Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Fysik A
Lærer(e) Anders Just Schade
Hold 2020 FYA (FYA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Intro til fysik A
Titel B Mekanik i 2d
Titel C Månen tur-retur
Titel D Elektriske felter
Titel E Magnetiske felter
Titel F Partikler og acceleratorer
Titel G Fysik i det 21. århundrede - Hospitalsfysik

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel B Mekanik i 2d

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Månen tur-retur

Forløb om turen til Månen i 1969.
Fokus på fysikken bag en raket: Intro til raketligningen og eksempler på anvendelse - herunder acceleration, raketkraft og bevægelse i gravitationsfeltet. Satellitbevægelse samt bevægelsesbaner i gravitationsfelter.
Orbit A:
Opslag 1.11: Raketter
Opslag 2.4.: Bevægelse i gravitationsfeltet.
BBC-dokumentar fra 2019: 8 dage og tilbage igen. Apollo 11 missionen.

Prøve i emnet.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Aflevering 7 19-11-2020
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Partikler og acceleratorer

Forløbet er foregået udelukkende virtuelt via online undervisning:
Vild med partikler "Particle Fever" - dokumentar + opgaver.
Videnskabsteori - hvad er særligt ved fysikken?
Kapitel 5.1-5.6 i Orbit A - ibogen.
Fagligt indhold:
Acceleration af ladede partikler.
Relativitetsteori - hvilemasse, relativistisk masse og kinetisk energi. Masse og energi (Einsteins formel).
Simulering i Excel af v/c.og accelerationsspænding.
Eksempler på acceleratorer samt anvendelsesperspektiver.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Fysik i det 21. århundrede - Hospitalsfysik

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Aflevering 11 - Opgavesæt 30-03-2021
Fysikprøve 12-04-2021
Produktion af radioaktive isotoper 14-05-2021
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer