Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Fysik B
Lærer(e) Mikkel Koefoed Larsen
Hold 2019 Fy/z (1z Fy, 2z Fy)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Den nære astronomi og exoplaneter
Titel B Energi
Titel C Bølger
Titel D Kosmologi
Titel E Elektricitet
Titel F Renæssance
Titel G Kernefysik
Titel H Mekanik

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Den nære astronomi og exoplaneter

Solsystemets dannelse, stjerners udvikling, døgnet, året, indstrålingsvinkel, formørkelser, densitet.
Exoplaneter, doppler-metoden, transitmetoden, afstandskvadratloven, Milankovitc cykler

Eksperimentelt:
klassen har i grupper arbejdet med et projekt, som strakte sig over ca. 6 moduler, hvor de eksperimentelt har arbejdet med transitmetoden og afstandskvadratloven. med modelforsøg.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Energi

Energiformer, energikæder, energi & effekt, termisk energi - indre energi. tilstandsformer og faseovergange.
Varmetransport; varmestrømning, varmestråling og varmeledning.
Mekanisk energi


Eksperimentelt:
Vands specifikke varmekapacitet
Vands fordampningsvarme
vandblandinger (nogle arbejdede eksperimentelt, andre teoretisk)
Varmetransport - en række småøvelser til at illustrere varmetransport.
Nyttevirkning af forskellige elektriske apparater
Mekanisk energi med videoanalyse


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Bølger

Langt størstedelen af dette forløb er foregået virtuelt, og der er derfor ikke mange forsøg knyttet til.

Sider læst i BasisfysikB: 283-289, 300-304, 320-322, 337-346, 352-361 og 420-421

Frekvens, bølgelængde, amplitude, periode, interferens, refleksion, stående bølger, lyd og lys, farver, varmestråling, Wiens forskydningslov, Planckkurver, Bohrs atommodel, emission og absorption, fluorescens, fosforescensEksperimentelt:
Lydens fart målt med stopur og klaptræ.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Kosmologi

Parallaksemetode, afstandsbestemmelse ved størrelsesklasser, absolut og tilsyneladende størrelsesklasse, Supernova type 1a, Rødfoskydning, Hubbles lov, Olbers paradoks, Big Bang-teorien og universets fremtid.

Sider læst i Basis fysik B:
90
410-413
429-435
438-442

Eksperimentelt:
Hjemmeøvelse, parralakse-metoden
balloner som 2D-model for universet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Elektricitet

Elektrisk ladning, elektrisk strøm, spænding, strømstyrke, elektrisk effekt, seriekobling, parallelkobling, resistorer, Joules lov, resistivitet, resistivitetens temperaturafhængighed. sensorer, kalibrering.


Eksperimentelt:
småforsøg om ladning
Ohms lov (målt på LED-pære, glødepære, resistor, diode)
småforsøg til at undersøge strøm og spænding i serie- og prallelkobling
Rapportforsøg: Joules lov
journalforsøg: resistivitet
Journaløvelse: lav et termometer med en NTC-modstand
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Renæssance

Tværfagligt forløb med historie om verdensbilleder før og efter renæssancen.
Fokus på hvordan både verdensbilledet, men også selve måden at lave naturvidenskab på ændrede sig.
Vi har i forløbet været forbi følgende personer, og deres tilgang til naturvidenskab: Aristoteles, Kopernikus, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galilei.

Desuden er der blevet introduceret nogle videnskabsteoretiske begreber: Teoretisk
Empirisk
Kvantitativ
Eksperimentel og observationel
Kausal
Nomotetisk
Faktuel


Eksperimentelt:
konstruktion af Mars bane ud fra Tycho Brahes observationer
Eftervisning af Galileis faldlov.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Kernefysik

Foruden det her nævnte indhold er alt materiale udleveret gennem klassenotesbogen i OneNote også pensum (fx opgaveark, links til videoer samt øvelsesvejledninger.)

De første 4 moduler foregik på skolen, resten har været virtuelt.

Faglige begreber:
Atomer og atomkerner, de fire fundamentale kræfter, henfaldstyper, bevarelseslove, afstandskvadratloven, aktivitet, henfaldsloven, halveringstider, kernekort, bindingsenergi, Q-værdi, massedefekt, dosis, grundstofdannelse, valgfrit emne om noget med kernefysik - hver gruppe valgte et emne.

Eksperimentelt:
hvor på skolen er der mest radioaktiv stråling?
Afstandskvadratloven for tre typer radioaktiv stråling.
halveringstid af Ba*-137 (de så video af forsøget og fik data som de bearbejde)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Mekanik

Forløbet er afholdt delvist virtuelt. Udover det nedenstående er klassenotesbogen en del af pensum.

Sted, hastighed, acceleration, grafer, kræfter, kræfters parallelogram, bevægelse med konstant acceleration, tyngdekraft, Newtons 3 love, Coulombs gnidningslov, gnidningskoefficient, kontaktkræfter, normalkraft, Hookes lov, harmonisk svingning, potentiel energi for fjeder, arbejde, lodret skud med fjeder - mekanisk energi, luftmodstand, tryk, tryk i væskesøjle, opdrift,


Eksperimentelt:
Videoanalyse - bestem tyngdeaccelerationen på Månen (hjemmeforsøg)
Tyngdeacceleration på Jorden  (hjemmeforsøg, men egen video.)
Gnidningsprojekt - elevbestemt fremgangsmåde
Hookes lov med elastikker (hjemmeforsøg)
Harmonisk svingning,
Luftmodstand for kageforme (hjemmeforsøg)
Tryk i væske
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer