Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e) Jesper Thomsen
Hold 2020 sa/a (1a sa*)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Demokrati, politik og medier
Titel B økonomi og velfærdsstaten
Titel C Sociologi
Titel D Demokrati, politik og medier

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Demokrati, politik og medier
Politik:
• partier & ideologier
• beslutningsprocesser i Dk & globalt (EU)
• deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter
• (ligestilling mellem kønnene) – flyttes til sociologi Luk samfundet op, 2. udgave
Kapitel 6, 7 & 8
/
1 Opsamling på election night
2 LSO s. 105-112
3 LSO s. 112-118
4 LSO s. 119-126
5 LSO s. 126-132
6 LSO s. 132-139
7 LSO s. 141-145
8 LSO s. 145-148
9

Læringsmålet med politikforløbet er, at opfylde lærerplanens mål om, at eleverne skal opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber til
-Politik ̶ politiske partier i Danmark og politiske ideologier
̶ politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng
̶ politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund.
Derudover skal undervisningen også opfylde formålet om almendannelse og studiekompetence

Eleverne skal kunne:
̶ anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå
̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer ̶ undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og globale forhold
̶ undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre ̶ undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet ̶ behandle problemstillinger i samspil med andre fag
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶ formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge
̶ formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler
̶ formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af faglige begreber
̶ argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog

Forløbsbeskrivelsen er detaljeret beskrevet i filen: lektionsplan til lectio.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B økonomi og velfærdsstaten

Økonomi, Velfærd og behovsopfyldelse

Økonomiforløbet opfylder bekendtgørelsens krav om, at eleverne skal lære om velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund, det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter.
Fra kernestoffet vil eleverne arbejde med prioriteringsproblemer i velfærdsstaten undersøgt med de økonomiske briller, og eleverne vil træne deres formidling af indholdet i modeller, diagrammer og tabeller.

Gennem forløbet skal eleverne arbejdet med kernestoffet i Luk Samfundet Op kapitel 9,10 og 11. Derudover skal de arbejde med aktuelle artikler om corona og samfundsøkonomi. Corona-krisen vil blive undersøgt med de økonomiske briller.
Arbejdsmetoder: eleverne kommer til at arbejde virtuelt via teams, både med gruppearbejde, videofremlæggelser og facebook

supplerende materiale:
Indkomstulighed:https://cepos.dk/abcepos-artikler/0004-danmark-har-den-5-laveste-ulighed-blandt-oecd-landene/#
Ulighed i sundhed:https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/eksperter-i-folkesundhed-corona-er-en-oejenaabner-for-etnisk-ulighed-i-sundheden
https://www.dr.dk/nyheder/indland/bor-flere-sammen-og-har-udsatte-job-indvandrere-har-markant-hoejere-risiko-blive
https://www.dr.dk/nyheder/indland/video-nu-moedes-de-roede-og-overklassen-i-infight-om-ulighed
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-11-16-coronakrisen-er-ikke-som-andre-kriser-derfor-vokser-den-oekonomiske-ulighed-i
Quizlet med økonomiske begreber:
https://quizlet.com/join/wPaaWT8sK
https://finans.dk/okonomi/ECE12042687/saa-haardt-kan-coronakrisen-ramme-dansk-oekonomi/?ctxref=ext
Råd til corona
https://www.dr.dk/drtv/se/raad-til-corona_-din-privatoekonomi-i-2021_230696
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Sociologi
Formål:
Eleverne får kendskab til identitetsdannelse og samfundsproblemet unge og stress.
At eleverne får forståelse for hvad der påvirker deres identitetsdannelse, samt kendskab til gruppetyper og sociale roller.
At eleverne er i stand til at koble viden om identitetsdannelse, grupper og roller til den dokumentar, som de har set.
At eleverne får kendskab til Giddens definitioner af det senmoderne samfund og kan bruge den til at undersøge sammenhænge mellem unge og stress.
at eleverne styrker deres evner til at føre demokratiske samtaler
At eleverne motiveres til at diskutere og være løsningsorienteret ift. stress som samfundsproblem og folkesygdom

Materiale:
Statistikker om stress: https://www.forebygstress.dk/stress_i_tal_statistikker.htm

Artikel med uddrag fra rapport om Børn og unge  og pres, krav og digitaladfærd.
https://bornsvilkar.dk/nyheder/ny-rapport-om-stress-blandt-boern-og-unge-jeg-foeler-mig-som-et-omvandrende-tal/
Hele rappporten: https://bornsvilkar.dk/wp-content/uploads/2020/06/Pres-og-stress-Krop-k%C3%B8n-og-digital-adf%C3%A6rd.pdf
Tegnefilm om stress: https://www.dr.dk/interaktiv/webfeature/stresstegneserie?fbclid=IwAR24G3y1Ncv9-JpP9dlwfA4g67k1-pjs0-fM1zlIbHz34CKAJ-TwXcU7koo
Video med gymnasielever med stress: https://www.odense.dk/pio/find-tilbud/film/unge-og-stress
We cant do it: https://www.dr.dk/drtv/se/we-cant-do-it_82227

http://samtalesaloner.dk/de-fem-salonprincipper/

Derfor bliver flere unge stressede: https://videnskab.dk/kultur-samfund/derfor-bliver-flere-unge-stressede?fbclid=IwAR2eeiMwSrEQkUjE_TXlpr66p9PcNYkofQu1HmLjGdeaCi-AI7GpCiSrCv8


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Demokrati, politik og medier


Politik:
• partier & ideologier
• beslutningsprocesser i Dk & globalt (EU)
• deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter
• (ligestilling mellem kønnene) – flyttes til sociologi Luk samfundet op, 2. udgave
Kapitel 6, 7 & 8
/
1 Opsamling på election night
2 LSO s. 105-112 læst
3 LSO s. 112-118 læst
4 LSO s. 119-126 læst
5 LSO s. 126-132 læst
6 LSO s. 132-139
7 LSO s. 141-145
8 LSO s. 145-148
9

Læringsmålet med politikforløbet er, at opfylde lærerplanens mål om, at eleverne skal opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber til
-Politik ̶ politiske partier i Danmark og politiske ideologier
̶ politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng
̶ politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund.
Derudover skal undervisningen også opfylde formålet om almendannelse og studiekompetence

Eleverne skal kunne:
̶ anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå
̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer ̶ undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og globale forhold
̶ undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre ̶ undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet ̶ behandle problemstillinger i samspil med andre fag
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶ formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge
̶ formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler
̶ formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af faglige begreber
̶ argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog

Forløbsbeskrivelsen er detaljeret beskrevet i filen: lektionsplan til lectio.

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer