Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Psykologi C
Lærer(e) Vicki Lundgaard
Hold 2020 ps1 (ps1)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Likes  - den digitale ungdom
Titel B Ondskab
Titel C Tema 3: Kan du stole på din hukommelse
Titel D Tema 4: Kan du løbe fra din barndom

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel B Ondskab

Hvordan er vores adfærd i grupper, hvorfor er vi afhængige af grupper og hvorfor følger vi oftest gruppens adfærd? Er alle mennesker i stand til at begå onde handlinger? Disse spørgsmål forsøger vi at besvare i dette forløb, hvor vi primært arbejder med socialpsykologisk teori, som kan forklare menneskets nogle gange onde adfærd i grupper. Kendte eksperimenter såsom Aschs konformitetsforsøg, Milgrams lydighedseksperiment og Zimbardos fængselseksperiment udgør en central del af forløbet for at belyse menneskets flok-adfærd.
Individualpsykologiske aspekter af ondskab berøres ved Baron-Cohen (fravær af empati) og Goldberg (opvækstens betydning)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer