsbevægelsen og til i dag. Desuden er der arbejdet med amerikansk udenrigspolitik, og hvordan denne har udviklet sig fra Monroedoktrinen til Trumandoktrinen.

Kernestof:

̶ hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
̶ forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
̶ kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
̶ stats- og nationsdannelser, herunder Danmarks
̶ nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
̶ politiske og sociale revolutioner
̶ historiefaglige teorier og metoder
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer