Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Mediefag C
Lærer(e) Merete Nyby Andersen
Hold 2020 me/hf (1hf me forår)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A introforløb til de filmiske virkemidler
Titel B Pilotprojekt
Titel C Dokumentarforløb
Titel D Genreforløb Horror
Titel E Eksamensprojekt

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A introforløb til de filmiske virkemidler

Her beskæftiger vi os især med fagterminologien, så som filmens opbygning, symbolsprog og klippeteknik. Vi skal lære at bruge fagsproget og den relevante terminologi, når vi f.eks. skal næranalysere små bidder fra film og serier, arbejde med fakta og fiktion og senere, når I skal lave Jeres egne filmproduktioner.
I forbindelse med fagterminologien vil undervisningen primært tage udgangspunkt i eksempler på levende billeder i forskellige former.
Vi vil også snakke introducerende om nyere medielle termer så som f.eks. ”distributionskanal” og ”tværmedialitet” og vil desuden kort debattere andre nyere former for medier (som f.eks. webserien som eksempel på et nyere og kortere format) og platforme samt tilhørende målgrupper. Også her tager vi udgangspunkt i små visuelle eksempler f.eks. fra den norske serie SKAM og fra webserier så som Doggystyle og Ondt i røven.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Pilotprojekt

I pilotprojektforløbet skal eleverne stifte bekendtskab med den proces det er at lave deres egen lille filmproduktion og prøve fingre med både præproduktion og post-produktion, altså bl.a. synopsis og storyboard og herefter redigering etc.
Denne proces giver eleverne en helt anden forståelse end den gængse for det at lave film og dét at se film. I kommer til at forstå, hvor omfattende et arbejde og ikke mindst planlægning, der ligger bag dét at producere levende billeder. Jo bedre planlægning – jo bedre film. Grundet Corona-situationen har eleverne måttet bruge alternative metoder ift. både præproduktion og postproduktion. De har bl.a. filmet med egne mobiltelefoner og redigeret i online redigeringsprogrammer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Dokumentarforløb

Som en intro til genren, arbejder vi kort med eksempler på forskellige typer af dokumentar. Blandt andet sekvenser fra: Bonnie og de 1000 mænd, Armadillo (vi har næranalyseret anslaget in plenum), Fahrenheit 9/11. Vi ser desuden en kort sekvens fra Per Flys Forestillinger og Lars Von Triers Idioterne, der er fiktion som benytter mange fakta-koder. Desuden ser vi et uddrag af Rockerne som et eksempel på ’Mockumentary’.

Vi ser to hele dokumentarfilm samt et par eksempler på nyere TV-dokumentar
Min Barndom i helvede, Mette Korsgaard (2012) og
Fahrenheit 11/9, Michael Moore (2018)
Gina Jaquline – En sugardaters fortælling (1:4) Sendt på DR3 i 2018


Generelt arbejder vi med de forskellige typer af dokumentar og de forskellige virkemidler, herunder fakta- og fiktionskoder, de gør brug af.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Genreforløb Horror

Kursisterne får her et indblik i horrorgenren og hvilke filmiske virkemidler der typisk gør sig gældende. Vi beskæftiger os primært med under-genren ”psykologisk horror”, når vi arbejder med de tre nedestående hele spillefilm.

Vi har set og arbejdet med hovedværkerne som eksempler på den psykologiske horror indenfor tre årtier.

The Shining, Stanley Kubrick (1980)
The Silence of the Lambs, Jonathan Demme (1991)
What Lies Beneath, Robert Zemeckis (2000)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Eksamensprojekt

Eleverne har i stedet for nedestående arbejdet med små delvist individuelle mini-produktioner grundet krav om virtuel undervisning - og dermed manglende tilgængelighed til udstyr og forbud mod fysisk gruppearbejde )
Da vi ikke har ret mange timer, vil eleverne lave meget af arbejdet med deres produktion udenfor den planlagte undervisning. ligeledes for at fremme selvstændigheden i arbejdet med produktionen. (Forløbet er tilrettelagt parallelt med ovenstående horror-forløb, da vi så får udvidet tiden med eksamensfilmen mest muligt.?)

Da vi ikke har ret mange lektioner til rådighed, vil eleverne lave meget af arbejdet med deres produktion udenfor den planlagte undervisning ligeledes for at fremme selvstændigheden i arbejdet med produktionen.

Grundet Corona-situationen har eleverne måttet bruge alternative metoder ift. både præproduktion og postproduktion. De har bl.a. filmet med egne mobiltelefoner og redigeret i online redigeringsprogrammer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer