Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Maria Boje Langkilde-Lauesen
Hold 2020 fy/v (1v fy)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Den nære astronomi
Titel B Energi
Titel C Bølger
Titel D Lyd
Titel E Lys
Titel F Universet

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Den nære astronomi

I forløbet om den nære astronomi har holdet været igennem følgende:
-Overblik over solsystemet og dets dannelse
-Jordens rotation
-Døgnet, året, årstider
-Månens faser
-Solformørkelse og måneformørkelse
-Meteorer og meteorsværme
-Milankovitchteorien


Her er en liste over de sider I har læst:
-Jorden i solsystemet ibog.docx
-Døgnet året årstider Basisfysik c.pdf
-Månen Basisfysik C.pdf
-linksne i toppen af "Meteorer og meteorsværme arbejsark.docx"
-Milankovitchteorien.pdf
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Energi

Virtuel forløb

I forløbet om energi har holdet arbejdet med følgende:
-Energibegrebet, energiformer, energikæder, energibevarelse
-Effekt
-De tre faser: fast, flydende og gas
-Nyttevirkning
-Termisk energi, temperatur, varmefylde
-Lagring af energi: eleverne har enten arbejdet med lagring af energi i vand eller i sten.

Holdet arbejdede i grupper om bæredygtig elproduktion. Grupperne valgte selv en bæredygtig teknologi til elproduktion, herunder vindmøller, havvindmøller, atomkraft, vandkraft og producerede en poster om emnet.

Hjemme-forsøg om nyttevirkning af elkedel eller mikroovn

Her er en liste over sider I har læst:
-Energi.pdf
-Bæredygtig energi i DK.docx
-linksne i Lagring af energi.docx
-Faser.pdf
-Termisk og kemisk energi.pdf (kun delen om termisk energi)
-Varmefylde.pdf
-Nyttevirkning.pdf
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Bølger

Virtuelt forløb

I forløbet om bølger har holdet arbejdet med følgende:
-Grundlæggende egenskaber ved bølger: frekvens, bølgelængde, amplitude, fart og periode. Deres indbyrdes sammenhænge.
-Længdebølger og tværbølger
-Mekaniske og elektromagnetiske bølger
-Afstandskvadratloven (udgår pga. virtuel undervisning)
-Interferens og diffraktion.

Hjemmeforsøg om afstandskvadratloven (udgår pga virtuel undervisning)

Sider I har læst:
-Bølger Orbit C ny.pdf
-Interferens og diffraktion Orbit.pdf
-Afstandskvadratloven teori.docx (udgår pga. virtuel undervisning)Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Lyd

Delvist virtuelt forløb

I forløbet har holdet arbejdet med følgende:
-Lydbølger
Lydens fart i luft
-Højttalerens virkemåde
-Helmholtzresonator (flaskeintrumenters virkemåde og frekvens)
-Frekvensspektre

Eksperimentelt arbejde på skolen: undersøgelser af frekvensen af flasker med forskellig vandstand.

Sider I har læst:
-Lyd Orbit C ibog 3.1.pdf
-i Lydens fart og frekvensspektre.docx arbejdede I med en opgave hvor I selv fandt frem til hvad et frekvensspektrum viser
-Flaskeinstrumenter øvelsesvejledning.docx indeholder teori om flaskeinstrumenters virkemåde og frekvens
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Lys

Delvist virtuelt forløb

I forløbet om lys har holdet arbejdet med følgende:
-Det elektromagnetiske spektrum
-Synligt lys: farver og bølgelængder
-Det optiske gitter og gitterligningen
-Fotoner og deres energi
-Emission og absorption af lys fra atomer ud fra Bohrs atommodel
-Grundstoffernes fingeraftryk (emissionsspektre og absorptionsspektre)


Eksperimentelt arbejde på skolen:
-bestemmelse af bølgelængderne af farverne i det synlige spektrum med et optisk gitter
-små undersøgelser af forskellige lyskilder med håndspektrometre, herunder spektrallamper for grundstofbestemmelse

I har læst disse sider:
-Lys Basisfysik C.pdf
-Optisk gitter teori.pdf
-Bohrs atommodel.pdf
-Spektre og varmestråling BasisfysikC.pdf (indtil afsnittet Planckspektre)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer