Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Kemi C
Lærer(e) Mikkel Koefoed Larsen
Hold 2020 keC (keC)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Intro
Titel B ioner i vores grundvand
Titel C Fossile brændstoffer
Titel D Syrer og baser
Titel E Redoxreaktioner

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Intro

Kort introforløb, med noget opsamling fra NV. emner berørt:
Atomer, isotoper, det periodiske system, sikkerhed i laboratoriet, mærkning af kemikalier, reaktionsskema

Eksperimentelt:
Iagttagelsesøvelser (8 småforsøg hvor alle ikke nåede alle forsøg.)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B ioner i vores grundvand

Forløbet har givet generel introduktion til ioner og salte, mens der har været et fokus på ionforbindelser og vand. I slutningen af forløbet har eleverne i grupper eller alene arbejdet med at lave en poster eller en folder omkring ioner i grundvandet.

Ioner og ionforbindelser samt navngivning af disse. Sammensatte ioner.
Ionforbindelser i vand mikroniveau og makroniveau. Tungt eller let opløseligt. fældnings og opløselighedsreaktioner.
Krystalvand og formelmasse.

Eksperimentelt:
Krystalvand i kobbersulfat
kvantitativ bestemmelse af postevands hårddhedsgrad
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Fossile brændstoffer

Sidste halvdel af dette forløb er afholdt virtuelt.

Udover det her nævnte, så er også alt det der ligger i OneNote en del af pensum, øvelsesvejledninger, arbejdsark osv.

Faglige begreber der er arbejdet med i forløbet:
Navngivning af molekyler, elektronprikmodel, elektronegativitet og polaritet, alkaner, navngivning af alkaner, alkaners egenskaber, mængdeberegning herunder mængdeberegningsskemaer, raffinering af råolie, gasser og idealgasloven, forbrændingsreaktioner, substitution, alkener.

Eksperimentelt:
Ens opløser ens?
mængdeberegningsøvelse
Identifikation af en gas (lightergas) - Mikkel lavede forsøget på skolen og filmede det for eleverne.
Substitution - Eleverne fik udleveret et filmet forsøg uden lyd over forsøget og skrev efterfølgende rapport over forsøget.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Syrer og baser

Udover det her nævnte er alt i OneNote også en del af pensum.

Dette forløb har været en blanding af virtuelt og fysisk, 3. g'ere på holdet har været mere tilstede end de andre.

Faglige begreber:
Syrer og baser, styrke af syre og base, hydroner, stofmængdekoncentration, pH, vands ionprodukt, indikatorer, oxoniumioner, hydroxid, titrering


Eksperimentelt:
Titrering af eddikesyre (forsøget blev udført på skolen af 2 3.g-elever, som filmede det for dem som sad derhjemme.
Titrering af stærk syre med stærk base (Udført af alle elever på skolen)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Redoxreaktioner

Udover det her nævnte er alt hvad der er i OneNote også en del af pensum.

Dette forløb har været en blanding af virtuelt og fysisk.

Faglige begreber:
Oxidation, reduktion, spændingsrækken, oxidationstal,

Eksperimentelt:
Spændingsrækken (udført af alle elever på skolen)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer