Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Mathias Sejersen, Nikolaj Theil
Hold 2019 DA/q (1q DA, 2q DA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Krimigenren
Titel B Dokumentarfilm
Titel C Taler (mundtlighedsforløb)
Titel D Romantikken og det moderne gennembrug
Titel E Film (virtuelt)
Titel F Værklæsning: Hosekræmmeren
Titel G Romantismen
Titel H Efterkrigsmodernisme (1945-1960)
Titel I Tv- og avisnyheder
Titel J Det moderne gennembrud (1870-1890)
Titel K Taler (virtuelt)
Titel L Folkeeventyr og folkeviser (virtuelt)
Titel M Danske soldater i krig
Titel N Digte om døden
Titel O Repetition af udvalgte emner

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Krimigenren

Materiale
Bødker Benni, ”På kant med loven – en antologi af danske kriminalhistorier”, Systime 2003
Christie, Agatha, ”Baghdag-kistens mysterium”, 1921, fra ”I mørket skal jeg aldrig glemme og andre historier”, Peter Asschenfeldt, 1997
Juul, Pia, ”Flinker fyr”, fra novellesamlingen ”Dengang med hunden”, 2005
Michaëlis, Bo Tao, følgende tekster fra bogen ”Den kriminelle novelle”, Dansklærerforeningen 1999:  ”Kriminalromanens ti bud”, ”Åbent brev om ”Kriminalromanens ti bud”, ”Privatdetektiven Sam Spade” (1932) af Dashiell Hammet, ”Havfruer på golfbanen” (1985) af Patricia Highsmith, ”Auggie Wrens Julefortælling” (1990) af Paul Auster
Miller, Frank, ”En dødbringende dame”, G. Floy Studio, 1993
Wennstam Katerina, uddrag af romanen ”Smuds”, Lindhart og Ringhof, 2008

Supplerende materiale
Filmen ”Sherlock Holmes” af Guy Ritchie, 2009


Læringsmål
Analyse og fortolkning med fokus på genrens karakteristika og udvikling
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Lille Hjemmekrimi 11-09-2019
Fravær - Hårdkogt Sin City 12-09-2019
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Dokumentarfilm

Materiale
Jepsen, Sønderby, Christian, dokumentarfilmen "Testamentet" (2012)Læringsmål
Analyse af dokumetarfilm med fokus på genren og filmtekniske virkemidler
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Anmeldelse af selvvalgt krimi 23-10-2019
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Taler (mundtlighedsforløb)

Eleverne har med udgangspunkt i viden om talegenren produceret deres egne taler, som de efterfølgende har fremført for klassen.


Supplerende materiale
"Håndbog til dansk", Systime, kapitlet om argumentation

Læringsmål
Anvendelse af appelformer og forskellige argumenttyper
Konstruktion af argumenter vha. Toulmins argumentationsmodel
Fremførelse af tale
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Taleopgave tilstedevær 18-11-2019
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Romantikken og det moderne gennembrug

Forløb afviklet ifm. HO

Materiale
Drachmann, Holger, digtet ”Engelske socialister” (1872)
Grundtvig, "Langt høiere Bjerge", også kaldet "Danmarks trøst" (1820)
Nexø, Martin, Andersen, novellen“En lønningsdag” (1900)
Pontoppidan, Henrik, novellen ”Naadensbrød” (1887)
Oehlenschläger, Adam, digtet ”Guldhornene (1803)

Supplerende materiale
Fibiger, Johannes og Gerd Lütken, uddrag af "Litteraturens veje"
DR-dokumentaren "Danmark på vrangen", afsnit


Læringsmål
Kendeskab til romantikken og det moderne gennembrud
Perspektivering til perioderne
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
guldhornene fravær 09-01-2020
Diskussion HO 07-02-2020
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Film (virtuelt)

Materiale
Andersen, H.C., novellen “Skyggen” 1847
Finscher, David, filmen ”Fight Club”, 1999
Svendsen, Lotte, kortfilmen ”Café Hector”, 1996

Læringsmål
Filmanalyse med fokus på dobbeltgængermotivet
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Cafe Hector 20-02-2020
Romantik og romantisme 24-03-2020
Arbejde med skyggen og fight club 26-03-2020
Indledning til skyggen og fight club 31-03-2020
Analyse af Skyggen og Fight club 29-04-2020
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Værklæsning: Hosekræmmeren

Materiale
Blicher, St., St., novellen ”Hosekræmmeren", 1829
Nørregaard, Hans, Christian, filmen ”Cecilia”, filmatisering af ”Hosekræmmeren”, 1991


Læringsmål
Analyse og fortolkning med henblik på en perspektivering til poestisk realisme
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Romantismen

Materiale
Aarestrup, Emil, digtet "Paa Sneen", 1838

Supplerende materiale
Baggrundstekst om romantismen fra forlaget Systime

Læringsmål
Analyse og fortolkning af digt med henblik på litteraturhistotisk perspektivering
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Efterkrigsmodernisme (1945-1960)

Materiale
Blixen, Karen, ”Ringen”, fra ”Skæbne-Anekdoter”,1958
Hansen, Martin A. Hansen, ”Paradisæblerne”, fra ”Paradisæblerne og andre historier”,1953
Sørensen, Villy, "Blot en drengestreg", fra "Sære historier", 1953, (novellerne samlet, værk)

Supplerende materiale
"Litteraturhistorien", Systime, https://litthist.systime.dk/?id=173
Øgendahl og de store forfattere, dokumentar om Karen Blixen: https://www.dr.dk/drtv/episode/oegendahl-og-de-store-forfattere_-karen-blixen_110323


Læringsmål
Novelleanalyse med fokus på de eksistentialistiske temaer og symbolikken
Perspektivering til perioden
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Tv- og avisnyheder

Tv og avisnyheder
Dette forløb er todelt. I første del skal vi beskæftige os med tv-nyheder og i anden del med avisnyheder. Undervejs i forløbet skal vi bl.a. besvare disse spørgsmål: 1) Hvordan formidles tv-nyheder og hvilken funktion har tv-nyheder og nyheder generelt i vores hverdag? 2) Hvad kendetegner henholdsvis nyhedsartikler og nyhedsreportager?

Materiale
Bjerge, Peder, nyhedsartikel "Lukkede grænser kan koste tusinder af job i grænsebutikker", Viborg Folkeblad, 17 marts, 2017
Citathistorie, TV 2 Lorry, nyhedsartikel, "Pårørende slår alarm over svenske ansatte i Danmark", Ekstra bladet, 25 marts, 2020
Horsbøl, Gitte og Jette Meldgaard Harboe, Den iscenesatte virkelighed, sektionen Nyheder (Når nyheder deles, kildetyper, nyhedskriterierne, stofområder, vinkling, analyseeksempler: 1) Novo Nordisk 2) Den Perfekte Statsminister, fakta- og fiktionskoder), https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/, 2020
Jensen, Erik, nyhedsreportage, ”Regnbue-demonstration samlede spraglet flok i Mariager”, Politiken, 15. november 2014
Ritzau, nyhedsartikel, "Ledigheden stiger - men bedring i forhold til sidste uge", Ekstra Bladet, 25. mar. 2020

Supplerende
TV AVISEN 21:00, hele nyhedsudsendelsen, 31/8/2020
21-SØNDAG, indslag, TDC tænder for 5G netværket, 7/9/2020
Public Service: https://faktalink.dk/public-service

Projektarbejde
Enten 1 eller 2
1.
DR 21 SØNDAG: Elektronisk smutvej til hjemmet: 13:13-23-50
https://www.dr.dk/drtv/se/21-soendag_-unges-corona_frygt-fordufter_209464
2.
TV2 Nyhederne: Hun var 195 cm, akavet og uønsket: Nu er hendes liv forandret
https://www.facebook.com/watch/?v=876531632870697&extid=FajVcuC8KvNiPEEY


Læringsmål
Demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag
Medieanalyse og fortolkning, herunder basale filmiske virkemidler
Analyse af tv- og avisnyheder vha. relevante fagtermer.  
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Det moderne gennembrud (1870-1890)

I dette forløb skal vi beskæftige os med det moderne gennembrud (1870-1890) med fokus på Georg Brandes og kønrollerne i borgerskabet. Udover tekstnær analyse fokuserer vi på litteraturens funktion i samfundet.


Materiale
Bang, Herman, "”Hjemme”, novelle, 1880
Ibsen, Henrik, uddrag af "Et dukkehjem", 1879
Mussén, August, "God tone i alle livsforhold", 1883
Skram, Amalie, uddrag af "Constance Ring", 1888
Skram, Amalie, ”Karens Jul,” 1885

Supplerende materiale
Det moderne gennembruds temaer: Køn, klasse, kirke, Systime, https://litthist.systime.dk/?id=142
Teatertur, ”Et dukkehjem”, Det Kongelige Teater på landsturne
Uddrag af tv-udseendelse "Danmark på vrangen" om George Brandes, https://www.dr.dk/studie/historie/1800-tallet-pa-vrangen

Læringsmål
At udvikle begreb om det moderne gennembrud som litterær periode med fokus på temaet køn
At oparbejde evne til at kunne placere en tekst litteraturhistorisk
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Taler (virtuelt)

Materiale:
Biden, Joe, indsættelsestale, 20. januar 2021
Ellemann-Jensen, Jakob, Grundlovstale, 5. juni 2020, https://www.altinget.dk/artikel/live-ellemann-jensen-holder-grundlovstale
Frederiksen, Mette, Undskyldningstale til Godhavnsdrengene, 13. august 2019,  https://www.regeringen.dk/nyheder/2019/undskyldning-til-godhavnsdrengene-fra-marienborg/
Frederiksen, Mette, Nytårstale, 1. januar 2020, https://www.regeringen.dk/statsministerens-nytaarstale/mette-frederiksens-nytaarstale-1-januar-2020/
Kronprinsesse Marys fødselsdagstale i anledning af kronprins Frederiks 50-års fødselsdag, 26. maj 2018Supplerende materiale:
Dokument om det retoriske pentagram.
Dokument om stilistisk analyse
DRTV - TV AVISEN 21:00: Regeringen vil tvangsfjerne og bortadoptere flere børn, 27. januar, 00:00-03:35
TV2 Lorry, Godhavnsdrengene: Tæsket, misbrugt og medicineret, https://www.youtube.com/watch?v=QCeJavu1H2E
Opslag fra Facebook om minksagen:
1) Jakob Ellemann-Jensen: https://www.facebook.com/jakobellemann/posts/1301457126856856
2) Pernille Vermund: https://www.facebook.com/PernilleVermundNB/posts/369896621129170


Læringsmål
Kendskab til hvordan punkterne i det retoriske pentagram spiller sammen
Stilistisk analyse på tre niveauer: 1) Ordvalg 2) Sætningsopbygning 3) Billedsprog og figurer (gentagelsesfigurer, modsætningsfigurer og dramatiske figurer)
Appelformerne, især patos og etos.
Evne til at vurdere i hvor høj grad en tale er vellykket.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Folkeeventyr og folkeviser (virtuelt)

Folkeeventyr og folkeviser
Vi skal læse folkeeventyr med fokus på genrens karakteristika, billedsproglige betydninger og heltenes personlige udvikling. Derefter skal vi læse folkeviser, bl.a. med fokus på tematik og budskab

Materiale
Egelund, Bilbo, ”Tekster før 1700-tallet”, Gyldendal, 2020, kapitlerne ”Folkeeventyr” og ”Folkeviser” (herunder, ”Klokkeblomst”, ”Tornerose”, ”Hr. Bøsmer i Elverhjem” og ”Ebbe Skammelsøn”.


Læringsmål
Litteraturanalyse og -fortolkning
Komparative genrerbetragtninger, eventyr vs. folkevise

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Danske soldater i krig

Materiale
Jensen, Carsten,Uddrag af romanen ”Den første sten” af Carsten Jensen, Gyldendal, 2015
Lindholm, Tobias, ”Krigen” (2015), film (værk) + Trailer


Forsvarsakademiets hjemmeside: Om Hærens Officerskole + 2 hvervevideoer: 1) "Fordi noget er værd at kæmpe for" Forsvaret, 2016 2) "Hvad laver en officer" (Link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/officer/arbejdsliv/)

Supplerende materiale
Krigen i Afghanistan, tidslinje


Læringsmål
At kunne analysere og vurdere Forsvarets kommunikation (kommunikationsanalyse med fokus på stilistik, appelformerne og filmtekniske virkemidler)  
At kunne analysere og fortolke en spillefilm
At kunne analysere, fortolke og perspektivere en littertær tekst
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Digte om døden

Materiale
Thomas Kingo: "Hver sin skæbne" (1681)
Oehlenschläger, "Lær mig, o skov, at visne glad" (1813),  
Steen St. Blicher, "Præludium" fra digtsamlingen "Trækfuglene" (1834)
HC. Andersen, "Jeg har en angst som aldrig før" (1864)
Tom Kristensen: "Henrettelsen" (1922)
Johannes V. Jensen, "Februar" fra digtsamlingen "Aarstiderne" (1923)
Klaus Rifbjerg: "En kanariefugls begravelse" fra "Amagerdigte" (1965)

Novellerne udgør samlet set ét værk

Supplerende materiale
Kim Larsen: Om lidt (1986)


Læringsmål
Komparativ digtanalyse med fokus på fremstilingen af døden.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer