Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e) Tanja Sparvath Jensen
Hold 2020 EN (EN)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Australia
Titel B American Minimalism
Titel C Humour
Titel D Shakespeare - Love and Tragedy
Titel E British Fairy Tales
Titel F Novel reading - Peter Pan

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Australia

Australia - The Land that Belonged to nobody

Formålet med dette forløb har været at introducere eleverne til de problematikker, der er/har været omkring Australiens indfødte befolkning (Aboriginals) igennem historien. Til at begynde med har eleverne læst om koloniseringen af Australien (primært fra den hvide mands perspektiv) fra grundbogen The Grass Was Greener. I forlængelse heraf har eleverne læst forskelligartede tekster (både fiction, non-fiction og poetry) og sat dem ind i en historisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng.  

De primære begreber som eleverne har haft i fokus i deres tekstlæsning har været: Australian identity, the Dreamtime, Land rights and Mabo, cultural differences, European and Aboriginal Australia, historical amnesia, Terra Nullius, the Antipodes, cultural genocide, forcible removal, the stolen generation, political apology, ackowledgement.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kernestof:

The Grass Was Greener, Systime,
*Beyond the Seas – Discovery and Penal Colony, Mogens Frølund, 1999
*The Last Country God Ever Made, Mogens Frølund, 1999
*Heart is Where the Home is, Thea Astley, 1974
*Going Home, Archie Weller, 1986

Sange/Digte (fritekster):
*This Land, Ian Mudie, 1935
*Beds Are Burning, Midnight Oil, 1987
Group work:
*Great Southern Land, Icehouse, 1982
*Advance Australia Fair
*Waltzing Matilda
*I Am Australian - The Seekers
*Treaty - Yothu Yindi

Contexts - Basisbog til engelsk i gymnasiet og hf, Pedersen, Grønvold og Andersen, Gyldendal, 2004:
*Freddy Andrews, Polly Borland, 2000

Fritekster:
*Kevin Rudd’s Apology speech to the Stolen Generation, PM Kevin Rudd, 2008
*The Stolen Generation - Background Information, Reconciliaction Network

Film
*Australia, Baz Luhrmann, 2008
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B American Minimalism

I dette forløb har vi undersøgt genren "American Minimalism" og dens særtræk. For at forstå teknikken har vi brug "The Iceberg Theory". I forløbet har vi læst en række noveller af Raymond Carver og Hernest Hemingway, hvor der er blevet givet en indføring i redskaber til at analysere og fortolke skønlitteratur. Her har fokus været på narrator, characterization og setting.

The American minimalist genre:  
- In medias res
- Open ending
- Minimalistic language
- Few details
- Open to interpretation
- "Show it, don't tell it"

Hemingway, Ernest. Hills Like White Elephants
Carver, Raymond. So Much Water So Close To Home
Carver, Raymond. Neighbors
Carver, Raymond. Tell the Women We're Going.
Carver, Raymond. Viewfinder.
Carver, Raymond. FAT
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Humour

Dette forløb har fokus på anvendelse af humor i forskellige typer af engelsksproget materiale med udgangspunkt i tre teorier om, hvad humor er: The superiority theory, the relief theory og the incongruity theory. En lang række veldefinerede humoristiske virkemidler bruges som redskaber i tekstanalysen med henblik på at anvende de ovennævnte teorier i fortolkningen af teksterne. Der arbejdes desuden med andre tilgange til tekstanalyse såsom character, setting, theme.
Vi vil også se på, om man kan tale om forskelle mellem amerikansk og britisk humor.
Som overgang til et William Shakespeare-forløb slutter vi af med at se på humor i bl.a. Shakespeares 'Much Ado About Nothing'.

MATERIALE

KERNESTOF:
- Humorteorier (the superiority theory, the relief theory og the incongruity theory) og humoristiske virkemidler (absurdity, ambiguity, black comedy, caricature, confusion, contrast,exaggeration, irony, lazzi, litotes, low comedy, parody, satire, stereotype, surprise) fra Clausen og Kaalund, "Serious Business - Satire, Wit and Humor", Gyldendal, 2011.

- Monty Python,  af "Full Frontal Nudity" (sketch), fra Clausen og Kaalund, "Serious Business - Satire, Wit and Humor", Gyldendal, 2011.

-Monty Python - "Life of Brian" 1979 (film)

-Oscar Wildes 'The Importance of Being Earnest' (Serious Business, Gyldendal, 2011)

-William Shakespeares 'Much Ado About Nothing' (Serious Business, Gyldendal, 2011)


SUPPLERENDE MATERIALE:
Artikler:
- “The Difference Between American and British Humour” by Ricky Gervais, Time, Nov. 2011. http://ideas.time.com/2011/11/09/the-difference-between-american-and-british-humour/

-"What are you laughing at?", The Guardian, Feb. 2007
https://www.theguardian.com/film/2007/feb/10/comedy.television

Youtube:
-The Inbetweeners UK (season 1, episode 1)
-The Inbetweeners US (season 1, episode 1)Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Shakespeare - Love and Tragedy

Emnestudie om William Shakespeare med særligt fokus på Romeo & Juliet - Tragedies and Love
---
Forløbet introducerer eleverne til genren tragedier med et særligt fokus på temaet kærlighed. Her inddrages primært læsninger fra Shakespeare's Romeo & Juliet.
Indledningsvis læser eleverne fom Shakespeare som person. Derefter læser de om det britiske samfund og monarki omkring Shakespeares levetid.
I relation til arbejdet med kærlighed som et begreb har eleverne arbejdet med udvalgte tekster fra bogen Wider Contexts - Basisbog til engelsk A.
I forbindelse med læsningen har der (blandt andet) været fokus på begreberne: unrequited love, dramatic irony, dramatic tension, tragic flaw, suspense, protagonist, antagonist og catharsis.
---

Kernestof:
Romeo & Juliet, No Fear Shakespeare fra internetsiden Sparknotes - (http://nfs.sparknotes.com/romeojuliet/)

Sonnets in 'Romeo and Juliet':
Prologue, Act 1
Prologue Act 1, scene 5


Wider Contexts - Basisbog til engelsk A, Pedersen, Grønvold og Andersen, Gyldendal, 2012
Love
*Introductory pages
*Sonnets 18 and 130, William Shakespeare

Supplerende Materiale:
*Graphic Shakespeare - Romeo & Juliet,  – David Salariya, 2012.
-'Romeo and Juliet' - Baz Luhrmann, 1996
Netflix: 'House of Cards' - season 1, episode 1.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E British Fairy Tales

British Fairy Tales

Emnestudie om eventyrgenren med et særligt fokus på forskellige fortolkninger af J. M. Barries Peter Pan univers.

Bogen "Once Upon a Time" benyttes som grundbog. De primære værker er uddrag fra bogen Peter & Wendy og filmen Finding Neverland. Som et led i en introduktion til begrebet intertekstualitet samt begreberne adaptation, appropriation, prequel, sequel, frame story og original inddrages som supplerende materiale filmen Peter Pan fra 2003 samt filmen Hook fra 1991.

I dette emnestudie arbejdes der med tre typiske eventyr-analysemodeller: the actantian model, the contract model and the home-out-home model. I forbindelse med forløbet har eleverne selv skrevet og analyseret deres eget eventyr (creative writing).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kernestof:
Once Upon a Time, Jeremy Watts, Systime, 2004:
About Folk Tales
*An overview
Classic English Folk Tales
*Lazy Jack
About Telling Stories
*Myth 1: Fairy Tales Are Children's Stories
*How a Child Views Fairy Tales
*Bluebeard, Walter Crane (six illustrated pages with the fairy tale written on them)
Re-reading Folk Tales. A new look at Red Riding Hood
*Little Red Riding Hood And The Wolf, Roald Dahl
Literary Folk Tales
*The Three Little Pigs, James Garner
Fables Then and Now
*The Lion in Love, Aseop
*Too Big for Her Skin, Aseop
*The Gentle Art of Persuation, Aseop
*The Moth and the Star, Jamer Thurber
*The Rabbits Who Caused All The trouble, N.N.
*Loner, Suniti Namjoshi
*The Bride, Suniti Namjoshi
*A Room of His Own, Suniti Namjoshi

English Fairy Tales – illustrated by Arthur Rackham, Wordsworth Classics, 1994
*Little Red Riding Hood

*Finding Neverland, (film) af Marc Forster med Kate Winslet og Johnny Depp, 2004

Indhold
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Novel reading - Peter Pan

Gruppearbejde med romanen 'Peter Pan and Wendy' (1911) af J.M Barrie. Fokus på analyseredskaberne i engelsk.
Indhold
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer