Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Søren Seindal Madsen
Hold 2019 Ma/ay (1ay Ma, 2ay Ma)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A variabelsammenhænge
Titel B Statistik og sandsynlighedsteori
Titel C Vektorer i planen
Titel D Differentialregning

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A variabelsammenhænge

Lineære
Eksponentielle
Potensielle
Polynomielle
Trigonomiske
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Vektorer i planen

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Differentialregning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer