Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Matematik C
Lærer(e) Søren Seindal Madsen
Hold 2020 ma/a ma Super (1a ma Super)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Procent og rentesregning
Titel B Funktioner

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Procent og rentesregning

Grundlæggende procent- og rentesregning, som skal lede op til eksponentielle funktioner.
Undervejs kommer vi omkring opsparings- og gældsannuitet.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Funktioner

Eksponentielle og potensfunktioner. Derudover grafisk håndtering af bl.a. 2.gradspolynomier og logaritmefunktioner. Herunder grafisk bestemmelse af ekstrema, monotoniforhold og tangent.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer