Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Latin C
Lærer(e) Helga Lassen
Hold 2020 la1 (la1)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Repetition fra AP og begyndertekster
Titel B Rundt i det romerske samfund
Titel C Phaedrus' fabler
Titel D Catul og Kærlighed

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Repetition fra AP og begyndertekster

Genopfriskning af syntaks og morfologi samt læsning af konstruerede begyndertekster på latin.

Forløb afholdt fysisk

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Rundt i det romerske samfund

Statarisk læste tekster i forløbet:

Martial:
Epigrammer:
5,47 + 9,10 + 14,194 + 1,38 + 1,91 + 14,195, 1,47 + 2,38 + 2,58,1 + 7,3 + 1,10

Seneca d. ældre:
Controversia 2,7

Bibelen:
Juleevangeliet stk. 1-7

Forløb afholdt fysisk
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Phaedrus' fabler

Statarisk læste tekster i forløbet:

Prologus III
Rana rupta et bos
Lupus et agnus
Vacca, capella, ovis et leo
Asinus ad senem pastorem

Forløb afholdt delvist fysisk, delvist virtuelt
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Catul og Kærlighed

Statarisk læste tekster i forløbet:

Catul digte nr. 5, 58 og 85


Forløb afholdt delvist fysisk, delvist virtuelt
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer