Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Kemi A
Lærer(e)
Hold 2020 KE Selvstud (KE Selvstud)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Termodynamik
Titel B Spektroskopi
Titel C Kinetik
Titel D Orbitalteori
Titel E medicinalkemi/organisk syntese
Titel F Syrer og baser

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Termodynamik

tilstandsfunktionerne H, S og G
Likevægtskonstanten og reaktionsbrøken
Sammenhæng mellem G og K
Kemisk ligevægt

Eleveksperimenter
Hess' lov
van't Hoffs ligning
Spektrofotometrisk bestemmelse af en ligevægtskonstant
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Orbitalteori

Lys og farver
Atomorbitaler og molekylorbitaler
Konjugerede dobbeltbindinger, chromofore grupper og auxochrome grupper
Organiske farvestoffer
Spektrofotometri

Eksperimenter
Gør-det-selv-spektrofotometeret
(+ spektrofotometrisk bestemmelse af ligevægtskonstant fra andet emne)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E medicinalkemi/organisk syntese

Friedel-Craft acylering
Reduktion med NaBH4 og LiAlH4
Grignardreaktioner
Diazotering

Eksperimenter
Syntese af kanelsyre
Syntese af Diphenylmethanol (Kun Friedel-craft acyleringen blev udført i lab, da reduktionen måtte aflyses pga corona)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Syrer og baser

pH i stærke og svare syrer og baser. Simple hovedregningsformler og CAS-formler

Eksperimenter
Magisk gult
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer