Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Niels Leth Lindskov, Steingrímur Óttar Steingrímsson
Hold 2019 En/z (1z En, 2z En)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A 1. The English Language
Titel B 2. American minimalism
Titel C 3. Serial killers
Titel D 4. The UK - Class
Titel E 5. The USA - The American Dream
Titel F 6. The Uncanny
Titel G 7. Australia - The land that belonged to nobody
Titel H 8. Novel reading
Titel I Eksamensforberedelse

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A 1. The English Language

The English Language:

I dette forløb har vi undersøgt det engelske sprogs historie, dets mange dialekter og rolle som globalt lingua franca. Vi har især kigget på forskellen mellem de britiske og amerikanske dialekter og deres forskelle i grammatik, stavemåde, ordforråd og udtale. I grupperne har elverne fundet forskellige engelske dialekter og accenter fra hele verden, som de har fremlagt foran klassen. Her har vi diskuteret det engelsk sprogs globale rolle og betydning.

Derudover har vi til sidste fokuseret på forskelle i stilleje. Her har vi undersøgt forskellene mellem formel og uformel engelsk.

Crstal, David: "What Is a Global Language?"
Crystal, David: "What is the English Language?"
Honorof, Douglas N.: "Comma Gets A Cure"
Jenkins, Jennifer: "The Two Dispersals of English"
Tornøe og Lund, Write Away, Gyldendal 2009 s. 132-139 (Stilleje)

https://www.dialectsarchive.com/
https://www.youtube.com/watch?v=H3r9bOkYW9s (OpebLearn from The Open University, "History of English (combined)".
https://www.youtube.com/watch?v=NdJQdt3xkFQ (Langfocus, "How Are British English and American English Different?")  
https://www.youtube.com/watch?v=2nAnT3PASak (Anglo-Link, "British vs American - English Pronunciation Lesson")
https://www.youtube.com/watch?v=oy2KcDbRq4o (BellaStyle14, "The Accent Tag - Danish Accent")
https://www.youtube.com/watch?v=hdKYl8Tg_FQ (BBC Learning English, "Grammar: Formal English and informal English - BBC English Masterclass")
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B 2. American minimalism

American minimalism:

I dette forløb har vi undersøgt genren "American Minimalism" og dens særtræk. For at forstå teknikken har vi brug "The Iceberg Theory". I forløbet har vi læst en række noveller, hvor der er blevet givet en indføring i redskaber til at analysere og fortolke skønlitteratur. Her har fokus været på narrator, characterization og setting.

The american minimalist genre:  
- In medias res
- Open ending
- Minimalistic language
- Few details
- Open to interpretation
- "Show it, don't tell it"

Brautigan, Richard. Greyhound Tragedy.
Carver, Raymond. Viewfinder.
Carver, Raymond. Tell the Women We're Going.
Carver, Raymond. One More Thing.
Hemingway, Ernest. Hills Like White Elephants.
Phillips, Jayne Ann. Solo Dance.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C 3. Serial killers

Serial Killers:

I dette forløb har vi arbejdet med seriemordere i forskellige former. De har undersøgt virkelige og fiktionelle seriemordere.

Vi har læst teori om, hvad der definerer en seriemorder, deres typiske adfærd, baggrund og psykologiske profil. Derudover har eleverne lavet fremlæggelser om selvvalgte seriemordere fra engelsktalende lande.

Vi har også kigget på populærkulturens fascination af seriemordere, hvad den skyldes og diskuteret om det er forsvarligt at gøre seriemordere til underholdning. Har har vi kigget på filmen Se7en og en række podcasts om seriemordere.

Da vi så filmen se7en kiggede vi i øvrigt på filmtekniske virkemidler, som farve, vinkler og lys og hvordan de blev brugt til at skabe en stemning. Vi kiggede også på mijøets betydning for historien.

Litterært gar vi kigget på Stephen King "The Man Who Loved Flowers" og især fokuseret på hvilken rolle miljøbeskrivelser bidrager til fortællingen.

Tekster:
- Brian Innes - "Serial Killers - Introduction"
- New scientists "Bad or mad" march 2003
- The Atlanti "America is Obsessed with serial killers" (2019)
- Stephen King - "The Man Who Loved Flowers"
- Film: "Se7en"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D 4. The UK - Class

UK & Class

I dette forløb om storbrittanien har vi undersøgt det britiske klassesystem. Vi har kort gennemgået britisk historie med fokus på aristokratiets historiske og nuværende privilegier. Derefter har vi gennemgået de syv sociale klasser, der eksisterer i storbrittanien, her har vi også inkluderet Pierre Bourdieu kapitalformer: Økonomisk, social og kulturel kapital.

Her har vi undersøgt klassefordomme, vi har kigget på den store ulighed med byen Brighton som case, vi har kigget på immigranters rolle i klassesystemet og derefter uddannelsessystemets betydning for den sociale mobilitet. Her har vi især kigget på de britiske kostskoler (boarding schools)

Worlds of English s. 33-34, 45-59
- James Thomson: Rule Britannia (1740)
- God Save the Queen (1745)
- Arthur Christopher Benson: Land of Hope and Glory
- Jill Cooper: Class (1979)
- Monty Python's Flying Circus: "Working-class Playwright" and "Upper-Class Twit of the Year"
- The happiest days of our lives

Contexts s. 189-191
Long nights, low pay and no pay

Mind the Gap s. 27-30
Two People Two Worlds

Andre materialer:
BBC: Differences between the House of Lords and House of Commons (9 May 2012)
BBC: Huge survey reveals seven social classes in UK (3 April 2013)

Brighton is high on a list of city's favoured by millionaires
The Argus (6 September 2006)

One in three children in poverty in Brighton and Hove
BBC News (22 June 2015)

Channel 4 News: Re-ordering the aristocracy (12 Jul 2013) Link: https://www.youtube.com/watch?v=cIApFA4Oi80

Cutting Edge -Too poor for posh school (2010)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=MWYaoWPdUOI

BBC Three: Girls Living on the Streets of Brighton S2 Episode 1 & 2  https://youtu.be/746xJlIAHJ4?t=1 + https://youtu.be/F_mRLWHL658
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E 5. The USA - The American Dream

Emnestudie om The American Dream med udgangspunkt i basisbogen Worlds of English; kapitel 3: The USA - From British Colony to Superpower.
---
Eleverne introduceres til The American Dream med udgangspunkt i basis-teksten Traditional American Values and Beliefs - Grundbegreberne brugt fra denne tekst igennem forløbet har været de tre par af henholdsvis en værdi samt en konsekvens af den pågældende værdi: 1) individual freedom & self-reliance, 2) equality of opportunity & competition og 3) material wealth & hard work.
Yderligere har eleverne beskæftiget sig med den amerikanske drøm som en mangefacetteret drøm: heriblandt the dream of individual success, the dream of political power og the dream of domesticity.
Endeligt har forløbet haft særligt fokus på "The African-American condition" hvor eleverne har arbejdet med forskellige tekster af/om Afro-Amerikanere, deres historie, kultur og vilkår.

---
Kernestof:

The American Ways - An Introduction to American Culture, Datesman, Crandall og Kearny, Longman.com, 2005,
*Traditional American Values and Beliefs

Worlds of English, Finderup og Fog, Systime, 2010:
The USA – From British Colony to Superpower
*[]The World's Love-Hate Relationship With the US, Frank Gardner, 2002
*The New Colossus, Emma Lazarus, 1883
*Tales of Simple: Temptation, Langston Hughes, 1965
*This is My Living Room, Tom McAfee, 1966
*Gideon, Z. Z. Packer, 2007

Fritekster
*A Father Tells His Son about the Statue of Liberty
*Try Everything, Sang fra animationsfilmen Zootopia, 2016

Film:
*Zootopia, Byron Howard, 2016
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F 6. The Uncanny

I dette forløb har eleverne arbejdet med Freud's begreb "The Uncanny" og arbejdet med udvalgte tekster, online fænomener og billeder.

Katie Melua - I cried for you (musikvideo)
Charlotte Perkins Gillman - The Yellow Wallpaper (novelle)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G 7. Australia - The land that belonged to nobody

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Australia - The Land that Belonged to nobody

Formålet med dette forløb har været at introducere eleverne til de problematikker, der er/har været omkring Australiens indfødte befolkning (Aborigines) igennem historien. Til at begynde med har eleverne læst om koloniseringen af Australien (primært fra den hvide mands perspektiv) fra grundbogen The Grass Was Greener. I forlængelse heraf har eleverne læst forskelligartede tekster (både fiction, non-fiction) og sat dem ind i en historisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng.  

Udover tekstlæsningen har eleverne også undervejs fremstillet præsentationer om de forskellige australske delstater - De fleste præsentationer som en slags "tourist guides".
Endeligt har eleverne lavet præsentationer om forskellige emner relateret til Aborigines: YABUN, Australia Day, Dot Painting, The Dreamtime, Aboriginal Music, Torres Strait Islanders, The Rainbow Serpent, Corroborrees og Aboriginal landmarks.

De primære begreber som eleverne har haft i fokus i deres tekstlæsning har været: Australian identity, the Dreamtime, Land rights and Mabo, cultural differences, European and Aboriginal Australia, historical amnesia, Terra Nullius, the Antipodes, cultural genocide, forcible removal, the stolen generation, political apology, ackowledgement.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kernestof:

The Grass Was Greener, Systime,
*Beyond the Seas – Discovery and Penal Colony, Mogens Frølund, 1999
*The Last Country God Ever Made, Mogens Frølund, 1999
*Heart is Where the Home is, Thea Astley, 1974
*Going Home, Archie Weller, 1986

Contexts - Basisbog til engelsk i gymnasiet og hf, Pedersen, Grønvold og Andersen, Gyldendal, 2004:
*Freddy Andrews, Polly Borland, 2000

Fritekster:
*Kevin Rudd’s Apology speech to the Stolen Generation, PM Kevin Rudd, 2008
*The Stolen Generation - Background Information, Reconciliaction Network
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Eksamensforberedelse

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer