Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Idræt B
Lærer(e) Jeppe Lund Nielsen
Hold 2020 Id (Id)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Fodbold og fankultur
Titel B Fitness og doping
Titel C Performance, idrætshistorie og organisation
Titel D Træningsfysiologi, bevægelseslære& idrætspsykologi
Titel E Badminton
Titel F Volleyball

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Fodbold og fankultur

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Badminton

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Volleyball

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer