Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Psykologi C
Lærer(e) Line Sten Thomsen
Hold 2020 ps2 (ps2)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Ekstreme fællesskaber
Titel B Ondskab
Titel C Når livet gør ondt
Titel D Det sociale dilemma

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel C Når livet gør ondt

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer