Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Mikkel Koefoed Larsen
Hold 2020 fy/a (2a fy)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Energi
Titel B Renæssance
Titel C Bølger lyd og lys
Titel D Universet

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Energi

Foruden det ovenfor nævnte indhold er alt materiale udleveret gennem klassenotesbogen i OneNote også pensum (fx opgaveark, links til videoer samt øvelsesvejledninger

Energi, energiformer, energiomdannelse, energikæder, effekt, termisk energi, varmetransport, nyttevirkning, bæredygtig elproduktion


Forsøg:
Vands varmefylde
Varmetransportøvelser
Nyttevirkning af elektriske apparater
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Renæssance

tværfagligt forløb med historie om renæssancen og hvordan verdensbilledet og naturvidenskaben ændrede sig, hvor der er inddraget metoder for fagene, og lidt videnskabsteori.

Fysik har koncentreret sig om følgende personer:
Aristoteles, Kopernikus, Tycho Brahe, Kepler og Galilei

Fagfagligt indhold:
Geocentriske verdensbillede, heliocentriske verdensbillede, parallaksemetoden, Keplers love (kvalitativt)

Eksperimentelt:
Modelforsøg med parallaksemetoden.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Bølger lyd og lys

Foruden det her nævnte indhold er alt materiale udleveret gennem klassenotesbogen i OneNote også pensum (fx opgaveark, links til videoer samt øvelsesvejledninger.)
Den sidste del af dette forløb har været virtuelt.

Grundlæggende bølgebegreber, amplitude, frekvens, periode, bølgelængde. Tvær/længdebølge.
Diffraktion, interferens refleksion.
Lyd:
Stående bølger, Tone og støj, guitaren og stående bølger på en streng.
Lys:
Wiens forskydningslov. Bohrs atommodel, absorption og emission.
Farver og farveblandinger. Gitterligning og det synlige spektrum.

Samt et valgfrit emne inden for bølger.

Eksperimentelt:
Refleksion (på applet)
Stående bølger på en streng
Lydens fart med klaptræ
Lydanalyse på guitar.
Undersøgelse af forskellige lyskilder med håndspektrometer.
Farveblandinger
Det synlige spektrum (foregik virtuelt, hvor Mikkel filmede forsøget for eleverne)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Universet

Foruden det ovenfor nævnte indhold er alt materiale udleveret gennem klassenotesbogen i OneNote også pensum (fx opgaveark, links til videoer samt øvelsesvejledninger

En del af dette forløb har været virtuelt.
Døgnet og året - Jordens bevægelse. Månen og formørkelser. Solsystemets dannelse og stjerners udvikling.
Exoplaneter, doppler og transitmetoden, densitet.
Afstandsbestemmelse i universet, parallaksemetode, størrelsesklasser, supernova type 1a.
Rødforskydning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer