Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Lisbeth Nørby Thisted
Hold 2020 ol/a (3a ol)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Mytologi
Titel B Drama - Medea
Titel C Epos - Odysseen
Titel D Filosofi - Lykke
Titel E Kunst - Skulptur
Titel F Styreformer - det antikke demokrati

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Mytologi

Hesiod: "Oprindelsen" in: Henrik Hertig: Antikkens mytologi" , 5 sider
Herkules, Disney
Projetorienteret, brug af nettet, fremlæggelse af PPT-præsentationer af de olympiske guder.

I alt: 5 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Drama - Medea

Euripedes: Medea
Kvinder i antikken
Aristoteles: af Poetikken kap.6, om Tragedien
Aristoteles: af Zoologien
Aristoteles: af Statslære, om husførelse
Paulus 1. brev til korintherne, kap. 11 v.1-12 & kap. 14 v. 34
Paulus brev til Timoteus, kap. 2 v.11-12

Perspektivtekster:
"Et dukkehjem", Det kgl. teater, 31. okt. 2020

Supplerende tekster
Paideia "Drama" s.101-106, "Drama efter antikken" s.123-126

.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Epos - Odysseen

Fokus i forløbet er kvinderbilleder i antikken.
Basistekster
Følgende er læst i Homer: Odyssé:
1. sang,(v.1-10), ½ side
5. sang (hele sangen), 15 sider
6. sang (hele sangen), 9 sider
10. sang (v.286-493) 16 sider
23. sang (v.85-289), 9 sider
Vergil: Æneiden
1. sang v.1 -11, ½ side
4. sang v. 96-346, 9 sider

I alt 59 sider.

Supplerende tekster
Vergil: Æneiden 2. sang v. 40-53 & v. 199-267
Paideia "Epos" s.10-30, (incl. resumé af Illiaden og Odysséen)
Paris' dom - stridens æble

Perspektivtekster
The Odyssey - uddrag
Margaret Attwood: Et stenhårdt hjerte
Resumé af Penelopiaden
Troy -fall of a city 1. afsnit & 6. afsnit

Fokuspunkter
Kvindeskikkelser
Skæbne
Gudernes betydning
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Filosofi - Lykke

Fokus på lykkeopfattelser
Basistekster:
Teksterne er læst i Jørgen Mejer og Chr. Gorm Tortzen: "Kend dig selv"
Platon: af Staten, bog 7, "Hulebilledet" s.163-170
Platon: af "Symposion" s.96,4-98,6 - introducerende til symposiet - oplæsning, Diotima afs. 28 & 29,  s.140,28-143,30
Aristoteles: Af Den nicomachæiske etik, in: Bjarne Troelsen: Moralen og dens begrundelse
Isokrates: "Mod sofisterne", læst i Arne Jørgensen: Fornuft og livsklogskab, s.24-26
Seneca: "Om det lykkelige liv", læst i Arne Jørgensen: Fornuft og livsklogskab, s.30-34
Herodot: "Kleobis og Biton", læst i Herodot i udvalg
Skulptur "Kleobis og Biton

Supplerende tekster
Paideia: "Førsokratikerne s.137-142, Sofisterne s.142-146, "Sokrates" s.146-148, "Platon" s.148-154, Aristoteles s.154-158, "Stoicisme" s. 160-163.
Morten Mikkelsen: Det højeste gode, Kristelig Dagblad, 9. juli 2012
"Det apollinske og det dionysiske" in: De europæiske ideers historie s. 29-35
Stå fast - om stoicismen: https://www.dr.dk/radio/p1/brinkmanns-briks/brinkmanns-briks-64


Perspektivtekster
"Ved du hvad lykke er", Videnskab.dk
Albert Camus: Sisyfos-myten
Schack von Staffeldt: Platonisme
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Kunst - Skulptur

Grundbog i kunstforløbet Johnny Thiedecke: "Antikkens Skulptur og dens efterliv". Er andet ikke anført refererer figur - og teksthenvisningerne til grundbogen.
Den arkaiske skulptur: fig.3 "Poseidon-kouros", fig.4 Kroisos-kouros", fig.5 "chiotiske kore", fig.6 "Euthydikos' kore", fig. 7&8 "Peplos-koren". fig.9 "Apollon" (etruskisk)
Den tidlig klassiske og højklassiske skulptur: fig.10 "tempelskulptur", fig.11, fig.13 "Lansebæreren", fig. 14 "Vitruvius-mennesket", fig.15 "Apollon", fig.16 "Amazone-statue", fig.17&18 "Parthenonfrisen" (nord - og østsiden) fig. 21 "votivrelief"
Perspektivtekster: fig. 80 YSL-reklame, fig.81 Alexander McQueen-reklame.
Den senklassiske og hellenistiske skulptur: fig.22 "Hermes med Dionysosbarnet", fig.23 "Marathon-dreng", fig. 25 Vindgudinde, fig.26 &27 "Nike fra Samothrake", fig.36 "Laokoon"
Perspektivtekster fig.57 Donatello "David", fig.69 Rudolf Schadow "Paris", fig. 56 "Apollon og Dafne", fig. 66 "Jason med det gyldne skind", fig.77 "Plejaderne", fig. 79 Reklame "Silkepyjamas",  fig. 82 John Galliano-reklame, fig,
Romersk:
Vægmaleri "De tre gratier" fig.48. Portrætkunst "Togatus Barberini" fig.49
I relation til forløbet er læst:
"Platon: "Symposion" afsnit 28-29, s.140-143, Sokrates' erkendelsesstige,
"Vitruvius om kroppens proportioner" s.20
"Winckelmann om Laokoon" s.51
Vergil: "Æneiden", II.sang, vers 201-233
Ovid: "Forvandlinger", 1.sang, v.452
I alt: 8 siders tekst.

Supplerende tekster:
"Antikkens skulpturer havde masser af farver", videnskab.dk.
" Antikkens vidundere 3" Om Parthenon
Paideia:  "Minoisk, mykensk, geometrisk og arkaisk tid (ca. 2000-480 f.kr.)" s.45-53  "Tidlig klassisk tid 480-450 f.kr." s. 93-100, "Højklassisk tid 450-400 f.kr." s.129-136, "Senklassisk tid 400-323 f.kr." s.171-176, "Hellenistisk tid (323-31 f.kr.)" s.201-206, "Romersk tid (753 f.kr. - 476 e.kr.) s.247-254.
Rundvisning på Glyptoteket "Fra Perlelok til patos".

Til eksamen prøves eleven i ukendt skulptur.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Styreformer - det antikke demokrati

Basistekster
Platon: Staten bog 7, hulebilledet
Herodot: af Statsforfatningen "Hvilken forfatning er den bedste?" III,80-83
Pseudo-Xenofon: Athenernes statsforfatning
Cicero: Hvilken forfatning er bedst? in: Johnny Thiedecke: Drømme eller Mareridt s. 49-52

Perspektivtekster
Machiavelli: af Fyrsten
Bølgen (Die Welle), 2008

Supplerende materiale
"Hvordan grækerne ændrede verden",
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer