Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Nat. faggruppe -
Lærer(e) Camilla Harkjær Hansen, Kim Bruun
Hold 2020 nf/r (1r nf, 1r nf bi, 1r nf ge, 1r nf ke)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Klima
Titel B Økologi - vand
Titel C Økologi - vin
Titel D Sundhed
Titel E Jordklodens historie
Titel F Klimaforandringer
Titel G Eksamensforberedelse

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Klima

I forløbet Klima har vi været igennem følgende:

- Hvorfor har vi forskellig klima forskellige steder på jorden
- Solhøjde
- Atmosfæren
- Albedo og strålingsbalancen
- Temperatur


Eksperimenter:
- Globusøvelsen
- Solhøjde
- Albedo og strålingsbalancen
- Temperaturmålinger

Antal sider i alt: 11 sider
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Økologi - vand

I forløbet Økologi - vand har vi været igennem:

- Vandets kredsløb
- Grundvandsdannelse
- Vandføring
- Vandløbets landskaber
- Rensningsanlæg

Ekskursion:
- Vandføring i Nørremølle Å.

Antal sider ialt: 5
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Økologi - vin

I forløbet Økologi - vin har vi været igennem:

- Kyst- og fastlandsklima
- Hvorfor regner det og hvordan dannes vanddråber
- Nedbørstyper
- Luftfugtighed og skyhøjde
- Jordens klimazoner og plantebælter
- Hvor kommer vores drikkevand fra?
- Vandets hårdhed
- Trusler mod vores drikkevand (pesticid- og nitratforurening)
- Hvordan bevares det gode drikkevand?
- Porøsitet og permeabilitet

Eksperimenter:
- Kyst- og fastlandsklima
- Hvorfor regner det?
- Øvelse med nedsivning

Antal sider i alt: 21
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 29 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Sundhed

Forløbet Sundhed er afviklet virtuelt.

I forløbet Sundhed har vi været igennem:

- Fødsels- og dødsraten i Danmark
- Befolkningstilvækst
- Den demografiske transitionsmodel
- Hvordan opdeles verden
- Urbanisering
- Slum i byen
- Den gode by
- FN's verdensmål
- Byens opbygning og byplanlægning

Øvelser:
- Opgave om befolkningens alderssammensætning
- The Slum Challenge (virtuelt spil)

Antal sider i alt: 40 sider
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
åen 26-11-2020
fældning 08-12-2020
Den demografiske transitionsmodel 08-02-2021
NF terminsprøve 01-03-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 37 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Jordklodens historie

Forløbet Jordklodens historie har været delvist virtuelt.

I forløbet Jordklodens historie har vi været igennem:
- Jordens opbygning
- Pladetektonik
- Jordskælv og Tsunami
- Jordens geologiske tidsskala
- Oliedannelse og olieindvinding

Øvelser:
- Den lille seismolog
- Tsunami-øvelse

Antal sider i alt: 25
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Jordskælv og Tsunami 11-04-2021
Isolering af DNA 23-04-2021
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Klimaforandringer

Forløbet har været delvist virtuelt.

I forløbet Klimaændringer har vi været igennem:
- Porøsitet og permeabilitet
- Drivhuseffekten og jordens strålingsbalance
- Alternative energikilder med fokus på bioethanol

Forsøg:
- Vandnedsivning (høre også til under forløbet Jordklodens historie)
- Olies migration i sand (høre også til under forløbet Jordklodens historie)

Antal sider i alt: 13
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer