Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Nat. faggruppe -
Lærer(e) Kim Bruun, Signe Klara Hansen
Hold 2020 nf/k (3k nf, 3k nf bi, 3k nf ge, 3k nf ke)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A klima 1
Titel B Klima 1
Titel C Landskab og klima
Titel D Jord
Titel E Jord
Titel F Plastik
Titel G Plastik
Titel H Plastik og plastikforurening
Titel I Demografi og fedme
Titel J Fedt og sundhed
Titel K Fedt og sundhed
Titel L Jordklodens historie
Titel M Forløb#11

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel B Klima 1

Naturvidenskabelig arbejdsmåde
Cellen
Stofskiftereaktioner
Osmose og diffusion
A/V-forhold

Demonstrationer:
Cellemodeller

Eksperimenter:
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Jord

Jord
Kemiske mængdeberegninger
Begrænsende faktor
Ioner og salte
Fældningsreaktioner

Demonstrationer

Eleveksperimenter
Ekskursion til Klostermarken; måling af jordrespiration
Opvarmning af natron = et kemisk hævemiddel
Fældning
Sherlock Holmes I (identifikation af salte)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Jord

Jord
Økosystemer, fødekæder, fødenet
Fotosyntese og respiration
stofkredsløb og energistrøm
Udvikling, succession, gradient, artssammensætning

Demonstrationer
Fuglenæb

Eleveksperimenter
Ekskursion til Klostermarken
Naturhistorie
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Plastik

Kroppens organer
Ernæring
Fordøjelse
Hormoner og nerver
Hormonforstyrrende stoffer

Demonstrationer
Torsoen

Eleveksperimenter
Blodsukkerregulering ved forskellige fødevarer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Plastik og plastikforurening

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Demografi og fedme

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Fedt og sundhed

Alkoholer
Carboxylsyrer
Estere
Kondensation og hydrolyse
Ttriglycerider
Polaritet, emulsioner
Chokolade

Demonstrationer

Eleveksperimenter
Fedtindholdeti chips
Chokoladeganache
Brygning af æblecider
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Tegneserier om plastik 30-11-2020
fedtindholdet i mad 16-12-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Fedt og sundhed

Hjertet og kredsløbet
Hjerte- og karsygdomme

Demonstrationer
Hjertemodellen

Eleveksperimenter:
Biometri
Kondital på stepbænke
Maks effekt på trappe
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Tegneserier om plastik 30-11-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Jordklodens historie

Celledeling
Forplantning
Prævention og barnløshed
DNA, replikation
Mendelsk genetik
Evolution

Demonstrationsforsøg

Eleveksperimenter
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Forløb#11

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer