Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e) Kristian Ring Mortensen
Hold 2020 EN/EN super (3v EN Super)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Science Fiction
Titel B Værklæsning: "Frankenstein"
Titel C Romeo and Juliet
Titel D British and American litterature - an overview
Titel E English as Lingua Franca

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Science Fiction

Følger.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 29 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer