Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Solveig Skovmose Vinther, Steingrímur Óttar Steingrímsson
Hold 2019 En/x (1x En, 2x En)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A The English Language
Titel B American minimalism
Titel C Serial killers
Titel D UK & Class (Exam)
Titel E Normal People - Værklæsning (Exam)
Titel F The American Dream (Exam)
Titel G South Africa (Exam)

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A The English Language

The English Language:

I dette forløb har vi undersøgt det engelske sprogs historie, dets mange dialekter og rolle som globalt lingua franca. Vi har især kigget på forskellen mellem de britiske og amerikanske dialekter og deres forskelle i grammatik, stavemåde, ordforråd og udtale. I grupperne har elverne fundet forskellige engelske dialekter og accenter fra hele verden, som de har fremlagt foran klassen. Her har vi diskuteret det engelsk sprogs globale rolle og betydning.

Derudover har vi til sidste fokuseret på forskelle i stilleje. Her har vi undersøgt forskellene mellem formel og uformel engelsk.

Crstal, David: "What Is a Global Language?"
Crystal, David: "What is the English Language?"
Honorof, Douglas N.: "Comma Gets A Cure"
Jenkins, Jennifer: "The Two Dispersals of English"
Tornøe og Lund, Write Away, Gyldendal 2009 s. 132-139 (Stilleje)

https://www.dialectsarchive.com/
https://www.youtube.com/watch?v=H3r9bOkYW9s (OpebLearn from The Open University, "History of English (combined)".
https://www.youtube.com/watch?v=NdJQdt3xkFQ (Langfocus, "How Are British English and American English Different?")  
https://www.youtube.com/watch?v=2nAnT3PASak (Anglo-Link, "British vs American - English Pronunciation Lesson")
https://www.youtube.com/watch?v=oy2KcDbRq4o (BellaStyle14, "The Accent Tag - Danish Accent")
https://www.youtube.com/watch?v=hdKYl8Tg_FQ (BBC Learning English, "Grammar: Formal English and informal English - BBC English Masterclass")
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B American minimalism

American minimalism:

I dette forløb har vi undersøgt genren "American Minimalism" og dens særtræk. For at forstå teknikken har vi brug "The Iceberg Theory". I forløbet har vi læst en række noveller, hvor der er blevet givet en indføring i redskaber til at analysere og fortolke skønlitteratur. Her har fokus været på narrator, characterization og setting.

The american minimalist genre:  
- In medias res
- Open ending
- Minimalistic language
- Few details
- Open to interpretation
- "Show it, don't tell it"

Brautigan, Richard. Greyhound Tragedy.
Carver, Raymond. Viewfinder.
Carver, Raymond. Tell the Women We're Going.
Carver, Raymond. One More Thing.
Hemingway, Ernest. Hills Like White Elephants.
Phillips, Jayne Ann. Solo Dance.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Serial killers

Serial Killers:

I dette forløb har vi arbejdet med seriemordere i forskellige former. De har undersøgt virkelige og fiktionelle seriemordere.

Vi har læst teori om, hvad der definerer en seriemorder, deres typiske adfærd, baggrund og psykologiske profil. Derudover har eleverne lavet fremlæggelser om selvvalgte seriemordere fra engelsktalende lande.

Vi har også kigget på populærkulturens fascination af seriemordere, hvad den skyldes og diskuteret om det er forsvarligt at gøre seriemordere til underholdning. Har har vi kigget på filmen Se7en og en række podcasts om seriemordere.

Da vi så filmen se7en kiggede vi i øvrigt på filmtekniske virkemidler, som farve, vinkler og lys og hvordan de blev brugt til at skabe en stemning. Vi kiggede også på mijøets betydning for historien.

Litterært gar vi kigget på Stephen King "The Man Who Loved Flowers" og især fokuseret på hvilken rolle miljøbeskrivelser bidrager til fortællingen.

Tekster:
- Brian Innes - "Serial Killers - Introduction"
- New scientists "Bad or mad" march 2003
- The Atlanti "America is Obsessed with serial killers" (2019)
- Stephen King - "The Man Who Loved Flowers"
- Film: "Se7en"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D UK & Class (Exam)

I dette forløb om Storbritannien har vi undersøgt det britiske klassesystem. Vi har kort gennemgået britisk historie med fokus på aristokratiets historiske og nuværende privilegier. Derefter har vi gennemgået de syv sociale klasser, der eksisterer i Storbritannien, her har vi også inkluderet Pierre Bourdieu kapitalformer: Økonomisk, social og kulturel kapital.

Her har vi undersøgt klassefordomme, vi har kigget på den store ulighed med byen Brighton som case, vi har kigget på immigranters rolle i klassesystemet og derefter uddannelsessystemets betydning for den sociale mobilitet. Her har vi især kigget på de britiske kostskoler (boarding schools)

Worlds of English s. 33-34, 45-59
- James Thomson: Rule Britannia (1740)
- God Save the Queen (1745)
- Arthur Christopher Benson (1902): Land of Hope and Glory
- Penelope Lively (1979): The happiest days of our lives

Contexts s. 189-191
Long nights, low pay and no pay

Mind the Gap s. 27-30
Two People Two Worlds

Cutting Edge -Too poor for posh school (2010)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=MWYaoWPdUOI

Julian Fellowes (2010): Downton Abbey - Episode 1

BBC: Differences between the House of Lords and House of Commons (9 May 2012)

BBC: Huge survey reveals seven social classes in UK (3 April 2013)

Channel 4 News: Re-ordering the aristocracy (12 Jul 2013) Link: https://www.youtube.com/watch?v=cIApFA4Oi80

Brighton is high on a list of city's favoured by millionaires
The Argus (6 September 2006)

One in three children in poverty in Brighton and Hove
BBC News (22 June 2015)

BBC Three: Girls Living on the Streets of Brighton S2 Episode 1 & 2  https://youtu.be/746xJlIAHJ4?t=1 + https://youtu.be/F_mRLWHL658
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Normal People - Værklæsning (Exam)

I forløbet læste eleverne Sally Rooneys roman Normal People (2018). I værklæsningen har vi arbejdet med tekstens struktur, narrative technique, litterature circles, theme og analyse af fiktion helt generelt.

Temaerne har været ungdom, identitet, klasseskel, kærlighed og sårbarhed.

I forløbet arbejdede vi også med den skriftlige eksamensform og trænede integreret grammatik, brug af citater (PEE-struktur), summary og indledning.

Vi så desuden første og sidste afsnit at tv-serien og arbejdede med remediering fra tekstmateriale til TV. Fokus lå på forskellene på de to medier, og hvordan man fortæller en historie på tv og i en bog.  

Materiale
Sally Rooney (2018): Normal People

Lenny Abrahamson & Hettie Macdonald (2020): Normal People (tv-series) - episode 1 og 12

Sally Rooney talks to Kishani Widyaratna about 'Normal People': https://www.youtube.com/watch?v=4jH_0rg46Es&t=636s
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F The American Dream (Exam)

I forløbet arbejder eleverne med det tidlige USA, immigration, den amerikanske drøm og til sidst kaster vi et blik på USA i dag og det amerikanske præsidentvalg 2020. Gennem sange, taler, skønlitteratur, sagprosa, valgkampagner og billeder/fotografier har vi arbejdet med uafhængighedserklæringen, The Frontier, immigration, nationale symboler, ulighed, drømme, bristede drømme og virkelighed.

Materiale:
Songs:
Brooks & Dunn (2001): Only in America
Panic! At the Disco (2018): High Hopes
Childish Gambino (2018): This Is America

The Declaration of Independence (1776)

Edward N. Kearny (1984): The Frontier Heritage, i Finderup & Fog (2010): Worlds of English.

Laura Ingalls Wilder (1935): Little House on the Prairie (Chapter 1)

Ellis Island and immigration, i: Kelli Nørgaard (2013 ): The American Dream. Gyldendal.

National symbols – selvvalgte bl.a.: The American Flag, The Second Amendment, The National Anthem, Thanksgiving, The White House, The Statue of Liberty, The Bald Eagle, Ground Zero.

Barack Obama (2012): Election night speech, source:  http://www.nytimes.com/interactive/2012/11/06/us/politics/06-obama-election-night-speech.html?_r=0

Campaign videos - Trump og Biden - 2020 Campaigns:
Donald Trump – America First
Donald Trump: Stronger
Joe Biden: Go from there
Joe Biden: Keep Up

Paul Auster (2011): Sunset Park (chapter 1)

Richard Beaven (2016 + 2017): In Trump County (before and after): https://www.richardbeaven.com/in-trump-country-before and https://www.richardbeaven.com/in-trump-country-after

Nesrine Malik (2020): Not every Trump voter is racist or misled. There’s a rational Trump voter too, fra: https://thecorrespondent.com/790/not-every-trump-voter-is-racist-or-misled-theres-a-rational-trump-voter-too/846649476420-2ff85060
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G South Africa (Exam)

Forløbet fokuserede på apartheidsystemets historiske opståen samt konsekvenserne heraf for den sydafrikanske befolkning og samfundet generelt. Vi har arbejdet med sagprosatekster i form at artikler og taler, samt novellerne "The Bench" og "Country Lovers".

Frihedskampen og de dertil knyttede idealer blev belyst gennem "The Freedom Charter" og Nelson Mandelas indsættelsestale, hvor vi undersøgte sproglige og retoriske virkemidler.

Videre så vi filmen "Skin", der fortæller historien om Sandra Laing, der som datter af hvide forældre blev klassificeret som farvet under apartheid.

Ligeledes så vi en dokumentar om den sydafrikanske komiker Trevor Noah (2016): You Laugh But It's True, og vi læste første kapitel af Noahs selvbiografi (2016): Born A Crime, samt læste nyere artikler omkring aktuelle forhold for at tegne et nuanceret billede af Sydafrika i dag.

Materiale:

Den sydafrikanske nationalmelodi: https://www.youtube.com/watch?v=Gr0414FrN7g

Michelle Faul (2013): What was life like in South Africa during apartheid

Uprisings - tekster omkring The Sharpeville Massacre, 1960

The Freedom Charter

Richard Rive (1963): The Bench

Nadine Gordimer (1972): Country Lovers

Nelson Mandela (1994): Inagural Address

South Africa Today  - Key issues in South Africa, https://www.reuters.com/article/us-safrica-election-issues-factbox-idUSKCN1SC0CN

Human Rights Watch: https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/south-africa

Trevor Noah (2016): Born A Crime (chapter 1)

Trevor Noah (2016): You Laugh But It's True (dokumentar)

Film: Skin (2008). Director: Anthony Fabian

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer