Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Idræt B
Lærer(e) Torben Frank Petersen
Hold 2020 Id/Force (Id Force)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Fodbold og fankultur
Titel B Kampkunst/sport del 1
Titel C Crossfit, sundhed og træningslære (Virtuelt)
Titel D Kampkunst/sport del 2
Titel E Pardans og kropsbevidsthedens udvikling.

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Fodbold og fankultur

Beherske grundlæggende idrætslige færdigheder og funktionelle bevægelser, beherske tekniske og taktiske færdigheder i fodbold. Herunder forskellige former for spark, afleveringer, finter, sammenspil, angrebs og forsvarsteknik Derudover, udvikling af kropsbevidsthed, indgå i forskellige typer samarbejdsrelationer, reflektere over roller og etik i idræt, reflektere over arbejdskrav i disciplinen, herunder fysiologiske sammenhænge.
Dertil kommer at få en grundlæggende viden om fankulturer (fantyper, forklaringer på hooliganisme etc), samt basal fysiologi om kredsløb og energiomsætning.
Skriftlig aflevering om de forskellige fankulturer.
Eleverne er introduceret til drejebøger
Faglige mål praksis:
- Indersiddespark
- Halvt liggende vristspark
- Boldkontrol (Dribling og tæmning)
- Afslutning på mål
- Overlap
- Placering og sammenspil på banen i det endelig spil.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel B Kampkunst/sport del 1

Beherske grundlæggende idrætslige færdigheder og funktionelle bevægelser, beherske tekniske færdigheder i kampkunsten Dai Ki Haku. Eleverne har indøvet forskellige slag, spark, undvigelser og parader for at kunne sætte det hele sammen for at kunne forsvare sig bedst mulig i en selvforsvarsituation. Der er også blevet sparket og slået på puder samt lavet grundtræning med fokus på kampsport.
Den teoretiske del af forløbet har haft fokus på kampkunstens filosofi og sammenlignet den med sportens verden og snakket om kampkunstens udvikling til en sport. Eleverne har set nærmere på den grundlæggende idrætspsykologi, da kampkunst indeholder en del mental træning. Der har været fokus på visualisering.
Eleverne har også set nærmere på sammenhængen mellem motion og psyke
Elevoplæg om Motion og Psyke.

Faglige mål Praksis:
-  Basale slag skal kunne udføres med kraft og præcision (Lige og cirkulære slag)
-  Basale spark skal kunne udføres med kraft og præcision (Knæ, front og cirkelspark.)
-  Diverse undvigelser og parader.
-  Skal kunne sammensætte simple selvforsvarssituationer og vise det på en modstander.
-  Skal til en vis udstrækning kunne improvisere et givent modangreb på et angreb man ikke kender i forvejen.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel C Crossfit, sundhed og træningslære (Virtuelt)

Hele forløbet har været virtuelt.
Eleverne har fået en indsigt i crossfit og hvad det indeholder af forskellige træningsformer. Eleverne har stiftet bekendtskab med former for WOD (workout of the day) med og uden brug af vægt. Hovedsageligt har det været med egen kropsvægt Der har været fokus på: den fysiske præstation, alsidighed inden for crossfit, planlægning af program samt den tekniske udførelse af de forskellige øvelser.
Elever har set på fitness både i et trænings og samfundsmæssig perspektiv De har fået et indblik hvad sundhed er og hvordan de unges sundhedstilstand er.
Træningslære, så eleverne har udvidet deres kendskab til hvordan man forbedrer sin træningstilstand og hvilke fysiologiske parametre man kan forbedre via træning. Hvad vil det sige at være i god form og hvorfor er det vigtig for vores sundhed. Eleverne har også planlagt deres egen træning. Der har været fokus på muskeltræning, anaerob og aerob træning. Der har hele tiden foregået en teori praksis kobling.

Skriftlig afleveringer: Casespørgsmål samt drejebøger.Faglige mål i praksis:

-       Skal kunne planlægge og gennemføre et veltilrettelagt træningspas med fokus på principperne i Crossfit.
- Den fysiske kapacitet skal udfordres i det planlagte program.
- Skal kunne udføre de enkelte øvelser teknisk korrekt.


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel D Kampkunst/sport del 2

Beherske grundlæggende idrætslige færdigheder og funktionelle bevægelser, beherske tekniske færdigheder i kampkunsten Dai Ki Haku. Eleverne har indøvet forskellige slag, spark, undvigelser og parader for at kunne sætte det hele sammen for at kunne forsvare sig bedst mulig i en selvforsvarsituation. Der er også blevet sparket og slået på puder samt lavet grundtræning med fokus på kampsport.
Den teoretiske del af forløbet har haft fokus på kampkunstens filosofi og sammenlignet den med sportens verden og snakket om kampkunstens udvikling til en sport. Eleverne har set nærmere på den grundlæggende idrætspsykologi, da kampkunst indeholder en del mental træning. Der har været fokus på visualisering.
Eleverne har også set nærmere på sammenhængen mellem motion og psyke
Elevoplæg om Motion og Psyke.

Faglige mål Praksis:
-  Basale slag skal kunne udføres med kraft og præcision (Lige og cirkulære slag)
-  Basale spark skal kunne udføres med kraft og præcision (Knæ, front og cirkelspark.)
-  Diverse undvigelser og parader.
-  Skal kunne sammensætte simple selvforsvarssituationer og vise det på en modstander.
-  Skal til en vis udstrækning kunne improvisere et givent modangreb på et angreb man ikke kender i forvejen.

Dele af dette forløb har været virtuelt, dog kun i teorimodulerne. Der er tale om modul 1,4,5,6 og 11
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel E Pardans og kropsbevidsthedens udvikling.

I dette tematiske forløb er der blevet arbejdet med det overordnede tema Musik og bevægelse set i forhold til kropsbevidsthedens udvikling set i et samfundsmæssigt og historisk perspektiv. Eleverne er blevet introduceret til Labans bevægelses analyse.
De er blevet undervist i den brasilianske kampdans capoeira, vals og jive.
De fik opøvet deres kunnen til at sætte de forskellige bevægelser sammen til forskelligt musik. Eleverne har lavet deres lille serie med fokus på brug af Labans bevægelseslære.
Der er blevet set på hvordan kropsbevidstheden har udviklet sig historisk og samfundsmæssigt, samt hvorledes idrætten er blevet organiseret. Eleverne har også kendskab til sportens udvikling og sporten som begreb.
Skriftlig afleveringer: Idrættens organisering(talepapir til elevoplæg)

Modul 9 har været virtuelt. (teori)

Der er også foregået en form for repetition af de to forløb der trækkes op fra Idræt C. Her er tale om Basketball og Rytmisk opvarmning. I basketball har de haft fokus på team, roller og teambuilding og det er blevet repeteret i dette forløb

Faglige mål i praksis:
Fælles:
- Interaktion med partner og dansefatning
- Danse i takt til musik (Undtaget Caporia)
- Udvælge passende musik til dansenes udtryk.

Vals:
- Rice and fall
- Grundtrin og én variation
- Elegant bevægelseskvalitet

Jive:
- Grundtrin (vægtoverførsel fra ben til ben) og én variation
- Markeret bevægelseskvalitet

Capoeria:
- Grundtrin (Ginga)
- Spark og undvigelser.
- Markeret bevægelseskvalitet og grounding.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 29 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde