Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Pia Lodahl
Hold 2020 re/z (2z re)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Religion og metode
Titel B ISLAM EKSAMEN
Titel C Buddhisme EKSAMEN
Titel D ETIK Læst under corona opgives IKKE til eksamen
Titel E Kristendom EKSAMEN

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Religion og metode

RELIGION og metode (7 moduler)
Introduktion til faget RELIGIONS genstandsområde.
Fokus på religionsdefinitioner: Ninian Smart, Emile Durkheim og Jan Hjärpe.

Materiale:
Roger-Pol Droit: ’Hvad er religion?’ (Gyldendal 2003): s. 32 – 33 midt, s. 13 – 27 midt.
Sofie Reimick m.fl.: ”Kultur og samfund”, Systime 2015, s. 38 -52.
Lene Madsen m.fl: ”Religion C”, Systime 2012, s. 245 – 250.

Dr.dk/gymnasium:
• Baunes Brevkasse fra programmet Drengene fra Angora, 12.03.2004 (Findes der en gud?) https://www.youtube.com/watch?v=NK4gksC1nug
• Teenageren og gudinden, 04.06.2006 (dokumentar om tro. Hinduisme).
• Pigen med tørklædet, 29.01.2008 (dokumentar)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B ISLAM EKSAMEN

ISLAM
1: HVORFOR VÆRE MUSLIM?
Lene Madsen m.fl.: Grundbogen til religion C (Systime 2012) s. 89-92. https://www.youtube.com/watch?v=mIh_ZGlyc3s (Isam B’s tolkning af: ’I Danmark er jeg født’).


2: ISLAMS HISTORISKE UDVIKLING
Lene Madsen m.fl.: Grundbogen til religion C (Systime 2012) s. 93-96.
http://www.youtube.com/watch?v=zSjmpoU_fvU (= Outlandish: Aïcha).

3: ISLAMS HUS OG RELIGIØS PRAKSIS
Lene Madsen m.fl.: Grundbogen til religion C (Systime 2012) s. 97-101 midt.
http://natgeo.dk/folk-og-kultur/religion/mekka-video-om-den-muslimske-pilgrimsrejse
Kildetekster fra Koranen:
Sura 112 (den rene tro) vers 1-4; Sura 2 (Koen) vers 255; Sura 1 (Åbningen), vers 1-7; Sura 33 (Forbundsfællerne) vers 40, 45 – 47; Sura 5 (Bordet) vers 6, Sura 2 (Koen) vers 185 og 187; Sura h7 (Jernet) vers 18; Sura 2 (Koen) vers 196-198.

4 + 5: RELIGIØS PRAKSIS (overgangsrite, ritual, axis mundi)
Lene Madsen m.fl.: Grundbogen til religion C (Systime 2012) s. 101-103.

6: TROEN
Jens Forman: Muslimernes religion (Systime 2006) s. 19-29.

7: TEKSTER
Tro (Koranen og hadith) s. 57 fra Jens Forman: Muslimernes religion (Systime 2006).
Gud (Koranen) s. 59-60 fra Jens Forman: Muslimernes religion (Systime 2006).
Dommedag (Koranen) s. 81-82 fra Jens Forman: Muslimernes religion (Systime 2006).

8: LIVSMØNSTER
Jens Forman: Muslimernes religion (Systime 2006) s. 37 midt – 41.
Lene Madsen m.fl.: Grundbogen til religion C (Systime 2012) s. 113-118 (om at være muslim i det danske samfund).
DR: 5 Skarpe om islam
Arbejde med links og hjemmesider.
9: SHARIA (og de 4 idealtyper)
Jens Forman: Muslimernes religion, s. 49-56 og s. 120.
DR: PerkerDansk – Religion (7:8). DR 16.02.2015 (30 min).


10: TEKSTTRÆNING I ISLAM (mytebegrebet) og om tekstlæsning i faget religion
Hanne Følner m.fl.: Kuplen, Muren, Graven (Gyldendal 2002):
T 92, s. 223: Allah – altets skaber.
T93, s. 224: Fordrivelsen fra haven.


LINKS:
www.islaminfo.dk
www.religion.dk
www.religionsguiden
www.barn-i-islam.dk
www.islam.dk
m.fl.

Dokumentar: Kvinder, islam og mig (DR3 2019)


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Buddhisme EKSAMEN


BUDDHISME


1. Introduktion og buddhismens historiske udvikling, in: Grundbogen religion C, ved Lene Madsen m.fl. Systime 2012, s. 143-149.
På klassen læses: Buddhismen. Klassiske og nutidige kilder, ved Charlotte Bie og Merete Munk, Pantheon 2007, 9-13, Tekst 1 ”Gautama bliver Buddha”. https://www.youtube.com/watch?v=keii9q8Tn8E (Buddhalegenden)

2. Buddhistiske forestillinger, in: Grundbogen religion C, ved Lene Madsen m.fl. Systime 2012, s. 156-163 + Benarestalen (fra: Menneskets og magterne – en tekstsamling til religion, ved Esben Andreasen m.fl., Gyldendal 1992, s.162)

3. Karma, samsara, nirvana
Buddhismen. Klassiske og nutidige kilder, ved Charlotte Bie og Merete Munk, Pantheon 2007
            S.24-25: Om belæringer, der forklarer lidelsens natur, Tekst 16.
            S.28-30: Karma er forbundet til loven om årsag og virkning. (tekst 23)
S.38: Samsara (tekst 32), S. 39: Nirvana (tekst 33)

      4.   Årsagskæden og lidelse
S.25: De tre primære årssager til lidelse (tekst 17).
S.25: Om lægfolks belæring om de primære årsager til lidelse (tekst 18)
S. 25-26: Buddhas belæringer om de primære årsager til lidelse (tekst 19)
S.26: Belæringer om årsagskæden (tekst 20 + livshjulet s.27)
DVD som hører til Peter Elsass’ bog: Buddhas veje (Dansk Psykologisk Forlag, 2011).

5. Dogmer, selvets illusion, meditation og Nirvana
Buddhismen. Klassiske og nutidige kilder, ved Charlotte Bie og Merete Munk,
Pantheon 2007.
Tekst 5: Om Middelvejen
Tekst 6: Om den ottefoldige vej.
Tekst 30: Selvets illusion
Tekst 35: Meditation, en spirituel disciplin.
Genlæs tekst 33: Nirvana.
https://www.youtube.com/watch?v=y8NDRElMWwk


       6.  Den buddhistiske etik, munkevæsen m.m.
            Introduktion og buddhismens historiske udvikling, in: Grundbogen religion C, ved Lene
            Madsen m.fl. Systime 2012, s. 150-155.
Buddhismen. Klassiske og nutidige kilder, ved Charlotte Bie og Merete Munk, Pantheon 2007:
Tekst 3: Om tilflugten til de tre juveler: Buddha, dharma og sangha.
Tekst 4: Om tilflugten til Trosbekendelsen.
Etikken fra Esben Andreasen: Buddhismen s.26-27, Gyldendal 2002 (givet i kopi)
Lene Højholt: Buddhas lære – og den tibetanske buddhisme (Munksgaard 1997) s. 63 – 65.

7. Buddhisme i Danmark (konvertit/etnisk buddhisme)
Grundbogen religion C, ved Lene Madsen m.fl. Systime 2012, s.170-172.
        

8. Ildprædiken (Bay s. 181-82) i kopi.

DR:
Alverdens tro (1): Tibetansk buddhisme, DR kultur 2015 (30 min)
Det buddhistiske kloster i Sydfrankrig, DR2 2016 (30 min)


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D ETIK Læst under corona opgives IKKE til eksamen

ETIK
Om pligtetik og sindelagsetik:
Poul Storgaard Mikkelsen: Den optimale behandling, Systime 2004, s. 12 -22.
Om ansvarsetik:
Nissen og Gjerris: Liv og magt (systime, 2012) s. 35 – 38.

FILM: Forbrydelser.
Instruktør Karin K. Olesen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Kristendom EKSAMEN

KRISTENDOM
1-2: MYTEBEGREBET (GT)
Skabelsessmyten: Kosmos etableres ud af kaos (skabelsen).
Problemmyten: Stabilitet og orden (kosmos) i den skabte verden trues, kaos (syndefaldet).
Tekst: 1 Mos 2,4 – 3, 24 (Kristendom i nutid, Tekst 5, s.23 – 25).

3: FAKTA OM KRISTENDOM OG DEN BIBELSKE FORTÆLLING
Lene Madsen m.fl: Grundbogen til Religion C (Systime 2012) s. 52.
Allan Poulsen m.fl.: Kristendom i nutid (Munksgaard 1996) s. 133-139.

4: LOVEN/PAGTSBEGREBET I GT
Lydighed (Abraham skal ofre Isak): 1 Mos 22, 1 – 19.
Pagten: 2 Mos 19, 1-6; 20, 1-17/ 3 Mos 11, 1 – 8/ 2 Mos 35, 1 – 3 (= teksterne 38, 40 og 42 i Kristendom i nutid).

5-6: HVEM VAR JESUS OG HVAD ER HANS BUDSKAB? NT
NT: Matt. 1, 18 – 25; Markus 1, 1 – 15 + 1, 16 – 28 + 8, 27 – 33 + 14, 60 – 62.
Allan Poulsen m.fl.: Kristendom i nutid (Munksgaard 1996) s. 46 – 62 + s. 64

7: HVORDAN ER GUD? NT
NT: Markus 1,21 – 28 + 3,1 – 6 + 4,35 – 41 + 9,14 – 29.
NT: Lukas 15, 11 – 32): Lignelsen om den fortabte søn (Tekst 55, s. 90 – 91 i Kristendom i nutid).

8-9: DEN KRISTNE ETIK (hvad er næstekærlighed og hvem er næsten?) NT
Lene Madsen m.fl: Grundbogen til Religion C (Systime 2012) s. 76 – 79.
Lukas 10,25-37: Lignelsen om den barmhjertige samaritaner (Tekst 46, s. 84-85 i Krd i nutid).
Matt 5,21-30,38-48: Bjergprædiken (Tekst 43, s. 83-84 i Krd i nutid).
Matt 22, 34-40: Det største bud i loven (Tekst 44, s. 84 i Krd i nutid).
H. Eriksen om kristen moral (fra Davidsen: Kontrast og parallel. Kbh. 1984).

10: HVAD ER KRISTENDOM?
Mark 14,1-2; 14,10-16,20: Jesu død og opstandelse (Tekst 36, s. 77-81 i Krd i nutid).
Fra Poul Storgaard Mikkelsen: Kristendom og en moderne dansk virkelighed. Systime 2003: s. 7-8):
’Hvad er kristendom?’


12: LØSNINGSMYTEN (NT) (Jesus’ død og opstandelse. Besejring af synd og død og dermed genoprettelse af kosmos).
Den kristne grundmyte (fra Poul Storgaard Mikkelsen: Kristendom og en moderne dansk virkelighed. Systime 2003: s. 8 – 11).
Og evt. træning af tekstlæsning i kristendom.

Blach Hansen m.fl.: Kultur og samfund (systime, 2019, 3. udgave) s.181 – 186: Om Luther og velfærdsstatenIndhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer