Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Billedkunst C
Lærer(e) Line Højgaard Porse
Hold 2020 bk/1hf (1hf bk forår)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Rumtosset
Titel B AF-TRYK
Titel C Menneskekroppen
Titel D Eksamensprojekt: Magi i kunsten

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Rumtosset

Forløbet er på en og samme tid kunsthistorisk og begrebsorienteret rettet mod rum i kunsten. Vi arbejder med to forskellige blikke på rummet: Illusionen om rum vs. det konkrete rum rettet mod hhv. billede på flade og arkitektur.

I første omgang vendes blikket mod illusionen om rum, hvorunder vi arbejder med begrebslære for analyse af rum i 2D-værker samt kaster analytiske blikke mod det realistiske rum over for det abstrakte rum. Undervejs inddrages små, praktiske øvelser rettet mod perspektivtegning, rum på flade (grøntsagstryk), automattegning, tromp'loeil, collage og afprøvning af fotografiske fortolkninger af Anette Harboe Flensborgs malerier, som eleverne har set på Skovgaard Museets digitale udstilling "Træerne findes".

I anden omgang vendes blikket mod det konkrete rum, og her har vi særligt fokus på arkitektur - rettet mod boligarkitektur. Undervejs gennemføres en mindre analyseøvelse af elevernes eget hjem ud fra den formalistiske metode ligesom eleverne i praksis prøver kræfter med Utzons-modul-metode vha. mælkekartonner. Enkelte elever har desuden arbejdet med at føre den analoge bygning over i et 3D-program.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B AF-TRYK

Forløbet beskæftiger sig med, hvordan man i kunsten har arbejdet med det at sætte aftryk - både ifht. den grafiske kunst men også ifht. kunsten i det offentlige rum med street art og grafitti.Den teoretiske del af forløbet har handlet om at give holdet et indblik i kunsthistorien set gennem det grafiske tryk og den serielle kunstform. Dertil har vi haft udblik til samtidskunsten og måden, hvorpå trykket bruges i dag – eksempelvis som street art. Undervejs i den teoretiske del har vi arbejdet analytisk med billede på flade og eleverne er blevet trænet i begreber til formalanalyse. Disse er blevet afprøvet både via udvikling af egne småøvelser, herunder digital grafik, tegne/farveøvelser på kendte værker. Desuden har vi arbejdet med at tagge i det offentlige rum, som en afprøvning på street-art-teknikker.


Som afrunding på forløbet har eleverne arbejdet med kalkerteknikken inspireret af Julie Nords-tegnestil.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Eksamensprojekt: Magi i kunsten

Eksamensprojekt med temaet Magi i kunsten. Som inspiration til projektet har vi set på et hav af værker og forskellige udtryksformer, der på den ene eller anden måde kan læses som magiske kunstværker eller visuelle fænomener. Vi har desuden haft et stort fokus på at arbejde i en kreativ, æstetisk og innovativ proces.

Om eksamensprojektet:
Eksamensprojektet er et individuelt projekt formuleret ud fra et fælles emne for hele klassen.
Eleverne må gerne hjælpe hinanden og idéudvikle sammen – men både teori, analyse og praksis skal udføres individuelt.

Tid:
8 moduler i alt, ekskl. hjemmearbejde/arbejde ved siden af modulerne. Undervejs er der afsat tid til både feedback, vejledning. Forløbet afsluttes med en faglig vurderingssamtale (elever, der afslutter faget) eller en videopræsentation (elever, der fortsætter med faget)

Problemstilling:
Hvordan kan temaet magi italesættes og iscenesættes gennem et kunstnerisk udtryk?

Krav til eksamensprojektet:
Ved eksamensprojektet lægges der vægt på eksamensprojektets idé, proces og udførelse i forhold til den opstillede problemstilling.

Derfor bør eksamensprojektet indeholde følgende (rettet mod eleverne):
- Titel og udstilling: Dit færdige værk skal have en titel og du skal overveje, hvor værket (optimalt) skal udstilles
- Analysearbejde: Du skal kunne præsentere dit eget værk ligesom du skal kunne analysere dit eget kunstværk samt perspektivere/sammenligne til et eller flere kendte værker
- Valg og fravalg: Du skal sørge for at få reflekteret over valg/fravalg undervejs i din proces – og du skal dokumentere det
- Proces: Din proces – fra idé til endeligt værk er helt central i eksamensprojektet. Dokumenter og visualiser den
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer