Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Matematik A
Lærer(e) Susanne Kæseler
Hold 2018 MA/z (1z MA, 2z MA, 3z MA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Intro
Titel B Rentesregning
Titel C Eksponentielle funktioner
Titel D Potensielle funktioner
Titel E Trigonometri
Titel F Polynomier og andengradspolynomiet
Titel G Deskriptiv statistik
Titel H Vektorer
Titel I Differentialregning 1
Titel J Studietursmatematik
Titel K Differentialregning 2
Titel L SRO
Titel M Trigonometriske funktioner
Titel N Sandsynlighedsregning
Titel O Intro og repetition
Titel P Vektorfunktioner
Titel Q Grafteori
Titel R Integralregning
Titel S Differentialligninger
Titel T Funktioner af to variable
Titel U Normal og binomialfordelingen
Titel V Forberedelse til eksamen

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Intro

Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Rentesregning

Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Eksponentielle funktioner

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Potensielle funktioner

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Trigonometri

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Polynomier og andengradspolynomiet

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Deskriptiv statistik

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Vektorer

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Differentialregning 1

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Studietursmatematik

Indhold


Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Differentialregning 2

Forløbet er gennemgået virtuelt
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L SRO

Eleverne har lavet SRO i samarbejde med biotek/fysik. Fokus i matematik var lineær regression og mindste kvadraters metode.
Arbejdsformen var individuel projektorganiseret, og vejledningerne var virtuelle.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Trigonometriske funktioner

Forløbet er gennemgået virtuelt
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Sandsynlighedsregning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Intro og repetition

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel Q Grafteori

En blokdag, hvor eleverne arbejdede med i grupper med grafteori. Materialet var bl.a. forberedelsesmaterialet fra MA A 2019
Indhold


Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel R Integralregning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel S Differentialligninger

Forløbet er gennemgået delvist virtuelt.
De fleste beviser er gennemgået efter Gyldendals Gymnasiematematik, og efterfølgende har de læst om emnet i A3-bogen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel T Funktioner af to variable

Forløbet er gennemgået virtuelt
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel U Normal og binomialfordelingen

Forløbet er gennemgået delvist virtuelt
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel V Forberedelse til eksamen

Eleverne laver en individuel mundtlig præsentation af et bevis. Derudover har vi samlet op på terminsprøven.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer