Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Ole Brok
Hold 2018 HI/y (1y HI, 2y HI, 3y HI)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Intro
Titel B Danmarks tilblivelse med fokus på vikingetiden
Titel C Antikken med fokus på dagligliv og styreformer
Titel D Optakt til DHO - fokus på dansk national identitet
Titel E Middelalderen - samfund og tilværelsestolkning
Titel F Det modernes rødder - fri af middelalderen
Titel G Det modernes rødder - opdagelser og kolonisering
Titel H Det modernes rødder - oplysning og revolutioner
Titel I Imperialisme og verdenskrig
Titel J Ideologiernes kamp
Titel K DK's internationale position-fokus på tiden e 1914
Titel L Kina - riget i midten - datid og nutid
Titel M Den danske velfærdsstat
Titel N Kronologiforløb

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Intro

Kort intro til historisk metode
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Danmarks tilblivelse med fokus på vikingetiden

Ikke opgivet til eksamen

Fokus har været på vikingetid og tidlig middelalder: Jellingedynastiet, leveforhold og kvinders forhold, vikingetogter og overgangen til kristendom

Materialer:

Fra antikken til reformationen -  Fokus 1
Siderne: 64-78 ,  Kildetekster og billeder: 79-80, 82-84, 87-92
Vinkler på vikingetiden - Nationalmuseet skoletjenesten
Siderne: 15-22, 24-26, 28-37, 87-90
Video: ”Monumenterne i Jelling” Vores Verdensarv - DR K, 17 Dec. 2012
https://www.youtube.com/watch?v=S3pNFJIdk2I
Rigs vandring - Danmark i vikingetiden s 34-41  
http://danmarkshistorien.dk/perioder/vikingetiden-ca-800-1050/vikingetidens-samfund/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kvinder-i-danmarks-vikingetid/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/en-arabisk-koebmands-beretning-om-hedeby/?no_cache=1&cHash=388a24210d728cebdeb379a9a9fcc329
https://www.youtube.com/watch?v=VjyxLknM5PU

Derudover diverse materialer til gruppearbejde med temaer og efterfølgende oplæg
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Antikken med fokus på dagligliv og styreformer

Det græske demokrati og primært den romerske republik: styreformer, dagligliv, slaveriet

Materialer:
Verden før 1914, 1.udgave
Siderne:  9-28, 37-58
Livet i byen - Peter Ørsted - Liv og arbejde i det romerske imperium - sider:  58-60, 68  - pdf
Fokus 1 s 39-42 - Livet i byerne - - pdf
Fokus 1 s 54-57 - kildetekster om slaveriet - pdf
Kvinder og religion i Romerriget - Fokus 1 s 46-50 - pdf
Jesper Carlsen- Romerriget - pdf’er
Siderne: 44-49, 60-67, 68-79
Video: ” Antikkens verden” - afsnit 3 - engelsk serie i 6 afsnit om antikken, DR 3.4. 2013.
Video - The Ascent of Civilization (2) - Hvordan romerne ændrede verden
Video om Pompeji: http://www.youtube.com/watch?v=4mg0j7Uzsg0

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Middelalderen - samfund og tilværelsestolkning

Ikke opgivet til eksamen

Hvad karakteriserede middelaldersamfundet: det feudale system, tilværelsestolkningen, kirken og kristendommen

Materialer:

Verden før 1914:
Siderne 69-100
Hvad de tænkte om livets gang - Middelalderliv s 21, 24-27
https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvorfor-er-den-danske-middelalder-anderledes-end-den-europaeiske
http://www.kristendom.dk/artikel/275323:De-syv-doedssynder-De-syv-doedssynder-er-blevet-misforstaaet
http://historienet.dk/spoerg-os/hvor-stammer-de -syv-doedssynder-fra
https://politiken.dk/viden/art5478586/Forskere-fastsl%C3%A5r-%C3%A5rsagen-til-Den-Sorte-D%C3%B8d
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Det modernes rødder - fri af middelalderen

Renæssance, reformation og religionskrige: mest fokus på reformationen og dens følger

Materialer:

Verden før 1914
Siderne:  123-154
Fokus 1 s 173-176 - Tekst 1 og 2
Luthers opgør med afladshandlen - 95 teser, der indledte reformationen (danmarkshistorien.dk)
Ville Luther få indrejsetilladelse i Danmark, 23. juni 2016 02:00 Flensborg Avis, Jacob Ørsted
Reformationen var den største omvæltning - JP 13-4-17
Holland - Grundbog til historie 1 - s 179-181
https://danmarkshistorien.dk/perioder/adelsvaelden-1536-1660/trediveaarskrigen/
Historien om Danmark - Reformation og renæssance - afsnit 6
Hvad var den historiske betydning af den westfalske fred - cand.mag. i historie Camilla Luise Dahl, Bureauet, november 2018
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Det modernes rødder - opdagelser og kolonisering

Portugisiske og spanske opdagelser/koloniseringer: fokus på kulturmødet mellem spaniere og indianerne i Amerika

Materialer:

Verden før 1914
Sider: 157-172
Flemming Kiilsgaard Madsen: Opdagelserne, 1996
s 37-45, 46-52, 52-55
Opdagelser og kulturmøder - Opdaget - Jesper Nielsen s 9-16
Fokus 2 side 19-22, 28
Video: Germs, guns and steel - afsnit 2 - Jared Diamonds fremstilling af mødet mellem spanierne og inkaerne
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Det modernes rødder - oplysning og revolutioner

Sidste modul var virtuelt

Dette forløb ligger i forlængelse af frigørelsen fra den middelalderlige verdensopfattelse. Fokus er her på de store forandringer der skete i forbindelse med den franske revolution og industrialiseringen og hvordan ideerne fra oplysningstiden hermed søgtes virkeliggjort.
Det moderne samfund ligger lige om hjørnet.

Materialer:

Den franske revolution:

Verden før 1914:
Sider: 181-220,
Cahiers de doleances 1789 - kilde 1 s 76-77 i Fokus 2
Kvindemarchen - Bjørn - Leve revolutionen s 35-42
Sansculotter og revolutionen - Bjørn - Leve revolutionen s 68-69
Den franske revolutions betydning - Bjørn - Leve revolutionen  s 92-93
Sansculotterne - de revolutionære - Bjørn Leve revolutionen s 105-111
Vurderinger af den franske revolution - Bjørn - Leve revolutionen s 134-136
Tre forskellige tolkninger af Den Franske Revolution - Fokus 2 s 71-72
Revolutionens betydning - Fokus 2 side 72-75
Tekst 4  Men hvad er en sans-culotte Fokus 2 s 80-81
Menneskerettighedserklæringen, Kilde: Torben Juncker, Den store revolution dag for dag, 1975, sp. 67-69

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kongeloven-1665/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-store-matrikel-1688/
https://www.dr.dk/nyheder/udland/forsker-om-de-gule-veste-et-sammenrend-af-ekstremer

Den industrielle revolution:

Verden før 1914
Sider: 241-260, 266-280
Innovation og industrialisering - Fokus 2 s 141-142
Fabrikkerne kommer til Horsens - Fokus 2 s 161-167
Erik Jensen - Den industrielle revolution"  1974 (18-2-20 - gruppearbejde)
sp 191-194   Økonomiske forhold
sp 195-197   Børnearbejde
sp 220-224   Fabriksregler

En lang række billeder om industrialiseringens konsekvenser

Interview med Søren Mørch - om det modernes rødder - Pol 11-9-2004
http://oll.libertyfund.org/thumbs/p0-gs-0-0;p0-gs/23400-FreeTradeForecast900.jpg
http://www.evolution.dk/historie/tidlige-udviklingsideer/erasmus-darwin/maaneselskabet/
https://www.youtube.com/watch?v=-QV5klS6HVg
http://faos.ku.dk/arbejdsmarkedets-begreber/septemberforliget/Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Imperialisme og verdenskrig

Virtuel

Fra imperialismen - med særligt fokus på Belgisk Congo - til 1.verdenskrig.


Materialer:

Nationalismen - uddrag fra kapitel 3 i - Den europæiske koncert - af Mikkel Thrane Lassen og Jesper Skov
Imperialismen - Fokus 2 - Inge Adriansen m fl - s 170-186,  s 188-190 (kildetekst 26-3-20)
Danskere i Congo - Danske kolonihistorier - antologi, Anne Mette Finderup m.fl. s 66-71
Congo - Danske kolonihistorier, Anne Mette Finderup m.fl. s 86-93
Lenins syn på imperialismen - kildetekst fra Verden e 1914 - ibog
Første verdenskrig - GrundbogTilHistorie - Fra de store revolutioner..  s 116-130
Krigens virkelighed - 3 kildetekster - GrundbogTilHistorie - Fra de store revolutioner.. s 152-158
1.verdenskrig - Birgitte Thomassen - s 68-73, 241-244
Krigsbegejstring - Den sønderrevne baldakin - Henrik Jensen s 24-27
Gymnasiepiger i kamp for fædrelandet - Politiken 2-3-17

Video om krigen - fronten ved Jeper i Flandern, Belgien.
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=320911092035
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/soeg?field_section=291&sword=congo-%C3%A6ventyr&search_api_views_fulltext=congo-%C3%A6ventyr&type=All#
https://www.youtube.com/watch?v=UaCIaaDzPwQ
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/1-verdenskrig-og-danmark-1914-1918/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/folkenes-selvbestemmelsesret-og-det-slesvigske-spoergsmaal-1918-1920/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/genforeningen-1920-den-danske-splittelse/
http://www.his2rie.dk/kildetekster/1-verdenskrig/tekst-83/

http://www.his2rie.dk/kildetekster/1-verdenskrig/tekst-84/

http://www.his2rie.dk/kildetekster/1-verdenskrig/tekst-85/
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Ideologiernes kamp

Med udgangspunkt i 1. verdenskrig og dens følger afdækkes de tre ideologiers - fascismen, kommunismen, liberalismen - indbyrdes kamp i mellemkrigstiden, men med særligt fokus på nazismen.  Efterfølgende de tilbageværende to ideologiers kamp i den kolde krig frem til muren fald. Fokus på Vietnamkrigen - gruppeprojekter

Mellemkrigstiden - nazismen:

Ideologiernes kamp -Peter Frederiksen  s 21-43, 84-97
Fra de store revolutioner til 2. verdenskrig - Peter Frederiksen  
s 235-244   " Nazismen ... "
256-259   " Thalburg ...." (kildetekst)
En forklaring på nazisternes store succes i i Tyskland i mellemkrigstiden - Torsten B Olesen - Verdenshistorie 2 , 1989
s234-235, 238-239   
Statistik over vælgertilslutningen ved tyske valg 1928-33
NSDAP's partiprogram 1920 .. (17-8-20)
Verden efter 1914, 2008 - Carl Johan Bryld - s 100-109
Den amerikanske drøm i dag - to artikler om USA i dag


Kold krig:

Peter Frederiksen - Ideologiernes kamp - s 152-177, 179-196,  211-229

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=302dogQSy8U   
Debat_ Myter om Murens fald - Berlingske 12-11-19 - Ellemann
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K DK's internationale position-fokus på tiden e 1914


Fokus har været på hvad der karakteriserer dansk udenrigspolitik efter 1914 og hvilken udvikling den har gennemgået under skiftende udenrigspolitiske vilkår, først under og mellem de to verdenskrige, og primært under den kolde krig og efter murens fald.
Under forløbet har der været fokus på Grønlands betydning for dansk udenrigspolitik

Materialer:

Fokus 3:
s 135-150, 151-154 (3 kildetekster)
”Enighed og uenighed mellem partierne” og ”Vendepunkt 2014” - Fokus 2 ibog

”Vores mand i Amerika” - fælles filmforevisning i den lokale bio
Blokdag - PPT
Besættelsen - Kildetekster: ”Oprop” og ”Kongens og regeringens besked til den danske befolkning - 9 april”
Samarbejdspolitikken - fokus på Eric Scavenius
https://danskestatsministre.podbean.com/e/afsnit-27-erik-scavenius/
https://sn.dk/Det-Groenne-Omraade/Modstanden-var-for-stor-Vej-bliver-ikke-til-Scaveniusvej/artikel/918205
https://www.weekendavisen.dk/2019-44/samfund/erik-scaveniusvej


En fiktionsinstruktør og en historiker mødes, og gode skænderier opstår - INF 13-8-20

Links:
http://www.dr.dk/nyheder/politik/claus-hjort-vi-har-forsoemt-konflikten-ved-oestersoeen
https://forsvaret.dk/da/opgaver2/internationale-opgaver/
http://www.navalhistory.dk/Danish/Historien/1914_1918/Mineudlaegningen.htm
https://www.altinget.dk/arktis/artikel/atlantsammenslutningen-danmark-ved-alt-for-lidt-om-groenlands-strategiske-betydning


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Kina - riget i midten - datid og nutid

Virtuel

Fokus har været på at forstå Kinas status som Riget i Midten under kejsertiden og hvordan denne status forsvandt under imperialismen i 1800-tallet og hvordan udviklingen i slutningen af1900-tallet og starten af 2000-tallet har ført til en form for genkomst af Kina som ledende stormagt


Materialer:

Kina vil følge Silkevejen til en ny verdensorden - Information, 27-7-20
Vores Verdenshistorie, Frederiksen, Peter, ibog
Kapitel 6: Det kinesiske kejserrige: Den store drage
https://voresverdenshistorie.ibog.forlagetcolumbus.dk/index.php?id=frontpage&cmd=toc
Kapitel 14: Kinas sidste kejserdynasti: Opiumskrig og globalisering
https://voresverdenshistorie.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=203
Kapitel 22: Kina: Tilbage til riget i midten?
https://voresverdenshistorie.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=288
Video: ”Arven efter Kina” afsnit 1, DR 2, 2012 https://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031201241755
https://www.his2rie.dk/kildetekster/kina-fra-kejserdoemme-til-kapitalisme/kilde-29/
https://www.carlsbergfondet.dk/da/Nyheder/Formidling/24-Sporgsmaal-til-professoren/2020-efteraar#q9
Diverse materialer til gruppeprojekter, hvor kun grupperne har haft materialet
Debat: Kina vinder, U. Østergaard i Weekendavisen 10-3-2017
Debat: Drop pessimismen - USA vinder over Kina, B. Heurlin, Politiken 4-1-2021
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Den danske velfærdsstat

Opgives ikke til eksamen
Virtuel


Fokus på velfærdsstatens oprindelse og udvikling


Materiale:


Links:
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/velfaerdsstaten-og-de-universelle-rettigheder/
• Vejen Frem - Socialdemokratiets partiprogram 1961
• Venstres partiprogram 1963
• De Nærmeste År - Det konservative Folkepartis partiprogram 1966
• Thomas Nielsens (LO) afslutningsreplik 16. februar 1982

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kanslergadeforliget-1933/

https://www.dr.dk/undervisning/historie/historiebrug-gennem-tiden

https://www.dr.dk/undervisning/historie/eksistentiel-historiebrug

https://www.dr.dk/undervisning/historie/politisk-historiebrug

Historien om Danmark - afsnit 10
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=011710212000  kræver unilogin
https://www.information.dk/indland/2017/10/historien-danmark-afsnit-fjernes-drdk-mener-df-strid-grundloven-mener-venstrefloejen
https://www.berlingske.dk/samfund/bred-kritik-af-historien-om-danmark-for-at-vaere-for-roed-jeg-bliver-faktisk-vred
https://www.berlingske.dk/kommentatorer/tankevaekkende-at-dr-ikke-har-evnet-at-goere-det-bedre


Ebbe Kühle::Danmarks historie i et globalt perspektiv (DHGP), 271-284, 363-371, 373-376

Fokus 3:
s 48-53, 63-65 (kildetekster)

Fokus 2 ny udgave 2016 - s 302-308, 322-327
Hvad gjorde du da Danmark blev ødelagt - P Kjærsgaard - i Danmark i nyeste tid efter 1973 - Ebbe Foged m fl - s 115-117
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Kronologiforløb

Opgives ikke til eksamen
Delvist virtuel

Overbliksforløb med fokus på brud i historien og drivkræfterne bag


Materiale:

U Grubb m.fl. "Overblik - Verdenshistorie i korte træk"  s 25-29
Torben Peter Andersen "Historiens kernestof" s 26-38, 44-48-51, 54-62, 68-72, 75-76, 88-99, 126-143
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer