Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Informatik C
Lærer(e) Gert Hedegaard Jensen
Hold 2020 if2 (if2)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A IT- historie
Titel B Introduktion til programmering - Scratch
Titel C Reklamespil - programmering
Titel D Mennesker og IT-systemer. Internettet. VIRTUEL
Titel E Hjemmeside - VIRTUEL
Titel F SQL-databaser - VIRTUEL

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A IT- historie

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Introduktion til programmering - Scratch

Lær at manipulere med figurer i programmering. Flyt, hop, vend, skjul osv
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Reklamespil - programmering

Reklamespil som genre
Målgruppeundersøgelse - Minervamodellen
Kravspecifikationer
Fremstilling af design-prototyper (evt på papir)
Programmering i Scratch
Brugertest
Strukturer i et programmeringssprog
Rutediagrammer
Workshop med Søren fra Lemuria om spildesign


Der er tale om et projektforløb, hvor eleverne i grupper har arbejdet iterativt frem mod en løsning af følgende problemstilling:
I dette projekt skal du planlægge, udarbejde og evaluere et it-system i form af et reklamespil til et firma. Spillet skal reklamere for et produkt eller et budskab, og spilaspektet skal være tydeligt.

Som afslutning på forløbet har eleverne fremlagt deres projekter med følgende krav til fremlæggelsen:
- Præsentation af case + bruger
- Valg/fravalg i udvikling af spillet (feedback fra brugertest, prototype, målgruppeanalyse mv. anvendes her)
- Programmeringen gennemgåes: Genkendelse af strukturer (løkke, variabler, forgreninger, evt. funktioner)
- Hvilke muligheder kan I se for videre udvikling af spillet (mangler, valg, fravalg mv.)
- Spillet afprøves herefter og I giver hinanden feedback

Kernestof:

Strukturerne i et programmeringsprog eksemplificeres.

Mathiasen, Ken, 2018: "Informatik C", Praxis, s. 157-186, 199-201
Tranekær Morten, Informatik C: s 16-28, 42-43, 58-62, 67-79

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Mennesker og IT-systemer. Internettet. VIRTUEL

Hvordan virker internettet? Internettets arkitektur og sikkerhed
Client-server arkitektur
Protokoller
It-systemers og menneskelig aktivitets gensidige påvirkning
̶ it-systemer og brugeres gensidige påvirkning i forhold til etik og adfærd
Sikkerhed


Kernestof:
Videoer fra Khan Academy: https://da.khanacademy.org/computing/computer-science/internet-intro/internet-works-intro/v/what-is-the-internet
(What is the Internet; Wires, cables and WiFi; IP adresses and DNS; HTTP and HTML, Encryption and Public Keys; Security and Crime)

Informatik C, Ken Mathiesen: Siderne 67-79, 107-120


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Hjemmeside - VIRTUEL

Grundlæggende HTML
CSS
Normans designprincipper
AIDA og Laswell

Der er tale om et projektforløb, hvor eleverne har fået til opgave at lave en hjemmeside.

Projektet indeholder modellering, prototyper, brugertest, evaluering, målgruppeanalyse, kravspecifikationer.
Eleverne har desuden skullet forholde sig til designmæssige kvaliteter som valg af farver, skrifttype og anvendelse af viden om gestaltlovene.
Indeholdt i forløbet er desuden interaktionsdesign med afsæt i Normans designprincipper.
Der er IKKE blevet undervist i at gøre hjemmesider dynamiske (JavaScript, PHP e.l.)
.

Kernestof:
Mathiasen, Ken, 2018: "Informatik C", Praxis, s. 196-209, 213-220
Mathiasen, Ken, Værktøjshæfte - Informatik C, s 33-48
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F SQL-databaser - VIRTUEL

Databasers anvendelse og simple dataforespørgelser

Eleverne har kun i meget begrænset omfang stiftet bekendtskab med databaser. De har f.eks. således ikke lært, at oprette databaser eller manipulere dem via eks en hjemmeside.

Eleverne har arbejdet med forespørgsler etc på www.w3schools.com/sql - "Try it Yourself".

Værktøjshæfte Informatik C, Ken Mathiesen. Siderne 27-32.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer