Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Hanna Bysted
Hold 2020 re/2a (2a re)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Religion og metode
Titel B ISLAM
Titel C BUDDHISME (DELVIS VIRTUEL UNDERVISNING)
Titel D KRISTENDOM (DELVIS VIRTUEL UNDERVISNING)
Titel E RELIGIONSKRITIK

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Religion og metode

RELIGION og metode (7 moduler)
Introduktion til faget RELIGIONS genstandsområde.
Fokus på religionsdefinitioner: Ninian Smart, Emile Durkheim og Jan Hjärpe.

Materiale:
Roger-Pol Droit: ’Hvad er religion?’ (Gyldendal 2003): s. 32 – 33 midt, s. 13 – 27 midt.
Sofie Reimick m.fl.: ”Kultur og samfund”, Systime 2015, s. 38 -52.
Lene Madsen m.fl: ”Religion C”, Systime 2012, s. 245 – 250.

Dr.dk/gymnasium:
• Baunes Brevkasse fra programmet Drengene fra Angora, 12.03.2004 (Findes der en gud?) https://www.youtube.com/watch?v=NK4gksC1nug
• Teenageren og gudinden, 04.06.2006 (dokumentar om tro. Hinduisme).
• Pigen med tørklædet, 29.01.2008 (dokumentar)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B ISLAM

ISLAM
1: HVORFOR VÆRE MUSLIM?
Lene Madsen m.fl.: Grundbogen til religion C (Systime 2012) s. 89-92. https://www.youtube.com/watch?v=mIh_ZGlyc3s (Isam B’s tolkning af: ’I Danmark er jeg født’).


2: ISLAMS HISTORISKE UDVIKLING
Lene Madsen m.fl.: Grundbogen til religion C (Systime 2012) s. 93-96.
http://www.youtube.com/watch?v=zSjmpoU_fvU (= Outlandish: Aïcha).

3: ISLAMS HUS OG RELIGIØS PRAKSIS
Lene Madsen m.fl.: Grundbogen til religion C (Systime 2012) s. 97-101 midt.
http://natgeo.dk/folk-og-kultur/religion/mekka-video-om-den-muslimske-pilgrimsrejse
Kildetekster fra Koranen:
Sura 112 (den rene tro) vers 1-4; Sura 2 (Koen) vers 255; Sura 1 (Åbningen), vers 1-7; Sura 33 (Forbundsfællerne) vers 40, 45 – 47; Sura 5 (Bordet) vers 6, Sura 2 (Koen) vers 185 og 187; Sura h7 (Jernet) vers 18; Sura 2 (Koen) vers 196-198.

4 + 5: RELIGIØS PRAKSIS (overgangsrite, ritual, axis mundi)
Lene Madsen m.fl.: Grundbogen til religion C (Systime 2012) s. 101-103.
DVD: I islams hjerte (om HADJ)
Dokumentar: En synder i Mecca (DR2 2016, 60 min.)
Hajj: https://www.youtube.com/watch?v=q7q_LcqbvKI

6: TROEN
Jens Forman: Muslimernes religion (Systime 2006) s. 19-29.

7: TEKSTER
Tro (Koranen og hadith) s. 57 fra Jens Forman: Muslimernes religion (Systime 2006).
Gud (Koranen) s. 59-60 fra Jens Forman: Muslimernes religion (Systime 2006).
Dommedag (Koranen) s. 81-82 fra Jens Forman: Muslimernes religion (Systime 2006).

8: LIVSMØNSTER
Jens Forman: Muslimernes religion (Systime 2006) s. 37 midt – 41.
Lene Madsen m.fl.: Grundbogen til religion C (Systime 2012) s. 113-118 (om at være muslim i det danske samfund).
DR: 5 Skarpe om islam
Arbejde med links og hjemmesider.
9: SHARIA (og de 4 idealtyper)
Jens Forman: Muslimernes religion, s. 49-56 og s. 120.
DR: PerkerDansk – Religion (7:8). DR 16.02.2015 (30 min).


10: TEKSTTRÆNING I ISLAM (mytebegrebet) og om tekstlæsning i faget religion
Hanne Følner m.fl.: Kuplen, Muren, Graven (Gyldendal 2002):
T 92, s. 223: Allah – altets skaber.
T93, s. 224: Fordrivelsen fra haven.


LINKS:
www.islaminfo.dk
www.religion.dk
www.religionsguiden
www.barn-i-islam.dk
www.islam.dk
m.fl.
Dokumentar: Kvinder, islam og mig (DR3 2019)Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C BUDDHISME (DELVIS VIRTUEL UNDERVISNING)

Forløb om buddhismen med fokus på:
- Buddhalegenden
- Dukha, middelvejen, ikke-jeg (ud fra Benarestalen)
- Karma, samsara, nirvana (ud fra Livshjulet)
- Mahayana: Boddhisattva
- Praksis og etik: Spiros teori
- Buddhismen i det senmoderne Danmark (konvertitbuddhisme vs. etnisk buddhisme, moderne buddhisme vs. traditionel buddhisme)

Materiale:
Madsen, Lene m.fl.: Grundbogen til Religion C (2015), s143-162 + 172
Lene Højholt: Buddhas lære – og den tibetanske buddhisme (Munksgaard 1997) s20-23 +  s63-65.
Andreasen, Esben m.fl: "Mennesket og magterne" (1999), s162 (Benarestalen)
Ahle, Allan, m.fl: "Horisont" (2013) s280-283 (Buddha Buddha Cool)
Nielsen, Anders: "Buddhisme" (2015), s151-152 (Hjertesutraen)

Det buddhistiske kloster i Sydfrankrig, DR2 2016 (30 min)
The Life of Buddha: https://www.youtube.com/watch?v=aIqAVVv9j_k
"Buddhas liv" (fra "Buddhas budbringere), DR2, CFU
"Hvor langt når Alfons Åberg?", DR, CFU
"Mig Thai" (uddrag), DR, www.dr.dk/undervisning
"Buddha og milliardæren", DR, www.dr.dk/undervisning

+ Eksempel på eksamenstekst: "Buddha, Dharma, Sangka", Lakha Lama, www.lakha.dk, 2002Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D KRISTENDOM (DELVIS VIRTUEL UNDERVISNING)

Forløb om kristendom med fokus på:
- Kristendommens grundmyter
- Den gamle pagt (GT)
- Den nye pagt (NT: Lidelseshistorien og nadveren)
- Den historiske Jesus og den mytiske Kristus (Evangelierne som kilder)
- Jesus som Messias (Jesus og jøderne)
- Bjergprædikenen (Radikalisering af Loven)
- Lignelser
- Paulus som kristendommens grundlægger
- Luther og reformationen
- Afmytologisering og eksistensteologi
- Den Danske Folkekirke
- Perspektivering til kristendommen i USA


Materiale:
Albinus, Rebecca Natasha m.fl.: "Religioner Lever" (2017), s64-67, 70-71, 77-87
Bibelen: 1.Mos 1-3, Mark 16,1-8, Rom 5,12-21, 1.Mos 17,1-14, 2.Mos 19-20,21, Mark 14-16, Matt 3,13-17, Matt 4,1-11, Matt 8, 5-13, Esajas 53, Matt 15,1-20, Matt 5-7, Luk 15,11-32, Matt 20,1-16, Rom 2,12-29
Andreasen, Esben: "Religion og Kultur" (2002), s156-160
Forman, Jens: "De kristnes religion" (2009), s110-112, s54-56,
Lund, Bente m.fl.: "Kuplen, Muren, Graven" (2002), s177-180
Reimick, Sofie m.fl.: "Kultur og samfund", s107-108 (Luther: "Pligten til at tage sig af sit medmenneske")
Vibjerg, Thomas m.fl.: "Jeg kan ikke tro på, at Jesus fysisk stod op af graven" (Jyllands-Posten d.25.12.2014)
Zuckerman, Phil: "Samfund uden Gud" (2008), s188-193 i uddrag

Podcast: "Tal til mig: Casper Christensen: En dag bad jeg til Gud, og så skete der det, at det virkede", P1
"The Covenants" (YouTube)
"Altergang" (DR Undervisning)
"5 skarpe om Jesus" (DR)
"5 skarpe om Luther" (DR)
Film: "Luther" (2003)
"Deadline: Per Ramsdal" (https://www.youtube.com/watch?v=jo29b6WQqaQ&t=724s)
"Pind og Holdt i USA: Religion" (Uddrag) (DR)
"De unge præster" (1) (DR)
"Danskernes akademi: Religions betydning i Danmark og USA" (DR Undervisning)
Statistik over Folkekirkens medlemstal: http://www.km.dk/folkekirken/kirkestatistik/folkekirkens-medlemstal/
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E RELIGIONSKRITIK

Forløb om religionskritik med fokus på:
- Præmoderne religionskritik (Jesus, Buddha og Muhammed som religionskritikere)
- Klassisk moderne religionskritik (Ydre: Feuerbach og Marx. Indre: Luther)
- Nutidig moderne religionskritik (Richard Dawkins og Ateistisk Selskab)
- Postmoderne/senmoderne religionskritik (New Age)
- Diskussion: Er religionskritik nødvendigt?

Materiale:
Andreasen, Esben: "Religion og Kultur" (2002), s235-240
"Ludwig Feuerbach: Gud er et menneskeligt produkt", www.religion.dk, 21.02.2007
Jensen, Jeppe Sinding: "Det er religion" (2003) s53-59
Dawkins, Richard: "Gud er en usynlig ven", Religionsportalen
Andersen, Birgit m.fl.: "Senmoderne religiøsitet i Danmark" (2009), s7-15, s133-135
Pedersen, Abdul Wahid: "Religionskritik er mobning", www.religion.dk, 27.01.2009
Hansen, Karen E.: "Religionskritik er nødvendig", www.religion.dk, 02.02.2009

Hjemmesider: www.ateist.dk, www.imesterenslys.dk, www.dengyldnecirkel.dk
TV-program: "Du skal ikke tro, du skal vide", DR2, 2014 (Uddrag)
Video: Uffe Shjødt: "Religion er kokain for folket": https://religion.systime.dk/index.php?id=609
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer