Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Kemi B
Lærer(e) Lone Møller Nielsen
Hold 2018 ke/m (1m ke)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Kemiske mængdeberegninger
Titel B Atomer og kemisk binding
Titel C Syrer og baser
Titel D Organisk kemi
Titel E Stofkredsløb i naturen og dokumentationer.

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)