Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Kemi B
Lærer(e) Lone Møller Nielsen
Hold 2019 Ke/y (1y Ke, 2y Ke)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Opsamling fra nv (om ioner og ionforbindelser)
Titel B Mængdeberegninger og ioner i blodplasma
Titel C Syrer og baser i biologisk sammenhæng.
Titel D Grundstoffer og ioner i kosten
Titel E Molekyler og kovalent binding
Titel F Organisk kemi 1 - carbonhydrider og forbrænding.
Titel G Organisk kemi 2 - fedtstoffer
Titel H Organisk kemi 3 - plast, polymere og gæring
Titel I Redoxreaktioner - og bestemmelse af jernindhold
Titel J Organiske stofklasser og reaktionstyper
Titel K Spektrofotometri - farvestoffer i fødevarer
Titel L Isomeri
Titel M Kemisk analyse af e-cigaretter på AU
Titel N Reaktionshastighed
Titel O Kemisk ligevægt
Titel P Organisk kemi - kost og enzymer
Titel Q Repetition

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel L Isomeri

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Kemisk ligevægt

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer