Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Jeppe Lund Nielsen, Kasper Ploug Jepsen, Signe Ørum Borgstrøm, Søren Seindal Madsen
Hold 2018 id/ey (1ey id, 2ey id, 3ey id)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Basketball og grundtræning
Titel B Bevægelsens grundformer
Titel C Softball og ultimate
Titel D Springgymnastik og rytmisk opvarmning del 1
Titel E Intro til træningsprojekt
Titel F Træningsprojekt
Titel G Atletik
Titel H Springgymnastik og rytmisk opvarmning del 2

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Basketball og grundtræning

Grundtræning:

Faglige mål:
Eleverne skal i løbet af forløbet:
- Opbygge fysisk kapacitet
- Opnå kendskab til træning mod muskelstyrke, muskeludholdenhed og aerob træning.
- Kunne udføre grundlæggende styrkeøvelser med egen vægt teknisk korrekt.
- Kunne planlægge og gennemføre eget træningsprogram mod et selvvalgt fokuspunkt.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Bevægelsens grundformer

Faglige mål:

Eleverne skal efter forløbet:
- Have kendskab til førte, svingende og markerede bevægelser, deres æstetiske udførsel og deres udtryk.
- Kunne sammensætte bevægelser til musik til korte sekvenser med et særligt udtryk
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Softball og ultimate

I softball har eleverne arbejdet med følgende elementer:

- Kaste og gribeteknik. Herunder gribning af jordfræsere, hårde direkte bolde og høje bolde.
- Underhåndspitch.
- Battingteknik.
- Hotbox
- Taktisk forståelse for spillet specielt i forhold til kastebaner som udespiller.

I ultimate har eleverne arbejdet med følgende elementer:


Forløbet er afsluttet med coopertest.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Springgymnastik og rytmisk opvarmning del 1

I rytmisk opvarmning har eleverne arbejdet med følgende elementer:

Følge takten til musikken.
Tælle musik op.
Forstå vigtigheden af at varme op - fysiologisk/psykologisk
Udfærdige og gennemføre et opvarmningsprogram der tilgodeser kroppens centrale muskler. (hop/gang, sving, styrke, pulsgivende)

Herudover er der arbejdet teoretisk med forskellig musiks udtryk og hvilken motivation det giver i forhold til opvarmning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Intro til træningsprojekt

Forløbet forløber kun over 3 moduler grundet corona.

I de tre moduler er der arbejdet med konditionstræning og med følgende elementer:

- Tracking med løbeapps (eksempelvis endomondo)
- Intervaltræning (lange, mellem og korte intervaller)
- Konditionstræning i naturen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Atletik

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Springgymnastik og rytmisk opvarmning del 2

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer