Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Gert Hedegaard Jensen
Hold 2020 MaB1 (MaB)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Polynomier - specielt 2. gradspolynomiet
Titel B Lidt om funktioner
Titel C Differentialregning
Titel D Binomialfordeling og -test
Titel E Analytisk geometri 1
Titel F Logistisk vækst
Titel G Analytisk geometri 2
Titel H Residualspredning
Titel I Repetition - eksamenstræning

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Polynomier - specielt 2. gradspolynomiet

Forskrift
Betydningen af a, b og c i forskriften f(x) = ax^2 + bx + c
Bestemmelse af rødder og herunder
- løsning af 2.gradsligningen ax^2 + bx + c = 0  (Bevis)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Lidt om funktioner

Sammensatte funktioner
Produkt af funktioner
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Differentialregning

Tangent og væksthastighed
Afledt funktion
Sekanthældning og grænseværdi
Bestemmelse (med Bevis)af f'(x0) for funktionerne: ax^2, k , ax+b og 1/x
Sum-, differens- konstantreglen (Bevis)
Produkt og kædereglen
Monotoniforhold
Tangentens ligning
Optimering
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Binomialfordeling og -test

Stokastisk variabel
Middelværdi og spredning
Binomialfordelingen
Binomialtest
Enkeltsidet test, bias og konfundering
Konfidensintervaller
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Logistisk vækst

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Logistisk vækst 26-02-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Residualspredning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Repetition - eksamenstræning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer