Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Bjarne Christensen
Hold 2020 re/3z (3z re)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion til faget Religion
Titel B Buddhisme
Titel C Kristendom
Titel D Islam
Titel E Eksistentialisme:Tro og tvivl - spørgsmål om valg?

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion til faget Religion

Introduktion til faget RELIGION (5 moduler) (Udgør ca 11,6% af det samlede faglige stof)


Anvendt til alle områder: Begrebsnøglen til religion, i-bog Forlaget Systime.

Introduktion til faget RELIGIONS genstandsområde.
Fokus på religionsdefinitioner: Ninian Smart, Emile Durkheim og Jan Hjärpe.
Metode: Synsvinkler på religion: Indefra og udefra og bevidsthed om at faget tilhører 2 hovedområder: Humaniora (religionsfænomenologi) og Samfundsvidenskab (religionssociologi).

Materiale:
Sofie Reimick m.fl.: ”Kultur og samfund”, Systime 2015, s. 38 -51.

Dr.dk/gymnasium:
• Baunes Brevkasse fra programmet Drengene fra Angora, 12.03.2004 (Findes der en gud?)
-Mads Langer: Mellem linjerne,  2018    https://www.youtube.com/watch?v=T6Enxq9iL-Q
• Teenageren og gudinden, 04.06.2006 (dokumentar om tro. Hinduisme, 30 min).
-Deadline: Kvindelige imamer i Danmark (DRTV, 6.4.15)
-Danskernes Akademi: Religions betydning i Danmark og USA, DRTV, 14.2.2014 (Phil Zuckermann)
-https://nyheder.tv2.dk/udland/2020-07-24-17000-betjente-er-klar-naar-hagia-sofia-holder-foerste-fredagsboen-i-86-aar
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Buddhisme

(Udgør ca ?% af det samlede faglige stof)

1.Modul: Introduktion og buddhismens historiske udvikling, in: Grundbogen religion C, ved Lene Madsen m.fl. Systime 2012, s. 143-149.+ http://www.youtube.com/watch?v=mVTxmWe7WMM. Samtale mellem Christian Stadil og Røde Kors 2010
Det buddhistiske kloster i Sydfrankrig  DR2 2016 (30 min)
Buddhismen. Klassiske og nutidige kilder, ved Charlotte Bie og Merete Munk, Pantheon 2007, 9-13, Tekst 1 ”Gautama bliver Buddha”.
2.Modul: Buddhistiske forestillinger, in: Grundbogen religion C, ved Lene Madsen m.fl. Systime 2012, s. 156-163 + Benarestalen (fra: Menneskets og magterne – en tekstsamling til religion, ved Esben Andreasen m.fl., Gyldendal 1992, s.162)
3.Modul: Buddhismen. Klassiske og nutidige kilder, ved Charlotte Bie og Merete Munk,
Pantheon 2007, s.15-16, Tekst 5: Om Middelvejen + Tekst 6: Om den ottefoldige vej.
Film: Buddhas budbringere, temalørdag DR2 2004
4.Modul: om Karma, samsara, nirvana
Buddhismen. Klassiske og nutidige kilder, ved Charlotte Bie og Merete Munk, Pantheon 2007
S..24-25: Om belæringer, der forklarer lidelsens natur, Tekst 16.
S.28-30: Karma er forbundet til loven om årsag og virkning. (tekst 23)
S.38: Samsara (tekst 32), S. 39: Nirvana (tekst 33)
5.  Modul: Årsagskæden og lidelse
S.25: De tre primære årssager til lidelse (tekst 17).
S.25: Om lægfolks belæring om de primære årsager til lidelse (tekst 18)
S. 25-26: Buddhas belæringer om de primære årsager til lidelse (tekst 19)
S.26: Belæringer om årsagskæden (tekst 20 + livshjulet s.27)
6.  Modul: Om munkevæsen og buddhisme i Danmark.
Introduktion og buddhismens historiske udvikling, in: Grundbogen religion C, ved Lene Madsen m.fl. Systime 2012, s. 150-155.
Buddhismen. Klassiske og nutidige kilder, ved Charlotte Bie og Merete Munk, Pantheon 2007, s.14-15: Om tilflugten til de tre juveler: Buddha, dharma og sangha (tekst 3) + S. 15: Om tilflugten til Trosbekendelsen (tekst 4)
Ildprædiken (Bay s. 181-82) kopi . Fem skarpe om buddhismen (DRTV 2014)
7. Modul: Buddhisme i Danmark: Grundbogen religion C, ved Lene Madsen m.fl. Systime 2012, s. 170-172.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Kristendom

KRISTENDOM (Udgør ca 32.6% af det samlede faglige stof)
1: FAKTA OM KRISTENDOM OG DEN BIBELSKE FORTÆLLING
Lene Madsen m.fl: Grundbogen til Religion C (Systime 2012) s. 52.
Allan Poulsen m.fl.: Kristendom i nutid (Munksgaard 1996) s. 133-139.

2-3: MYTEBEGREBET (GT)
  Grundlæggelsesmyten: Kosmos etableres (skabelsen).
Problemmyten: Stabilitet og orden i den skabte verden trues, kaos (syndefaldet).
Tekst: 1 Mos 2,4 – 3, 24 (Kristendom i nutid, Tekst 5, s.23 – 25) + Tekst 6 Dorothee Sölle: Syndefald, arbejde og kærlighed

4: LOVEN/PAGTSBEGREBET I GT
Lydighed (Abraham skal ofre Isak): 1 Mos 22, 1 – 19 + Kristendom i nutid: side 42-43
Kristendom (1.mose 1-2,4a): Verdens skabelse
Pagten: 2 Mos 19, 1-6; 20, 1-17/ 3 Mos 11, 1 – 8/ 2 Mos 35, 1 – 3 (= teksterne 38, 40 og 42 i Kristendom i nutid).

5-6: HVEM VAR JESUS OG HVAD ER HANS BUDSKAB? NT
NT: Matt. 1, 18 – 25; Markus 1, 1 – 15 + 1, 16 – 28 + 8, 27 – 33 + 14, 60 – 62.
Allan Poulsen m.fl.: Kristendom i nutid (Munksgaard 1996) s. 46 – 62.

7: HVORDAN ER GUD? NT
NT: Markus 1,21 – 28 + 3,1 – 6 + 4,35 – 41 + 9,14 – 29.
NT: Lukas 15, 11 – 32): Lignelsen om den fortabte søn (Tekst 55, s. 90 – 91 i Kristendom i nutid).
Johs. Møllehave: Nåden.

8-9: DEN KRISTNE ETIK (hvad er næstekærlighed og hvem er næsten?) NT
Lene Madsen m.fl: Grundbogen til Religion C (Systime 2012) s. 76 – 79.
Lukas 10,25-37: Lignelsen om den barmhjertige samaritaner (Tekst 46, s. 84-85 i Krd i nutid).
Matt 5,21-30,38-48: Bjergprædikenen( Tekst 43, s. 83-84 i Krd i nutid).
Matt 22, 34-40: Det største bud i loven (Tekst 44, s. 84 i Krd i nutid).
H. Eriksen om kristen moral (fra Davidsen: Kontrast og parallel. Kbh. 1984).
Teologisk pligtetik: https://www.youtube.com/watch?v=yCTr0QwptFk
Begrebsnøglen Systime: ETIK
Religionsnørden: Protestantisk kristendom https://www.youtube.com/watch?v=WjFrOiFep4M
10: LØSNINGSMYTEN (NT)
Mark 14,1-2; 14,10-16,20: Jesu død og opstandelse (Tekst 36, s. 77-81 i Krd i nutid).
Den kristne grundmyte (fra Poul Storgaard Mikkelsen: Kristendom og en moderne dansk virkelighed. Systime 2003: s. 7 – 11).
• 5 skarpe om Jesus. (DRTV 14-05-2014)
        Religionsnørden Kristendom Basis 1, 9.6. 2017 https://www.youtube.com/watch?v=Ii_tst8FglE
11: RELIGIØS PRAKSIS I KRISTENDOMMEN (kultrum og gudstjeneste)
      Lene Madsen m.fl: Grundbogen til Religion C (Systime 2012) s. 63-69.
12: HVAD ER KRISTENDOM?
     Den kristne grundmyte (fra Poul Storgaard Mikkelsen: Kristendom og en moderne dansk virkelighed. Systime 2003:
      s. 7-8).
      Og træning af tekstlæsning i kristendom.
       5 skarpe om Luther, DRTV Undervisning .5.6.2013
       Ernst og lyset, Uni-C (1996)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Islam

ISLAM
(Udgør ca 25,6% af det samlede faglige stof)
Hvorfor være muslim?
Lene Madsen m.fl.: Grundbogen til religion C (Systime 2012) s. 89-92.
Pigen med tørklædet: Portrætprogram: Hvordan kan man sammenligne mit tørklæde med et nazisymbol, spørger Suher Othman sig selv under den hede danske debat. Suher er 27 år, uddannet læge, er født af palæstinensiske forældre og opvokset i Danmark. 29-01-2008

Islams historiske udvikling
Lene Madsen m.fl.: Grundbogen til religion C (Systime 2012) s. 93-96.

Islams hus og religiøs praksis
Lene Madsen m.fl.: Grundbogen til religion C (Systime 2012) s. 97-101 midt.

Religiøs praksis (overgangsrite, ritual, axis mundi)
Lene Madsen m.fl.: Grundbogen til religion C (Systime 2012) s. 101-103.
Overgangsritualer (hæfte 3 sider)
Fem skarpe om islam (DRTV 30.4.14) Se i timen

Troen
Jens Forman: Muslimernes religion (Systime 2006) s. 19-29.
"Der er heldigvis flere og flere unge danskere, der konverterer til islam" (Mensch)
Sharia er troens kilde: Af Morten Rasmussen i Kristeligt Dagblad, d. 3. oktober 2003

Tekster
Tekst 1: Tro (Koranen og hadith) s. 57-58 fra Jens Forman: Muslimernes religion (Systime 2006).
Tekst 2: Gud (Koranen) s. 59 fra Jens Forman: Muslimernes religion (Systime 2006).
Tekst 14:Dommedag (Koranen, Sura 56,1-56) s. 81-82 fra Jens Forman: Muslimernes religion (Systime 2006).

Livsmønster
Jens Forman: Muslimernes religion (Systime 2006) s. 37 midt – 41.
Koranen om  kvinders tørklæde: Sura 24,30-31; 33,59
PerkerDansk, DRTV 16. febr. 2015
Kvinder, islam og mig (DR3 2019)
Hajj - pilgrimsfærd til Mekka (DR2 2003)

Sharia (og om at være muslim i det danske samfund)
Lene Madsen m.fl.: Grundbogen til religion C (Systime 2012) s. 113-118.

Teksttræning i islam
Hanne Følner m.fl.: Kuplen, Muren, Graven (Gyldendal 2002):
T 92, s. 223: Allah – altets skaber.
T93, s. 224: Fordrivelsen fra haven
Religionsnørden: Islam introduktion         https://www.youtube.com/watch?v=yo9_9Cg8XJA
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Eksistentialisme:Tro og tvivl - spørgsmål om valg?

(Udgør ca 11,6% af det samlede faglige stof)

Erhverve sig kendskab til og indsigt i eksistentialisme; især ateistisk eksistentialisme som en alternativ livsopfattelse til en religiøs livsopfattelse
Ved at træne elevernes fortsatte arbejde med tekstlæsning både som hjemmearbejde og som klassearbejde udbygges religionsfænomenologien nu med særligt henblik på en religiøs versus verdslig livsopfattelse.

MATERIALE:
Hof, Hammerstedt & Nielson: Mennesket og livsanskuelserne, s.108-114.
Sartre: Eksistentialisme er humanisme, Vinten 1984, s.11-19.
Sartre: Eksistentialisme er humanisme, s.19-23.
Jean-Paul Sartre: Helvede er de andre, fra: ”Lukkede døre” 1944   
Thodberg Bertelsen m.fl.: Religion - en grundbog i livsanskuelser, Gyldendal 1988, s.146-18
Sløk: Eksistentialisme, Kbh. 1966, s.44 og 47  Det uoprindelige forhold til et andet menneske
DRTV: 5 Skarpe om Sløk
Youtube: PHILOSOPHY - Sartre
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=YaDvRdLMkHs  (Existentialism: Crash Course Philosophy #16)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer