Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Ole Brok
Hold 2020 fy/a fy Musik (1a fy Musik)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Den nære astronomi
Titel B Energi
Titel C Bølgefysik med fokus på lyd
Titel D Lys - bølger og fotoner
Titel E Kosmologi

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Den nære astronomi

Den nære astronomi

Solsystemet, Keplers love, Årstider, Milankovitch cykler, Formørkelser, Exoplaneter, Verdensbilleder

Materialer:

“BasisfysikC” - Michael Cramer Andersen m.fl  - s 241-248, 256-260, 262-265, 269-273, 276-278
Tre cykler, sommer og en istid - aktuel Naturvidenskab 3 2007 (”Milankovitch” som pdf), findes også på linket: https://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/Aktuel_Naturvidenskab/tema/an4-2007milanko.pdf

http://science.sbcc.edu/~physics/flash/LengthofDay.html

https://svs.gsfc.nasa.gov/4579
https://svs.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/details.cgi?aid=4324
https://svs.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/details.cgi?aid=4321
http://nyheder.tv2.dk/udland/2017-10-27-for-foerste-gang-mystisk-objekt-kan-vaere-fra-et-andet-solsystem
https://vimeo.com/13542174
http://video.ku.dk/dannelse-af-solsystem-med-planeter
https://ing.dk/artikel/ny-teori-om-solsystemets-dannelse-135117
https://exo.systime.dk/index.php?id=139
https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/staerke-indicier-jordens-vand-stammer-fra-jupiter
https://videnskab.dk/teknologi-innovation/kan-vaere-tegn-paa-liv-hidtil-hoejeste-maaling-af-metangas-registreret-paa-mars

http://wayback-01.kb.dk/wayback/20100504132912/http://www2.kb.dk/udstillinger/astroweb/verdensbilleder/geocentrisk.html
https://mars.nasa.gov/allaboutmars/nightsky/retrograde/
http://wayback-01.kb.dk/wayback/20100504130533/http://www2.kb.dk/udstillinger/astroweb/modeller/epicykel.html
https://www.youtube.com/watch?v=piBBQTkoQ9c
http://www.walter-fendt.de/html5/phen/keplerlaw1_en.htm
http://www.walter-fendt.de/html5/phen/keplerlaw2_en.htm

https://videnskab.dk/teknologi-innovation/astrofysiker-om-5-til-10-aar-ved-vi-om-der-er-andet-liv-i-vores-afkrog-af
https://www.youtube.com/watch?v=vHSR12ZDdJU
https://youtu.be/ZsPStvGgNuk
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Energi

Energi Virtuel

Fokus på termisk og mekanisk energi

Energiformer, energikæder, tilstandsformer, effekt, varmefylde, smelte- og fordampningsvarme, temperaturskalaer, nyttevirkning
Udnyttelsen af termisk energi fra datacenter
Vindenergi og vandkraft

Eksperimentelt:
Bestemmelse af nyttevirkning for elkedel

Materialer:

Orbit C s 46-54, 59-67, 78-85
Debat: Teknologien kommer ikke og redder klimaet -1/12 2018, Politiken, LASSE DANIELSEN
”Varmen fra Apples datacenter kan først bruges om flere år - måske bliver det for dyrt” - Energiwatch 11-8-18
https://videnskab.dk/teknologi-innovation/saa-billigt-er-det-at-faa-danmark-til-at-koere-paa-kun-groen-energi
https://ing.dk/artikel/apple-opvarmet-viborg-har-lange-udsigter-201995
https://www.energiviborg.dk/kraftvarme/anlaeg-og-fakta
https://www.tvmidtvest.dk/viborg/efter-ny-klimaaftale-nu-kan-apples-datacenter-varme-husene-op-i-viborg-kommune
https://www.energiviborg.dk/kraftvarme/10-mw-varmepumpe
https://www.energitjenesten.dk/vp-sadan-virker-den.html
https://ing.dk/artikel/to-spritnye-vindmoelleparker-skal-drive-apples-datacentre-201670
https://www.computerworld.dk/art/243059/ny-rapport-datacentre-vil-suge-en-femtedel-af-danmarks-stroemforbrug-i-2030#HXsulBmkF1zPxq5K.99
https://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/netflix-streaming-gaar-ud-over-klimaet
http://www.footprints-science.co.uk/flash/States%20of%20matter.swf
https://www.youtube.com/watch?v=Z3Jy7YLtpUI
https://www.youtube.com/watch?v=Z3Jy7YLtpUI
http://www.fremtidensenergi.dk/180-2/
https://www.experimentarium.dk/klima/vandkraft/
http://www.youtube.com/watch?v=wvxUZF4lvGw&feature=related
https://www.dr.dk/nyheder/udland/kampen-om-nilen-hvem-bestemmer-over-verdens-laengste-flod
https://www.youtube.com/watch?v=4XgHMvPrsWI
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Bølgefysik med fokus på lyd

Bølgefysik med fokus på lyd  Virtuel

Bølgeegenskaber og bølgebeskrivelse, lydintensitet, lydstyrke og hørestyrke, afstandskvadratlov,
Resonansfrekvenser, grundtone og overtoner for musikinstrumenter: strengeinstrumenter, blæseinstrumenter

Eksperimenter:
Måling af lydintensitet og lydstyrke med Sparkvue
Måling af frekvensspektrum for en streng og en svingende luftsøjle med Phyphox


Materialer:
Orbit C s 97-105,
”En mur af lyd”  Aktiv fysk C  s 117-120
Orbit 2 - ”Lydstyrke og øret”  - s 146-149
https://www.geogebra.org/m/yehK9CMv#material/gYcWtBJh
https://phet.colorado.edu/sims/html/waves-intro/latest/waves-intro_da.html
https://www.youtube.com/watch?v=-mNQW5OShMA
https://www.geogebra.org/m/yqmj5xwt
https://xn--hrnu-gra.dk/news/far-unge-en-permanent-horenedsaettelse-af-sine-hovedtelefoner/
http://www.acs.psu.edu/drussell/Demos/waves/wavemotion.html
https://www.hifiklubben.dk/inspiration/stereohifi/hojtaleren-sadan-fungerer-den/
https://fysikportalen.gyldendal.dk/emner/lyd/kapitler/udbredelse_af_lyd
http://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/sound
https://www.youtube.com/watch?v=55aBKDStvl4
https://fysikportalen.gyldendal.dk/emner/lyd/kapitler/dopplereffekt
https://www.walter-fendt.de/html5/phda/dopplereffect_da.htm
https://www.walter-fendt.de/html5/phen/standingwavereflection_en.htm
http://www.phy.hk/wiki/j/Eng/resonanceString/resonanceString_js.htm
https://www.bilgalleri.dk/video/diverse-bil/29731-peugeot_406_larmerbrummer_ved_praecis_2300_omd
https://www.youtube.com/watch?v=6IJ99phNArM
https://www.youtube.com/watch?v=XggxeuFDaDU
http://zonalandeducation.com/mstm/physics/waves/standingWaves/standingWaves1/StandingWaves1.html
https://www.walter-fendt.de/html5/phda/standinglongitudinalwaves_da.htm
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Lys - bølger og fotoner

Lys - bølger og fotoner Delvist virtuel

Elektromagnetisk stråling, det elektromagnetiske spektrum
Brydning og refleksion, totalrefleksion, brændvidde og linsestyrke, nærsynet og langsynet øje med og uden briller
Det optiske gitter
Bohrs atommodel og brintatomet, atomernes fingeraftryk - spektrene

Eksperimenter:

Måling på spektret fra glødepære og lysstofrør med håndsspektrometer
Undersøgelser af linser og prismer med lysboks - måling af linsestyrke
Laserlysets bølgelængde - målt med optisk gitter

Materialer:

”Brydning og totalrefleksion” - Orbit 2 s 73-83
Orbit C s105-110
”Det elektromagnetiske spektrum og atomet” - Orbit C i-bog , kapitel 6: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7

https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvad-er-lys
https://phet.colorado.edu/da/simulation/legacy/radio-waves
http://phet.colorado.edu/sims/blackbody-spectrum/blackbody-spectrum_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_da.html
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Kosmologi

Kosmologi Delvist virtuel

Afstandsbestemmelse i universet: parallaksemetoden, størrelsesklasser, standardlyskilder
Rød- og blåforskydning, kosmologisk rødforskydning, Hubbles lov, Big Bang teorien, den accelererende udvidelse af universet  Materialer:

Orbit C s 130-131, 136-139, 141-156

https://www.youtube.com/watch?v=13zU6T0cxZ8
http://www.astronomy.ohio-state.edu/~pogge/Ast162/Movies/parallax.gif
https://www.walter-fendt.de/html5/phda/dopplereffect_da.htm
https://fysikportalen.gyldendal.dk/emner/lyd/kapitler/dopplereffekt
https://www.youtube.com/watch?v=A-vHAxc6djs
https://da.wikipedia.org/wiki/Sammenst%C3%B8det_mellem_Andromedagalaksen_og_M%C3%A6lkevejen
https://www.youtube.com/watch?v=5u8sXcJsFcE
https://www.dailymotion.com/video/x61wwv5
https://www.anisotropela.dk/encyclo/rodforskydning.html

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer