Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Psykologi C
Lærer(e) Vicki Lundgaard
Hold 2020 1op ps forår (1op ps forår)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Tema 1: Den gode skole
Titel B Tema 2: Når livet gør ondt
Titel C Tema 3: Ondskab
Titel D Tema 4: Unge og digital dannelse

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Tema 1: Den gode skole

Der er i forløbet arbejdet med hukommelse, pædagogik og læring, motivation og læringsformer (klassisk- og operant betingning, modelindlæring, assimilation og akkommodation, ZNU og læringsstile) Der har desuden været arbejdet med forskellige skolekulturer og kulturpsykologi i form af etnocentrisme og kulturrelativisme.

Undervisningen har været bygget op omkring små eksperimenter og tests samt casemateriale i form af artikler og dokumentarudsendelser.Teori:
Læringsstile: https://psykveje.systime.dk/?id=p5289&L=0
Motivation: https://psykveje.systime.dk/?id=p5290
Samspilsprocesser: https://psykveje.systime.dk/?id=p5291
Læringsformer: https://psykveje.systime.dk/?id=p5294&L=0
Etnocentrisme og kulturrelativisme: https://psykveje.systime.dk/?id=p5557
Hukommelse: https://psykveje.systime.dk/?id=p5236 Indtil glemsel
Metode – kvalitativ og kvantitativ:  https://psykveje.systime.dk/?id=c13937


Dokumentarer:
"Skolen - verdensklasse på 100 dage"
"9.z mod Kina"
"Jagten på det demokratiske klasseværelse - Det Frie Gymnasium"

Artikler:
Arketyper af Helle Hedegaard Hein
Belønning ødelægger din motivation: Videnskab.dk, 16. november.: https://videnskab.dk/krop-sundhed/belonning-odelaegger-din-motivation

Video:
Hukommelse: https://www.youtube.com/watch?v=RxPyceOkwYo
Sådan bliver du narret af din intuition: https://videnskab.dk/krop-sundhed/sadan-bliver-du-narret-af-din-intuition
Mesterhjerner – hukommelse: https://www.youtube.com/watch?v=-9wQtZtkg-Q set fra 14 min til 18 min
Hvordan lagrer man læring optimalt?: https://www.youtube.com/watch?v=yyqn2JRp_XA


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Tema 2: Når livet gør ondt

Teori:
Nervøse tilstande: https://psykveje.systime.dk/?id=p5615 Læst indtil OCD
Stress og coping; https://psykveje.systime.dk/?id=p5559
Akut og kronisk stress: https://psykveje.systime.dk/?id=p5574
Stress: et sammenspil mellem ydre og indre faktorer: https://psykveje.systime.dk/?id=p5573
Kriser: https://psykveje.systime.dk/?id=p5590
Kollektive katastrofer: https://psykveje.systime.dk/?id=p5589
Posttraumatisk belastningsreaktion: https://psykveje.systime.dk/?id=p5588
Omsorgssvigt: https://psykveje.systime.dk/?id=p5129
Børns reaktioner på omsorgssvigt: https://psykveje.systime.dk/?id=p5128
At komme sig over krisen: https://psykveje.systime.dk/?id=p5587&L=0
Risiko og resiliens: https://psykveje.systime.dk/?id=p5123
Signes PPx om påstand og argumentation.

Dokumentar:
”Mor jeg er bange”
”Angst - forbandelsen for moderne mennesker”
Min krig 3-4 : https://www.youtube.com/watch?v=DdxVKcg5SmA
"Danmark ifølge Bubber: Krigsveteraner"
Statsministerens nytårstale: https://www.dr.dk/nyheder/politik/dokumentation-se-eller-laes-hele-statsministerens-nytaarstale
” Er du mors lille dreng”
”Min barndom i helvede”

Artikler:
Angst starter i hjernen: https://slipangsten.dk/angst-starter-i-hjernen/
Gymnasieelever får stress: ligger søvnløs om natten: https://fyens.dk/artikel/gymnasieelever-f%C3%A5r-stress-ligger-s%C3%B8vnl%C3%B8s-om-natten
Forskningsnyt: Tre former for kriseterapi: https://psykveje.systime.dk/?id=p5584
Kan adoption hjælpe glemte børn: https://www.information.dk/debat/2008/12/kan-adoption-hjaelpe-glemte-boern

Podcast:

https://www.dr.dk/radio/p1/hjernekassen-pa-p1/hjernekassen-pa-p1-2017-05-01

https://videnskab.dk/krop-sundhed/aaargh-hvad-sker-der-i-hjernen-naar-vi-bliver-stressede

https://videnskab.dk/krop-sundhed/hvorfor-bliver-unge-stressede

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Tema 3: Ondskab

Teori:
Det onde som frihed: https://psykveje.systime.dk/?id=p5627
Socialpsykologi:  https://psykveje.systime.dk/?id=p5500
Massehypnose:  https://psykveje.systime.dk/?id=p5537
Gruppepres og social kontrol: https://psykveje.systime.dk/?id=p5535
Hvad er en gruppe?: https://psykveje.systime.dk/?id=p5536
Intergruppekonflikter: https://psykveje.systime.dk/?id=p5665
Lydighedens dilemma: https://psykveje.systime.dk/?id=p5630
Zimbardo: Fra celle til selfie.
Moralsk frakobling: https://psykveje.systime.dk/?id=p5628
Fravær af empati: https://psykveje.systime.dk/?id=p5632&L=0

Dokumentar:
"Forskning på kanten - ondskab"
"Menneskedyret" afsnit 4
YouTube klip:
Guiden: Sådan passer du ind – uden på nogen måde at stikke ud https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=295091097849817

Konformitet: https://youtu.be/TYIh4MkcfJA
Konformitet: https://youtu.be/o8BkzvP19v4

Artikler:
I lære som gangster: http://www.socialpaedagogen.dk/da/Arkiv/2012/08-2012/Sikrede-institutioner-I-laere-som-gangster.aspx
"Et voldedigt barndomshjem kan få unge til at slå kæresten”

Podcast:
http://den2radio.dk/udsendelser/hvad-er-ondskab/
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Tema 4: Unge og digital dannelse

Teori:
Hvad er identitet: https://psykveje.systime.dk/?id=p5422
Sociale arenaer, roller og identitet: https://psykveje.systime.dk/?id=p5419  
Personlighed: https://psykveje.systime.dk/?id=p4852
Stress sammenspil mellem indre og ydre: https://psykveje.systime.dk/?id=p5573 (Genlæst)
Mobilen og de sociale medier: https://psykveje.systime.dk/?id=p5744 Indtil kommunikation

Artikler:

https://politiken.dk/kultur/fomo/features_fomo/art5562995/Angsten-for-at-misse-noget-ikke-særlig-vigtigt

Dokumentar:
"Mit liv på nettet" afsmit 1 på Dr tv.  https://www.dr.dk/drtv/serie/mit-liv-paa-nettet_244588
”Fomo”  https://www.dr.dk/drtv/program/fomo_252332

Introduktion og afvikling af et lille feltstuide
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer