Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Dorte Thastum Bach
Hold 2019 Ma/c (1c Ma, 2c Ma)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Funktioner
Titel B Grundforløb
Titel C Trigonometri
Titel D Opsparing og lån
Titel E Analytisk geometri
Titel F Årsprøve

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Funktioner

Stykvis definerede funktioner (herunder primært stykvis lineære)
Eksponentielle funktioner
Potensfunktioner
2. gradspolynomier og 2. gradsligninger
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Grundforløb

Lærebog i matematik B1 stx, Systime, 2. udgave

Funktioner: s. 109 - 113, 116 - 122
Lineære funktioner og modeller: s. 100 - 103, 127 - 129, 167 - 171
Deskriptiv statistik (ikke varians og spredning): s. 187 - 204

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Trigonometri

Ensvinklede og retvinklede trekanter
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Opsparing og lån

Kapitalfremskrivning
Annuitetsopsparing og lannuitetsån.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Analytisk geometri

Afstand mellem punkter
Cirkler
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer