Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Brian Vestergård Mikkelsen
Hold 2018 En/k (1k En, 2k En, 3k En)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Growing up
Titel B Serial Killers (EKSAMEN)
Titel C American Frontier & Wilderness (EKSAMEN)
Titel D Going Mental (EKSAMEN)
Titel E Værklæsning (EKSAMEN)
Titel F New Zealand (EKSAMEN)
Titel G Love
Titel H Multiculturalism in the UK (EKSAMEN)

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel B Serial Killers (EKSAMEN)

I dette forløb har eleverne arbejdet med seriemordere i forskellige former. De har undersøgt seriemordere fra den virkelige verden samt stiftet bekendtskab med seriemordere i litteraturens verden. Forløbets fokus har blandt andet været på teksternes brug af miljøbeskrivelser i forbindelse med en personkarakteristik, samt "unreliable narrator" og hvad det i så fald gør ved en tekst.

Tekster:
- Dexter (sæson 1, episode 1)
- Brian Innes - "Serial Killers - Introduction"
- Sean Spence - "Bad or Mad"
- Daniel Ransom - "Rendezvous"
- Bret Easton Ellis - "Killing Child at Zoo"
- Stephen King - "The Man Who Loved Flowers"
- Stephen King - "Strawberry Spring"
- Christine Poulson - "Don't You Hate Having Two Heads"
- Film: Se7en
- Dina Rickham - "Why are we so obsessed with female killers"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 23,00 moduler
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C American Frontier & Wilderness (EKSAMEN)

Dette forløb tager udgangspunkt i nogle af de grundlæggende amerikanske værdier, såsom frihed og selvstændighed. I første del af forløbet har eleverne arbejdet med historien bag samt de værdier der er forbundet med den amerikanske ”frontier”.
Den sidste halvdel af forløbet har drejet sig om de værdier der er forbundet med den amerikanske vildmark, og hvordan disse er knyttet til den amerikanske selvopfattelse.
Formålet med forløbet er altså at skabe en forståelse blandt eleverne for de værdier som danner grundlaget for den amerikanske selvforståelse.

Tekster:
- Fiedler et. All - "American Belieffs and Values"
- "The Decleration of Independence" (excerpt)
- Emma Lazarus - "The New Colossus"
- Bob Hamilton - "A Father Tells His Son"
- Edward N. Kearny - "The Frontier Heritage"
- David Thoreau - "Walden" (excerpt)
- Paul Auster - "Moon Palace"
- Eddie Vedder - "Society"
- "Into the Wild" (film)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Going Mental (EKSAMEN)

I dette forløb har eleverne arbejdet med tekster, klip og serieafsnit, som alle omhandler mentale lidelser. Fokus har især været på karaktererne/personerne med mentale lidelser, men i høj grad også samfundets og omgivelsernes fordomme og syn på lidelsen/mennesket og den konflikt det kan skabe.
Eleverne har i løbet af forløbet også lavet gruppefremlæggelser på baggrund af 10 animations kortfilm om mentale lidelser, og fremlagt for klassen i plenum.
Forløbet blev rundet af med værklæsning af bogen "The Curious Incident of the Dog in the Nighttime"

Tekster:
- Sylvia Plath - The Bell Jar (excerpt)
- Manic Street Preachers - 4st 7lbs
- 10 Beautiful Animated Short Films That Show Mental Disorders In The Most Subtle Way
- Serie: The Sopranos (S01E01)
- Neil Hilborn - OCD (youtubeklip)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Værklæsning (EKSAMEN)

Klassen har læst bogen "The Curious Incident of the Dog in the Nighttime", som afslutning på forløbet "Going Mental". Fokus i læsningen har været skiftende (blandt andet narration, language, characters, suspense).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F New Zealand (EKSAMEN)

I dette forløb startede klassen ud med i grupper at undersøge forskellige elementer af New Zealand kultur og samfund (herunder Maori-kulturen), som mundede ud i gruppefremlæggelser.
Eleverne stiftede i løbet af forløbet også bekendtskab med hvordan New Zealand-engelsk afviger fra standard engelsk og oplevede 'naitive speakers' både i video-interview og lydfiler.
Fokus i tekstarbejdet var i særdeleshed på forholdet mellem de hvide New Zealændere (Pakeha) og Maori-folket.

Tekster:
- Adelyn Cameron: A Grandmother Remembers
- Interview: Tahi Takao, "Being Maori in the past and today"
- Interview: Derek Parsons, "The Kiwis"
- Tony Pivac: Joy Ride
- Ann French: Pig Sticker
- Eleanor Ainge Roy, "We have to start talking about it": New Zealand suicide rates hit record high
- Interview: Frances Carmine, "I enjoy watching the haka"
- Kirsty Dunn: Sam
- Interview: Tahi Takao, "The situation of Maori today"
- Film: Hunt for the Wilderpeople
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Multiculturalism in the UK (EKSAMEN)

I dette forløb har eleverne arbejdet kort med begrebet "Multiculturalism" og kulturel diversitet i England. Temaer som kultursammenstød, integration, immigration og racisme samt spørgsmål omkring identitet og nationale rødder i et multikulturelt samfund har været omdrejningspunkter for tekstgennemgang.

Tekster:
- You Can't Go Home Again
- Chameleon
- Qaisra Shahraz - "Pair of Jeans"
- Robin Cook - "Chicken Tikka Masala Speech
- My Son the Fanatic
- Film: Blinded by the Light
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer