Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e) Jeppe Lund Nielsen
Hold 2020 bi1 (bi1*)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Intro(rep.) til biologi - cellen
Titel B Økologi - vandløb og sø
Titel C Mikrobiologi og genteknologi og genetik
Titel D Sundhed
Titel E Forsøg/opsamling på forsøg fra virtuel periode mm.

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Intro(rep.) til biologi - cellen


I forløbet er der arbejdet med:

- Celledeling, mitose og meiose
- forskellen på prokaryote og eukaryote celler
- eukaryote cellers opbygning og funktion
- cellemembranens opbygning
- transport over cellemembranen (simpel diffusion, facilliteret diffusion, aktiv transport og osmose)

Der er arbejdet i biologibogen "Biologi C"


Eksperimentelt arbejde:
- osmose i kartofler
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Økologi - vandløb og sø


I forløbet er der arbejdet med
- Abiotiske og biotiske faktorer
- fødenet
- fotosyntese og respiration
- kulstofkredsløbet
- nedbrydning
- vandløb og søer som økosystem

Artikel: "Varmere klima giver iltsvind" fra aktuel naturvidenskab

Der er arbejdet i bøgerne "Biologi til tiden" og "Biologi c"

Eksperimentelt arbejde:
- faunaundersøgelse af Nørresø og dets tilløb
- Fotosyntese og respiration i vandpest
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Mikrobiologi og genteknologi og genetik

Sidste del af dette forløb foregik virtuelt(fra 1/1)

I forløbet er der arbejdet med

- DNAs opbygning og funktion
- Proteinsyntesen (biologiens centrale dogme, transkription, translation og den genetiske kode)
- Enzymers opbygning og funktion samt enzymaktivitetens afhængighed af temperatur og pH
- Mikroorganismers vækstfaktorer
- Principper i gensplejsning
- Genetik og nedarvning af sygdomme
- Mutation

Eksperimentelt arbejde:
- Isolering af DNA fra løg

For at bryde den virtuelle undervisning så vi en "Viden om" udsendelse samt de blev sendt ud på en gåtur med en podcast i ørerne, som vi ikke arbejdede med efterfølgende.
- Fedtfordøjelse (Forsøg med Lipase, galdesalte og fløde) Forsøget blev lavet i slutperioden efter corona ned lukning.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Sundhed

Forløbet foregik virtuelt

I forløbet er der arbejdet med:


Næringsstoffer i føden, herunder opbygningen af kulhydrater, fedt og protein
Fordøjelsessystemets opbygning og funktion
Kostråd og energiindholdet i de forskellige næringsstoffer
Glykæmisk index (GI)
Diabetes type 1 og 2
Hjerte og lunger
blodkredsløbets opbygning og funktion
Motion
Kondition

Der er arbejdet  "Biologi til tiden"

Eksperimentelt arbejde:
-Watt maks. test
-blodsukkerforsøg
-måling af puls og blodtryk

Alle forsøg blev gennemført efter corona nedlukningen og ikke under selve forløbet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Forsøg/opsamling på forsøg fra virtuel periode mm.

Det noget roede "forløb" blev brugt til at samle op på de forløb der er kørt under corona, lave de forsøg der ikke var muligt at gennemføre under corona samt opsamling på forsøgene. Forløbet fik desuden det fokus at skulle belyse eleverne standpunkt igennem test og oplæg, grundet den virtuelle undervisning.
Emnet evolution blev gennemgået mens forplantning og hormonregulering ikke blev gennemgået  

Under Evolution blev der arbejdet med:
- Darwins evolutionsteori
- artsdannelse

Eksperimentelt: Øvelse i evolution


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer