Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Lisbeth Nørby Thisted
Hold 2020 ol/f (3f ol)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Mytologi
Titel B Antigone - Magt og ret
Titel C Homer - Odysséen
Titel D Filosofi - Lykke
Titel E Kunst - Skulptur
Titel F Styreformer

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Mytologi

Hesiod: "Oprindelsen" in: Henrik Hertig: Antikkens mytologi" , 5 sider
Herkules, tegnefilm
Projetorienteret, brug af nettet, fremlæggelse af PPT-præsentationer af de olympiske guder.

I alt: 5 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Antigone - Magt og ret

Oldtidens Grækenland 1:3 0:00-20:00
Basistekster
Sofokles: Antigone, Aarhus Universitetsforlag, 2011
Euripedes: af "Fønikerinderne" s.28-29, v.469-539
Aristoteles: af Poetikken kap.6, om Tragedien

I alt 58 sider

Supplerende tekster
Oldtidens Grækenland 1:3 0:00-20:00
Paideia "Drama" s.101-106, "Drama efter antikken" s.123-126
Freuds udviklingsteori
Keld Zeruneith: af "Træhesten" s.439-440, om skæbneprincippet

Perspektivtekster
Jostein Gaarder: af "Kabalemysteriet" s.203-207, om Ødipusmyten
Adolf Hitler: af Min kamp


Fokuspunkter
Ret og magt
Skæbne og skyld
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Homer - Odysséen

Podcast: ”De gamle grækere” #1: Homer, https://podtail.com/da/podcast/kongeraekken/gamle-graekere-1-homer/
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Filosofi - Lykke

Fokus på lykkeopfattelser
Basistekster:
Teksterne er læst i Jørgen Mejer og Chr. Gorm Tortzen: "Kend dig selv"
Platon: af Staten, bog 7, "Hulebilledet" s.163-170
Platon: af "Symposion" s.96,4-98,6 - introducerende til symposiet - oplæsning, Diotima afs. 28 & 29,  s.140,28-143,30
Aristoteles: Af Den nicomachæiske etik, in: Bjarne Troelsen: Moralen og dens begrundelse
Isokrates: "Mod sofisterne", læst i Arne Jørgensen: Fornuft og livsklogskab, s.24-26
Seneca: "Om det lykkelige liv", læst i Arne Jørgensen: Fornuft og livsklogskab, s.30-34
Herodot: "Kleobis og Biton", læst i Herodot i udvalg
Skulptur "Kleobis og Biton

Supplerende tekster
Paideia: "Førsokratikerne s.137-142, Sofisterne s.142-146, "Sokrates" s.146-148, "Platon" s.148-154, Aristoteles s.154-158, "Stoicisme" s. 160-163.
Morten Mikkelsen: Det højeste gode, Kristelig Dagblad, 9. juli 2012
"Det apollinske og det dionysiske" in: De europæiske ideers historie s. 29-35
Stå fast - om stoicismen: https://www.dr.dk/radio/p1/brinkmanns-briks/brinkmanns-briks-64


Perspektivtekster
"Ved du hvad lykke er", Videnskab.dk
Albert Camus: Sisyfos-myten
Schack von Staffeldt: Platonisme
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Kunst - Skulptur

Grundbog i kunstforløbet Johnny Thiedecke: "Antikkens Skulptur og dens efterliv". Er andet ikke anført refererer figur - og teksthenvisningerne til grundbogen.
Den arkaiske skulptur: fig.3 "Poseidon-kouros", fig.4 Kroisos-kouros", fig.5 "chiotiske kore", fig.6 "Euthydikos' kore", fig. 7&8 "Peplos-koren". fig.9 "Apollon" (etruskisk)
Den tidlig klassiske og højklassiske skulptur: fig.10 "tempelskulptur", fig.11, fig.13 "Lansebæreren", fig. 14 "Vitruvius-mennesket", fig.15 "Apollon", fig.16 "Amazone-statue", fig.17&18 "Parthenonfrisen" (nord - og østsiden) fig. 21 "votivrelief"
Perspektivtekster: fig. 80 YSL-reklame, fig.81 Alexander McQueen-reklame.
Den senklassiske og hellenistiske skulptur: fig.22 "Hermes med Dionysosbarnet", fig.23 "Marathon-dreng", fig. 25 Vindgudinde, fig.26 &27 "Nike fra Samothrake", fig.36 "Laokoon"
Perspektivtekster fig.57 Donatello "David", fig.69 Rudolf Schadow "Paris", fig. 56 "Apollon og Dafne", fig. 66 "Jason med det gyldne skind", fig.77 "Plejaderne", fig. 79 Reklame "Silkepyjamas",  fig. 82 John Galliano-reklame, fig,
Romersk:
Vægmaleri "De tre gratier" fig.48. Portrætkunst "Togatus Barberini" fig.49
I relation til forløbet er læst:
"Platon: "Symposion" afsnit 28-29, s.140-143, Sokrates' erkendelsesstige,
"Vitruvius om kroppens proportioner" s.20
"Winckelmann om Laokoon" s.51
Vergil: "Æneiden", II.sang, vers 201-233
Ovid: "Forvandlinger", 1.sang, v.452
I alt: 8 siders tekst.

Supplerende tekster:
"Antikkens skulpturer havde masser af farver", videnskab.dk.
" Antikkens vidundere 3" Om Parthenon
Paideia:  "Minoisk, mykensk, geometrisk og arkaisk tid (ca. 2000-480 f.kr.)" s.45-53  "Tidlig klassisk tid 480-450 f.kr." s. 93-100, "Højklassisk tid 450-400 f.kr." s.129-136, "Senklassisk tid 400-323 f.kr." s.171-176, "Hellenistisk tid (323-31 f.kr.)" s.201-206, "Romersk tid (753 f.kr. - 476 e.kr.) s.247-254.
Rundvisning på Glyptoteket "Fra Perlelok til patos".

Til eksamen prøves eleven i ukendt skulptur.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Styreformer

Platon: Staten 7. bog, "Hulebilledet"
Herodot: af Statsforfatningen "Hvilken forfatning er den bedste?" III,80-83
Thukydid: af Perikles' gravtale
Pseudo-Xenofon: Athenernes statsforfatning
Cicero: Hvilken forfatning er bedst? in: Johnny Thiedecke: Drømme eller Mareridt s. 49-52
"Man skulle ikke have myrdet Cæsar", Dio Cassius af "Roms historie" læst in: Johnny Thie


Perspektivtekster
Schack Staffeldt: Platonisme
Vaclav Havel: Magtens fristelse, Sonningprisen 28. maj 1991
RomerrigetSupplerende materiale
"Hvordan grækerne ændrede verden",
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer