Ved fejl på skolens IT udstyr fejlmeldes det via følgende link:

https://docs.google.com/document/d/1Itr-C2Efk7XsCMi-G37yNik396ZaIMkTjHuGMJWSGn4/edit?usp=sharing

Tjek hvornår Itsupport er på skolen

https://www.lectio.dk/lectio/265/SkemaNy.aspx?type=laerer&laererid=7948986426


For hjælp til Lectio se: Lectio vejledninger.