Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Samfundsfag A
Lærer(e) Jesper Thomsen
Hold 2018 SA/f (1f SA, 2f SA, 3f SA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Politik 1. Kampen om magten
Titel B Sociologi 1: Indvandring og integration
Titel C Økonomi 1: Velfærdsstatens udfordringer
Titel D Politik 2: Valgprojekt
Titel E Økonomi 2: Mikroøkonomi
Titel F IP 1 og EU 1: Brexit DK UK EU
Titel G EU 2: Det politiske Europa
Titel H Kriminalitet
Titel I Økonomi 3: Makroøkonomi
Titel J IP 2: Realisme, liberalisme, konstruktivisme
Titel K Det amerikanske præsidentvalg
Titel L Køn og ligestilling
Titel M Populisme og identitetspolitik

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Politik 1. Kampen om magten

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G EU 2: Det politiske Europa

Forløbet skal bibringe eleverne en forståelse for EU som politisk system, som aktør, som ramme om Danmarks muligheder og begrænsninger. Eleverne diskuterer suverænitet og sikkerhed, og de diskuterer integration og teorier.

Eleverne har i 10 moduler arbejdet med: integration og fragmentering, Kul- og Stålunionen, det overstatslige princip, suverænitet, højrenationalisme, modeller for fremtidens Europa, spill-over effekten, EU som politisk system, EU-institutionerne, nærhedsprincippet, det indre marked, ØMU’en, EU’s budget, føderalisme, funktionalisme, neo-funktionalisme, transaktionsanalyse, traditionalisme, liberal intergovernmentalisme, multi-level governance.

Undervisningen har været organiseret som lærerstyret undervisning, gruppearbejde, pararbejde, øvelser.

Deduktivt forløb
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Kriminalitet

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Det amerikanske præsidentvalg


Gennem forløbet opnår eleverne viden om
- Det politiske system og valgmandssystemet i USA
- “Det splittede/polariserede USA” ud fra forskellige problematikker med fokus på det amerikanske præsidentvalg 2020.
- Forskellige demokratiopfattelser ift. Amerikansk politik
- Svingstaters afgørende betydning for valgresultatet
- Vigtigheden af politiske kampagner og brug/misbrug af magt
- Fake news betydning for demokratiet i USA
- Sikkerhedspolitiske fremtidsudsigter ved valg af Biden og Trump

Faglige mål fra bekendtgørelsen:
-anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i andre lande og diskutere dem
̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
̶ undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af globale forhold


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer