Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Matematik C
Lærer(e) Majken Bak Hansen
Hold 2020 ma/k (1k ma)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Lineære funktioner
Titel B Trigonometri
Titel C Rentesregning
Titel D Eksponentielle funktioner
Titel E Statistik

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel B Trigonometri

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer