Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Astronomi C
Lærer(e) Maria Boje Langkilde-Lauesen
Hold 2020 as (as)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Solsystemet
Titel B Himlen over os
Titel C Lys og stråling i astronomien
Titel D Stjerner
Titel E Exoplaneter
Titel F Galakser

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Solsystemet

Solsystemets dannelse
Objekter i solsystemet: asteroider, kometer, planeter, dværgplaneter. Kuiperbæltet, asteroidebæltet
Baner i solsystemet: Keplers love, bevægelse om fælles tyngdepunkt, banehældninger, hvad der karakteriserer forskellige objekters baner
Planeter og måners overfladeforhold, ligevægtstemperaturer (inklusiv formel) og drivhuseffekt

Projektarbejde hvor eleverne valgte sig ind på et af følgende emner med tilhørende opgaver: koloniseringen af mars, grænsen mellem det interstellare rum og solsystemet, jupiters måner, Pluto, Kometer og 67P/Churyumov-Gerasimenko, Saturns måne Titan.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Himlen over os

Stjernehimlen: hvilke stjerner vi kan se fra Jorden, hvordan stjernehimlen ændres i løbet af døgnet og året.
Elevernes egne billeder af stjernehimlen inklusiv identificering på astrometry.net.
Stjernebilleder og stjernetegn.
Planeter på nattehimlen

Månens dannelse, bunden rotation, hvordan Månens afstand til Jorden ændres med tiden og hvilke konsekvenser dette har for livet på Jorden.

Årstider på Jorden, på Uranus og på udvalgte exoplaneter.

Solens opbygning og energiproduktion, solvind, rotation, magnetfelter, solpletter og solaktivitet. Solens 11 års cyklus. Solens bane over himlen i løbet af året.

Soludbrud, især coronal mass ejections. Herunder en øvelse hvor eleverne skulle finde frem til hastigheden af et soludbrud (ud fra data fra SOHO-teleskopet)

Gruppearbejde om Solen: eleverne arbejdede med selvvalgt emne og forløbet afsluttedes med en postersession. Emnerne var: fænomener på soloverfladen, Solens korona, "campfires" og Solar Orbiter, Solens energiproduktion (kernefysik), solformørkelser, nordlys og sydlys.

Solargrafer blev bygget og sat op.

Størrelsesklasser

Julestjernen og planetkonjunktionen mellem Saturn og Jupiter i 2020.


Senere på året: observationsaften.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Lys og stråling i astronomien

Størrelsesklasser

Eleverne har selv bygget solargrafer, som vil lade dem få billeder af Solens bane over himlen de næste måneder.

Elektromagnetisk stråling og dens rolle i astronomien
Billeder i astronomien: hvad viser de egentlig?
Jord- og rumbaserede teleskoper: hvorfor har vi begge dele?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Galakser

Mælkevejens opbygning og bevægelsesforhold
Mørkt stof i Mælkevejen
Galaksers rotationskurver

Typer af sorte huller
Begivenhedshorisont og singularitet
Schwarzschild-radius
Observationer af sorte huller
Det sorte hul i M87
Skyggen af et sort hul

Øvelse: bud på massen af det sorte hul i Mælkevejens centrum ud fra s-stjernernes bevægelse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer