Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Jørgen Vestergård Andersen, Pernille Plætner Seibæk, Torben Frank Petersen
Hold 2018 id/af (1af id, 2af id, 3af id)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Basket og Grundtræning.
Titel B Rytmisk opvarmningsprogram
Titel C Ultimate og Softball
Titel D Ultimate og Softball
Titel E Badminton og Pardans
Titel F Mini træningsprojekt
Titel G Atletik
Titel H Outdoor
Titel I Volley og teamteori

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Basket og Grundtræning.

Faglige mål basket:

- Stående skud
- Lay up
- Boldkontrol
- Forståelse af angrebsspil (V cut og give and go)
- Forståelse af cylinderbegrebet i basketball
- Forsvars og angrebstaktik
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Rytmisk opvarmningsprogram

Faglige mål Rytmisk opvarmning:

- Følge takten til musikken.
- Tælle musik op.
- Forstå vigtigheden af at varme op - fysiologisk/psykologisk
- Udfærdige og gennemføre et opvarmningsprogram der tilgodeser kroppens centrale muskler. (hop/gang, sving, styrke, pulsgivende)

Herudover er der arbejdet teoretisk med forskellig musiks udtryk og hvilken motivation det giver i forhold til opvarmning.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Ultimate og Softball

Faglige mål Ultimate:
Beherskelse af baghåndskast til makker 5-10 meter væk med god præcision
- Kendskab til forhåndskast og mulig aflevering til makker 5-10 meter væk
- Kendskab til hammerkast og mulig aflevering til makker 5-10 meter væk
- Gribe disken med pandekagegrebet hvis discen afleveres korrekt
- Gribe disken med pincetgreb hvis afleveringen ligger til det
- Taktisk kendskab til basale regler
- Taktisk evne til at gøre dig spilbar i de tomme rum
- Pivotere under pres og aflevere til makker
- Udføre et ”cut” under modtagelse af en aflevering


Faglige mål Softball
- Kaste og gribeteknik. Herunder gribning af jordfræsere, hårde direkte bolde og høje bolde.
- Underhåndspitch.
- Battingteknik.
- Taktisk forståelse for spillet specielt i forhold til kastebaner som udespiller.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Ultimate og Softball

Faglige mål Ultimate:
Beherskelse af baghåndskast til makker 5-10 meter væk med god præcision
- Kendskab til forhåndskast og mulig aflevering til makker 5-10 meter væk
- Kendskab til hammerkast og mulig aflevering til makker 5-10 meter væk
- Gribe disken med pandekagegrebet hvis discen afleveres korrekt
- Gribe disken med pincetgreb hvis afleveringen ligger til det
- Taktisk kendskab til basale regler
- Taktisk evne til at gøre dig spilbar i de tomme rum
- Pivotere under pres og aflevere til makker
- Udføre et ”cut” under modtagelse af en aflevering


Faglige mål Softball
- Kaste og gribeteknik. Herunder gribning af jordfræsere, hårde direkte bolde og høje bolde.
- Underhåndspitch.
- Battingteknik.
- Taktisk forståelse for spillet specielt i forhold til kastebaner som udespiller.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Badminton og Pardans

Eleverne har klassevis arbejdet med badminton og pardans (Vals og Jive)

Faglige mål badminton:

- Lang single serv og kort doubleserv
- Clear med fokus på rotation.
- Netdrop
- Baghåndsslag, mest lav
- Bevægelsesmønster
- Doubletaktik

Faglige mål pardans:

Fælles:
- Interaktion med partner og dansefatning
- Danse i takt til musik
- Udvælge passende musik til dansenes udtryk.

Vals:
- Rice and fall
- Grundtrin og én variation
- Elegant bevægelseskvalitet

Jive:
- Grundtrin (vægtoverførsel fra ben til ben) og én variation
- Markeret bevægelseskvalitet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Mini træningsprojekt

Eleverne har i dette forløb arbejdet med konditionstræning. Dette forløb skal være starten på træningsprojektet der skal afvikles i 3g, men grundet Covid 19 besluttede vi at starte på det i 2g.

Faglige måle:
- basal kendskab til træningslære og træningsfysiologi.
- planlægge og gennemføre egen træning.
- Evaluere egne testresultater.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer