Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Kira Kaasgaard Bang
Hold 2020 re/e (2e re)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Kristendom
Titel B Afrikansk religion
Titel C Islam
Titel D Buddhisme

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Kristendom

Intro til religion
”Afrika er verdens mest religiøse kontinent”, Kristeligt Dagblad, 21.4.2010

1: Myter
”Myter”, Begrebsnøglen
”Kristendom i nutid”, s. 137-139

2: Skabelsesberetningerne og syndefaldet
”Skabelsesberetningerne og syndefaldet” 1 mos 1,1 – 3,24

3: Den gamle pagt
”Kristendom i nutid”, s. 133-135
”Gudsopfattelser”, Begrebsnøglen
”Den gamle pagt” 1 mos 17,1-14; 2mod 19, 1-6; 2. mod 20, 1-17; 2. mod 35,1-3; 5. mos 14,3-21.

4: Den historiske og mytiske Jesus
”Religion lever”, s. 58-60

5: Jesu virke
Kristendom i nutid, s. 57-59, s. 140-142
Luk 4,31-44
Luk 18, 9-14: ”Lignelsen om farisæeren og tolderen”
Joh. 8, 1-11: ”Kvinden grebet i ægteskabsbrud”
Mark 2, 23-28: ”Aksplukningen på sabbatten”

6: Kristendom og etik
Kristendom i nutid, s. 60-62
Matt 22, 34-40: Det største bud i loven
Luk 10, 25-37:Lignelsen om den barmhjertige samaritaner
Matt 25,31-46: Verdensdommen
Bjergprædikenen (uddrag) (Matt 5, 1-2; 17-30; 38-48)

7: Passionshistorien
Kristendom i nutid, s. 52-56
Uddrag af ”Passion of the Christ”

8: Den kristne grundmyte
Storgaard Mikkelsen: Kristendom og en moderne dansk virkelighed. ”Den kristne grundmyte”, s. 8-11
NT, Rom 5,12-18: Adam og Kristus

9: Kristendommens formative periode og historie
Grundbog til religion C, s. 59-62
Uddrag af ”Luther”

10: Luther og protestantismen
Kristendom – tro og praksis, s. 220-226
Tekster i ”10. modul – Luther og protestantismen”

11: Modernitet og kristendom
Religion og kultur, ”sekularisering og kristendom”, s. 161-165
”Den apostolske trosbekendelse”

12 & 13: Per Ramsdal
”Jeg kan ikke tro på, at Jesus fysisk stod op af graven” Jyllands-Posten, 25.12.2014
”Per Ramsdal offentliggør ny trosbekendelse” Kristeligt Dagblad, 9.1.2015
Deadline 25. december 2014

14: Danskernes tro
Materiale: ”Troens store gryde” Politiken, 4.3.2006
”Danskerne tror på lidt af hvert” Berlingske Tidende, 19.10.2013
Phil Zuckerman: ”Religionens betydning i USA og Danmark”, https://www.youtube.com/watch?v=C7X355JF2PE

15: Kristendom i USA
USA. Historie, samfund, religion, s. 142-150
Mark 16, 14-18
”SO f***ing special i USA: Religion”

16: Kristendom og politik i USA
”De kristne som har Gud og Trump på sin side”, Aftenbladet, 24.10.2020, https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/bn59Oq/de-kristne-som-har-gud-og-trump-paa-sin-side
”White Christians continue to favor Trump over Biden, but support has slipped”, Pew Research Center, 13.10.2020; https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/10/13/white-christians-continue-to-favor-trump-over-biden-but-support-has-slipped/

17. Bibelbæltet
”Hvad er bibelbæltet?”, 22.2.2011, www.kristendom.dk

75 NS.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 17,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Afrikansk religion

1: Intro til afrikansk religion
”Fremadstormende frikirker i Ghana kombinerer gamle religioner med big business”, www.dr.dk, 18.9.2017
”Ghanas pengepræster” www.dr.dk/studie

2: Naturfolkenes religion
”Naturfolkenes religion” i: Kjeld Mazanti Sørensen (1979): Afrikansk religion
”Fænomenologi”, Begrebsnøglen

3-4: Afrikanske skabelsesmyter
”Afrikanske skabelsesmyter” i: Kjeld Mazanti Sørensen (1979): Afrikansk religion

5: Ritualer
”Ritualtyper” & ”Ritualteori – funktionalistisk”, Begrebsnøglen

6: Hekse – blokdag i religion og engelsk
”Hekse”, Gads religionsleksikon, https://www.religion.dk/leksikon/hekse
”Magi”, Begrebsnøglen
”Heksetro og sort magi udfylder et tomrum i afrikanernes liv, som kristendommen og islam ikke kan erstatte” Kristeligt Dagblad, 5.3.2015
”The Witches of Gambaga”

7: Voodoo
”Voodoo er en tros- eller mordsag” Politiken, 14.10.2018

8: Pubertetsritualer
”Pubertetsritualer” i: Bent Smidt Hansen m. fl (1978): At blive voksen.

32 NS.

DELVIST VIRTUELT
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Islam

1: Intro til islam
”Islam – Muslimerne og Allah”

2: Allah
Forman: Islam og muslimerne, s. 22; s. 90-91

3: Profeten Muhammed
Forman: Islam og muslimerne, s. 11-14; s. 30-32

4: Koranen
Forman: Islam og muslimerne, s. 25-30
”Den første åbenbaring”

5: Allah, Muhammed og Koranen

6: De 6 trosartikler
Forman: Islam og muslimerne. S. 22-34
Sura 3, 1-7

7: De fem søjler
Forman: Islam og muslimerne. 35-43
”Bønnen”, sura 5,6
Al-Bukhari, ”Fasten”

8: Pilgrimsrejsen
” Sneaking a Camera into Mecca to Film Hajj: The World's Largest Pilgrimage with Suroosh Alvi” https://www.youtube.com/watch?v=q7q_LcqbvKI

9. Klassisk sharia
Forman: Islam og muslimerne, s. 53-58

10: Klassisk sharia
”Familieplanlægning i islam”

11. Moderne sharia
Forman: Islam og muslimerne, s. 59-70
Moustapha Kassem m.fl.: Vi tror på en sekulær islam
Hizb ut-Tahrir om synet på samfundet

12-13:Tørklæde
Forman: Islam og muslimerne, s. 49-52
Sura 29, 30-31
Sura 33, 59
”Kravet om at bære tørklæder - og kvinders rettigheder” af Sherin Khankan, www.religion.dk, 12.9.2003
”Geeti Amiri: »Forbyd tørklæde for unge piger«” Berlingske Tidende, 25.11.2016
”Tørklædet er islamismens flag” Kristeligt Dagblad, 1.9.2004
”Muslimske kvinder bærer tørklæde frivilligt” Kristeligt Dagblad, 19.4.2008

67 NS

DELVIST VIRTUELT
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Buddhisme

1: Intro til buddhisme
”Introduktion til buddhisme”

2: Buddhalegenden
”Buddhalegenden” i: Lene Højholt (2000): Buddhas lære – og den tibetanske buddhisme, s. 12-15

3: Livshjulet
”Livshjulet”, Grundbog til religion C, s. 158-160
”Karma og samsara - tekster” tekst 6 & 7 i: Bruun m.fl. (1982): Buddhismens tanker og livsformer.

4: Benarestalen
”Benaresprædiken – baggrundstekst” i: Anders Nielsen (2015): Buddhismen. Introduktion og tekster
”Benarestalen – tekst” tekst 10 i: Bruun m.fl. (1982): Buddhismens tanker og livsformer.

5: Menneskesyn
”Buddhismens menneskesyn – baggrundstekst” i: Lene Højholt (2000): Buddhas lære – og den tibetanske buddhisme, s. 31
”Menneskesyn – tekster” tekst 8-9 i: Bruun m.fl. (1982): Buddhismens tanker og livsformer.

6: Nirvana
”Nirvana”, i:Lene Højholt (2000): Buddhas lære – og den tibetanske buddhisme, s. 35-36
“Nirvana” tekst 14 i: Bruun m.fl. (1982): Buddhismens tanker og livsformer.

7: Buddhistisk praksis
”Buddhistisk praksis – Buddhismen. Introduktion og tekster. S. 45-51, s. 62-63” I: Anders Nielsen (2015): Buddhisme. Introduktion og tekster.

8: Konvertitbuddhisme
”Konvertit-buddhisme og etnisk buddhisme” i: Danske verdens religioner. Buddhisme, s. 42-49
Film: ”Den danske lama” i ”Buddhas budbringere”
Film: ”Buddha og milliardæren”

9: Buddhisme i det senmoderne samfund
”Cool karma” Jyllands-Posten, 11.2.2007

44 NS.
DELVIST VIRTUELT
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer