Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Signe Ørum Borgstrøm
Hold 2020 id/hf/EUX forår (1hf/3.EUX id forår)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Grundtræning
Titel B Opvarmningsprogram
Titel C Hvordan lærer kroppen?
Titel D Hip Hop
Titel E Floorball
Titel F Badminton

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel B Opvarmningsprogram

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Floorball

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Badminton

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer