Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e) Camilla Harkjær Hansen
Hold 2020 bi/a (1a bi*)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Cellebiologi
Titel B Kost og diabetes
Titel C Barnløshed
Titel D På opdagelse i generne
Titel E Krop og træning
Titel F Åen som økosystem
Titel G Eksamensforberedelse

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Cellebiologi

I forløbet Cellebiologi har vi været igennem følgende:

- Plante og dyreceller
- Cellemembranens opbygning
- Transportprocesser over cellemembranen, herunder osmose

Eksperimenter:
- Osmose og vandpest
- Kartoffeltortur

Antal sider: 8
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Kost og diabetes

I forløbet Kost og diabetes har vi været igennem følgende:

- Næringsstoffer i føden
- Kostråd
- Fordøjelsessystemet
- Fordøjelsesenzymer
- Appetitregulering
- Glykæmisk indeks
- Blodsukkermåling
- Diabetes og insulin


Øvelser:
- Spytamylases nedbrydning af stivelse
- Glykæmisk indeks og blodsukker
- Det virtuelle laboratorium om insulinfølsomhed (virtuel øvelse)

Antal sider  i alt: 27
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Glykæmisk indeks 18-12-2020
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Barnløshed

Forløbet Barnløshed er afviklet virtuelt.
I forløbet Barnløshed har vi været igennem følgende:

- Kønsorganer hos mænd og kvinder
- Kønshormonreguleringen
- Æg og sædcelles rejse til befrugtning
- Negativ og positiv feedback.
- Prævention
- Kønssygdomme
- Kunstig befrugtning og inseminering.

Eksperimenter:
- Mikroskopi af ornesædceller (demostrationsforsøg)

Antal sider i alt: 23
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D På opdagelse i generne

Forløbet På opdagelse i generne er afviklet virtuelt.
I forløbet På opdagelse i generne har vi været igennem følgende:

- Kromosomer og gener
- DNA's opbygning
- Cellens livscyklus
- Celledeling - mitose og meiose
- Proteinsyntesen (udelades pga. virtuel undervisning).
- Nedarvningsmønstre for monogene egenskaber.
- Krydsningsskemaer og stamtavler
- Kromosommutationer og genmutationer
- Evolution og artsdannelse
- Naturlig selektion

Eksperiment:
- Isolering af DNA fra løg (hjemmeforsøg)
- Nedarvning af smager

Antal sider i alt: 45
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Krop og træning

Forløbet Krop og træning er afviklet virtuelt på nær sidste modul, som blev afviklet udenfor.
I forløbet Krop og træning har vi været igennem følgende:

- Kondition og energiproduktion
- Blodkredsløbet, hjertet og blodtryk
- Lungekredsløbet og vitalkapacitet
- Hjertekarsygdomme

Eksperimenter:
- Pulsmålinger i hvile og aktivitet (hjemmeforsøg)
- Blodtryk og vitalkapacitet
- Undersøgelse af pluksæt og hjerte

Antal sider i alt: 18
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Åen som økosystem

I forløbet Åen som økosystem har vi været igennem følgende:

- Energi i økosystemet, herunder trofiske niveauer.
- Fotosyntese og respiration
- Kulstofkredsløbet
- Fødekæde/fødenet
- Abiotiske og biotiske faktorer
- Vandløbenes småkravl og deres tilpasninger i forhold til iltniveau
- Forurening af vandløbet

Eksperimenter og feltarbejde:
- Fotosyntese og respiration
- Vandkvaliteten af Nørreå

Antal sider i alt: 25
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Når åen forurenes 03-06-2021
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Eksamensforberedelse

I forhold til læreplanen har vi ikke nået pga. virtuel undervisning:

- Mikrobiologi: Vækst og vækstfaktorer, samt gæring.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer