Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Latin C
Lærer(e) Martin Kvist Petersen
Hold 2020 la/a (2a la Super)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introducerende forløb
Titel B Catuls elskovslyrik
Titel C Phaedrus' fabler
Titel D Martial om mennesker og bygninger i Rom

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introducerende forløb

Med udgangspunkt i begynderbogen "Fabula" af Tove Niclasen (Gad, 2001), pars prima, er eleverne blevet trænet i grundlæggende morfosyntaktisk analyse på latin, især med henblik på ligheder og forskelle i forhold til dansk.
Sideløbende hermed er eleverne blevet præsenteret for arkæologisk materiale med udgangspunkt i "Ostia. Roms havneby" af Erling Harsberg (Gad, 1964), herunder billedmateriale (bl.a. det såkaldte Rilievo di Torlonia, skibsmosaikken på Foro delle Corporazioni i Ostia, thermopoliet sammesteds m.fl.) og forskellige hjemmesider, bl.a. http://www.ostia-antica.org og http://panoramy.zbooy.pl.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Catuls elskovslyrik

Eleverne har læst følgende fem Catul-digte statarisk: 5, 58, 70, 72 og 85 med henblik på at tilegne sig de sproglige og de psykologiske nuancer i det komplekse erotiske spil mellem Catul og adressaten Lesbia/Clodia, og ikke mindst bringe den opnåede sprogforståelse i spil i forbindelse med oversættelse til dansk af de frem digte.
Som modstykke hertil har eleverne kursorisk læst et uddrag af Ovids "Ars Amatoria" (I, 1-4, 25-52, 89-92, 135-170, 253-254, 263-268, 457-474, 477-484, 503-520, 753-758, 769-770) samt Amores I,5, begge i Otto Steen Dues oversættelse.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Søge information
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Kreativitet
 • IT
 • Lectio
 • Tekstbehandling
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel C Phaedrus' fabler

Eleverne har statarisk læst følgende tre Phaedrus-fabler: "Lupus et agnus", "Rana rupta et bos" og "Graculus superbus et pavo" med henblik på at danne sig et indtryk af genrespecifikke kendetegn, forfatterens historiske baggrund, Phaedrus' sætningsopbygning, teksternes indholdsmæssige rækkevidde fra antikken til i dag og endelig mulige oversættelser til dansk af de tre fabler.
Endvidere har eleverne kursorisk læst følgende tre fabler fra Carsten Weber-Nielsens udgave "Æsops fabler" (2012): "Myren og skarnbassen", "Myren og cikaden" og "Om myrens flid".

En del af læserytmen i dette forløb blev ændret og i nogen grad ødelagt undervejs af corona-nedlukningen og den virtuelle undervisning.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Kreativitet
 • IT
 • Lectio
 • Tekstbehandling
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel D Martial om mennesker og bygninger i Rom

Eleverne har statarisk læst følgende Martial-epigrammer. Liber spectaculorum, 1 og Liber epigrammaton VII,61, IX,46 og  XII,57 med henblik på at tilegne sig viden om såvel privatlivet i og omkring en storby som Rom i forskellige samfundsklasser, som om offentlige monumenter.
Eleverne har endvidere kursorisk læst et lille uddrag af Vitruvs "Om arkitektur", 5. bog, kap. 2-3 og 8 om arkitektur.

Størstedelen af forløbet blev læst under corona-nedlukningen ved virtuel undervisning.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Søge information
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Kreativitet
 • IT
 • Lectio
 • Tekstbehandling
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde